Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Öresund Runt-biljetten del 3

2020-03-05

Två gånger har Skånetrafiken kommenterat – men inte på minsta sätt brytt sig om att besvara frågan:
 – Varför vill Skånetrafiken inte längre sälja denna biljett, just i Landskrona?
 
Lämpligen då hos Pressbyrån, dvs det ombud vars byggnad Landskrona kommun uppförde för något år sedan just för att kunna fortsätta erbjuda bemannad service.
 
Att biljetten i fråga är en pappersbiljett har väl inte ett dugg med saken att göra, ändå?
Och som erbjudande går denna biljett tillbaka mer än ett kvarts sekel nu. Den fanns även innan första spadtaget för bygget av Öresundsbron hade tagits.
 
Sluta svamla – Skånetrafiken!
Återgå till försäljningsmetoderna på 90-talet eller ge Landskrona ett SVAR!
 
Är det kanske så att ombuden inte vill sälja dessa biljetter på grund av att Skånetrafiken inte vill ge ombudet någon avans?
Eller handlar det om ren och skär avoghet mot våran stad?
Landskronabor betalar f.ö. samma regionalskatt som andra i Skåne och bör därför få samma service gällande tågen!
 
Pontus Eriksson


Skånetrafiken - Öresund Runt

2020-03-05

Regionen diskriminerar Landskrona, Ystad, Eslöv med flera städer med att endast sälja Öresundrunt-biljetter i utvalda städer. Jag vill fråga Skånetrafikens kollektivnämnd var är likabehandlingsprincipen för medborgarna i hela Skåne? Samt, varför lyssnar Ni inte på kritiken som tusentals Skåningar framfört mot det nya biljettsystemet?
Hade ni inte haft monopol så hade er verksamhet varit konkursfärdigt. Inför reskassa och lär er att lyssna på den skånska befolkningen! Är Ni för dem?

Mats Karlsson

 


Välfärden en angelägenhet för alla

2020-03-04

Staten satsar 7,5 miljarder kronor extra för att värna välfärden. Trots att Landskrona Stad därigenom erhåller 23 miljoner så planeras extrema avgiftshöjningar inom (äldre)omsorgen!

Bland annat föreslås en hyreshöjning på våra äldreboenden med 15% under 3 år och därutöver den höjning allmännyttan (Landskronahem) årligen genomför. Räknat i kronor och ören kan det handla om runt 1000 kronor.

Trygghetslarm som hittills kostat 500 kronor (engångsavgift) vid anskaffning föreslås nu kosta 250 kronor per månad, dvs en årskostnad om 3000 kronor!
Det föreslås även höjningar för hjälpmedel, matkostnad mm.

Vi, representanter för de olika pensionärsorganisationerna i Landskrona och valda ombud i Kommunala Pensionärsrådet (KPR), motsätter oss bestämt dessa nya avgifter och kraftiga avgiftshöjningar.

Låt de s.k. välfärdsmiljonerna i sin helhet, tillfalla omsorgen och räcker inte dessa, bör en riktad mindre skattehöjning genomföras, vilket är det mest rättvisa alternativet i förhållande till avgiftshöjningar. Landskrona har haft oförändrad kommunalskatt i mer än 30 år!

Landskrona den 4 mars 2020

Pensionärsorganisationerna i Landskrona
PRO, SPF och SKPF

gm/ Gunnar Otterström
ordförande PRO Samorganisation Landskrona

 


Strandvägen, Landskronas första ”gated community”?

2020-03-04

Grindsamhälle, ”gated communicy”, är en stadsdel eller ett bostadsområde, som är avskilt från omvärlden med någon form för inpasserande eller genomfart genom någon form av stängsel och vägspärrar. Som Strandvägen är idag.

Det är inte för ökande otrygghet som Strandvägen blivit inhägnat och otillgänglig för genomfart i norr och sydlig riktning. Sedan mitten av december är Strandvägen, norr om Exercisfältet, blockerad med staket och vägspärrar på grund av ett påbörjat VA-vägarbete där det tvååriga projektet inte tagit det minsta hänsyn till boende och fordonstrafik. Inte heller försöka att tillhandahålla en hjälpligt fungerande kollektivtrafik, kanske med mindre och smidigare bussar, under den två år långa ombyggnadstiden. De boende är hänvisad till ”anropsstyrd trafik” som skall beställas två timmar innan man önskar åka från en nedstängd busshållplats till en som är i drift. Omvänt när man skall hem igen. Om man orkar fortsätta vänta.

Problemet är att det inte fungerar i verkligheten. Inte ens personalen på Skånetrafiken, som skall ombesörja den ”anropsstyrda trafiken”, känner till vad anropsstyrd trafik innebär. Har inte fått någon information från Landskrona Stad, är oftast svaret. Många boende kan vittna om detta efter lååånga samtal med Skånetrafiken för att komma till tågstationen eller till centrum för att handla. Dessutom kan man endast ”anropa” mellan klockan 10.00-18.00 på vardagar. Inte helgdagar! Inte heller om man vill åka en tidig avgång med tåg eller har en sen ankomst. Eller varit på kvällsbesök hos någon bekant efter kl 18.00. Helger är uteslutet att åka med ”anropsstyrd trafik”. Finns ingen att tillgå!

Ett nytt problem som avstängningen bidragit till är att lastbilstransporter till boende på Strandvägen och i Borstahusen numera ofta sker via gång- och cykelleden längs nere vid sundet, parallellt med den avstängda vägen. Nattetid har även taxibilar och privata bilar hittat en ny olaglig framkomlighet. Farligt för gående och cyklister längs den kvälls- och nattetid oupplysta leden.

Genom ett antal olika insändare har Landskrona Stad upplysts om olika förslag till lösningar av problematiken och ifrågasatt varför projektet inte medger genomfart på halva vägbanan längs den stängda Strandvägen. Utan tvärtom har försetts med höga stängsel och vägspärrar som resulterar i kreativ uppfinningsrikedom för att hitta nya riskfyllda körvägar runt inhägnaden. Inte ens fotgängare kan passera vägarbetet utan hänvisas in i ett angränsande villaområdes gångstigar.

Så vad är det stadsmiljöchefen inte förstår när de boende upprepat önskar tillgång till kollektivtrafik. Den anropsstyrda trafiken fungerar inte i verkligheten, enbart i Skånetrafikens reklambroschyr. Landskrona Stad måste nu prioritera någon form av laglig och fungerande kollektivtrafik för de som bor längs Strandvägen under de två år som VA-vägarbetet skall fortgå. Och det är bråttom nu! Snart skall även Landskronaborna i centrum bada på cement i Borstahusen.

Benny Jönsson
Senior


Svar till Pontus Eriksson ang. Öresund Runt

2020-03-04

Öresund Runt är ett kampanjerbjudande som inte är tillgängligt för digital försäljning, utan säljs endast på Skånetrafikens kundcenter. Biljetten är en pappersbiljett som förses med datum innan resan påbörjas. Det går bra att köpa biljetten i förväg.

Patrik Engfors, pris- och affärsansvarig på Skånetrafiken


Fråga till Birger Sölverud

2020-03-03

Hej Birger,

Jag skulle gärna vilja veta mer om kostnaderna jämställt inkomsterna som Norra Borstahusen genererar. Det verkar som att du har just den kunskapen och det tycker jag du bör dela med dig när du även gör dessa påståenden. Kan du redovisa hur dina tankar går och peka på de faktiska skillnaderna?

Johan Laurin


Helhets- och skönhetstänkande kring Lägerplatsen

2020-03-03

Lägerplatsens nybygge blir en arkitektonisk pärla, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i en artikel i HD/LP.
Då verkar det som att det på Stadsbyggnadskontoret inte längre finns något av det helhets- och skönhetstänkande som tidigare satt sin prägel på vår så vackert bebyggda stad. Det tycks då att det varken ses till estetisk helhet eller miljömässig sådan.

De tilltänkta husen är fula, fyrkantiga kolosser i mörkt tegel med 4 våningar och det i en omkringliggande miljö som staden tidigare beslutat att lägga i en ”Bevarandeplan” (2017) vars utseende sedan 20 och 30-tal blev konserverat och inte får ändras på.
Stadens ledning har sedan tidigare en uttalad policy om att det är marknadskrafterna som kan och ska styra nybyggnationen och dess utseende, inte fritidspolitiker.

Lägerplatsen fungerar idag som en del i ett mångfaldigt rekreationsområde. Hundägare och motionärer från hela Landskrona ställer sina bilar på
nuvarande parkeringsplats under rastning och jogging längs havet och den vackra ”Linjen” mellan centrum och Borstahusen.

Dessutom utgör Lägerplatsen ett biologiskt vandringsstråk för allehanda växter och djur mellan Exercisfältet, Granet samt stränderna i norr och syd. Det är detta som är Pärlan med Lägerplatsen inte en förtätad byggnads och livsmiljö.

Byggbolaget Midroc börjar inte bygga förrän tillräckligt många förbundit sig att köpa och när du förbinder dig vet du inte hur lyhört det är eller hur insynen från grannarna blir. Du vet inte heller att det är en tuff trafikmiljö med många bilar och höga farter som går förbi tomten både på Artillerigatan och Karl XI:s väg med Strandvägen som största förbindelselänk.

Det farligaste man kan göra enligt all ekonomisk expertis är att köpa en bostad som är osedd. Du kan riskera att få ligga ute med pengar långt innan du kan flytta in. Under väntetiden kan du behöva betala bokningsavgift och förhandsavgift. Nybildade föreningar har oftast höga skulder så då kan månadsavgiften behöva höjas den dag räntorna stiger vilket man måste räkna med i dagens verklighet.

Birgitta Alm


Hållbar Köpenhamnsresa - fråga som kräver svar

2020-03-02

Skånetrafiken uppger att “Öresund Runt” inte varit en storsäljare. Men just i Landskrona är den det vanligaste sättet att köpa en resa till Köpenhamn, och det tar ungefär samma tid över bron som över HH.  Att köpa ett CityPass kort i Köpenhamn torde vara det bästa alternativet, om man vill röra sig runt omkring i Köpenhamn (inkl S-tåg, Metro, bussar och hamnbussarna)
 
299 kr står då att jämföra med 2 x 180 (Landskrona – Köpenhamn t/rt) + 80 DKK = 473 kr (kurs 1,41 SEK/DKK). Och vill man till Louisiana, vid Humlebæk och senare till Köpenhamn blir biljetterna  ytterligare 80 DKK dyrare. Och då måste man dessutom köpa “City Passet” för Köpenhamn i Köpenhamn.  

Jag vill betona att just i Landskrona finns inte så få ressenärer som i princip enbart reser med tåg för resor till Köpenhamnsområdet. Vi har en lång tradition av Köpenhamnstrafik just i våran stad!
 
Så kan Skånetrafikens Anne Aobadia vänligen ge ett hållbart svar på varför detta inte längre skulle vara möjligt?
 
Detta är inte en fråga om det nya biljettsystemet för resor inom Skåne.
 
Enligt Skånetrafikens Kundservice berodde detta på att ombuden inte kan betros med ett block Öresundbiljetter, vars pris är 100 x 299 = 29 900 kr. Vilket ju är en struntsumma i detta sammanhang.  
 
Kan Pressbyrån på Landskrona station få biljetter att sälja , OM Skånetrafiken får betalt i förskott?
 
Det ligger ju i Landskrona stads intresse att ha samma biljettutbud för landstingsskatten som t.ex Kristianstad eller Lund har. Jag vill nog tro att Landskrona stad skulle kunna borga för dessa biljetter/värdehandlingar – dvs knappt 30.000 kr “åt gången”. (Som kan jämföras med kostnaden för bygget av Pressbyrån vid Landskrona station; dvs vid problem på denna front borde Landskrona Stad kunna hjälpa till)
 
Skulle Skånetrafiken kunna tänka sig en sådan lösning ? Med förskottsbetalning för biljettblocken?
 
Det är så otroligt svårbegripligt om Skånetrafiken vidhåller att det inte skulle finnas någon snabb och smidig lösning. Att först behöva köra bil till Helsingborg eller Lund för att handla biljetter bara inte kan vara hållbart – eller hur ?
 
Pontus Eriksson


För många av oss ligger Danmark inte längre - men dyrare bort

2020-03-02

Öresund runt verkar inte vara något för menigheten utanför de fyra stora städerna i Skåne! För den biljett som kan köpas där skall tydligen alltid vara dyrare för oss alla andra. Varför finns den då inte överallt? Ja det är en biljett med låg efterfrågan säger Skånetrafikens Anna Aobadia, ja kanske men det är ett självspelande piano!

Med mördande reklam funkar allt speciellt som det är förmånligt med att biljetten som också har rabatterbjudanden.

Att sen återförsäljarna måste rekvirera minst 100 biljetter pekar ju inte på låg efterfrågan utan är bara ytterligare ett skäl för att det inte skall finna tillgängligt för oss alla.

Christer Ericson


Vad kostar kalaset i Paris?

2020-03-02

Häromdan redogjorde jag – här på Planket – för pikanta inslag ur min resedagbok – min Parisresa 1973 som varade 10 dagar. Många, minst en tror jag, har funderat över vad resan kostade och vem som var brevvännen?

Elle est marié (= hon är gift) sa hennes mamma när jag ringde från Kastrup international departure, för att berätta att jag var på väg. Je sais, je sais (= jag vet, jag vet) svarade jag.

Vi hade ett anständigt möte under några eftermiddagstimmar. Vi åkte t.o.m. båt under broarna över floden Seine.

I övrigt cirkulerade jag i Paris och dinerade bl.a. på anrika Hôtel Le Meurice. Hela kalaset kostade 4.000-5.000 svenska kronor. I dag sisådär 50.000-60.000 svenska kronor.

Jag skulle komma att återvända till Paris flera gånger, till samma hotell som 1973. Mitt senaste besök där kom att gå av stapeln 1998, d.v.s. 25 år senare – jag kände igen mig! Jag hade blivit hemkallad till Sverige av svenska myndigheter.

Jag skulle bli återvändaren från Cannes. En ”hot story”: Varför ringer de inte till dig nu när du är hemma för att få din hjälp på riktigt. Nu när du vet så mycket. Min återkomst till Landskrona från Cannes via Paris blev ju en landskronanyhet. Mina kompisar undrade… Men nu lite drygt 20 år senare, hör de av sig – från Venedig. Det handlar om alla dessa taxiresor för oss otrygga resenärer.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds UniversitetAnnonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser