Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Hur kan Lisa Flinth sitta kvar?  

2019-06-28

Personalavhoppen inom utbildningsförvaltningen i Landskrona når hela tiden nya höjder. Man räknar dessutom i vissa fall med miljoner i avgångsvederlag eller löneutbetalningar medan de avhoppade ( till skillnad från andra kommunanställda och de flesta andra ) är ”arbetsbefriade” tills de slutar. 

Felräkning på miljontals kronor i budgeten ”upptäcks” i efterhand. 

Motioner som skulle ha behandlats i nämnden glöms bort. 

Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden, har uttalat sig om detta och hon ser inga problem (enligt uttalanden i pressen). Hon ser ”positivt på att medarbetare tar karriärsteg”, hon anser att man är inne i en ”rekryteringsprocess”, hon hoppas på ”arbetsro” i förvaltningen, hon menar att det är ok att ”folk rör på sig

Vad det gäller felräkningen på miljoner vill Lisa Flinth vara ”transparent” i efterprocessen. Vad som stressade medarbetaren till felräkning anses bero på att det ”varit rörigt” på förvaltningen. 

Att motioner ”glöms bort” anser Lisa Flinth bero på ”den mänskliga faktorn” att den ”fallit mellan stolarna”. När det gäller avgångsvederlagen har jag inte sett, i pressen, att hon behövt ( eller velat) uttala sig. 
Alltmedan våra skattepengar rullar. 
I rikspolitiken hade misstroendevotum utlösts för längesen. 

Lena Nilsson
Håkan Lans  


Walk of Fame (?)

2019-06-27

Jag häpnar när jag läser  de senaste “landskronanamnen” som ska hyllas på Järnvägsgatan. Två Malmö-pågar, som är rikskända som som äkta “Malmeboar”.

Landskrona-listan kan väl inte vara helt tömd när namn som Åke Jönsson, Kjell Stensson, NES och kanske fler inte kommer på tal. Och Gabriel Jönsson och Selma Lagerlöf t.ex? Eller?…

LENNART ANDERSSON


Treklövern inför serviceavgift för toapapper

2019-06-26

Treklövern har nu beslutat att en obligatorisk serviceavgift på 100 kronor i månaden ska införas för kommunalt inköp av toalettpapper, hushållspapper, tvättlappar och rengöringsmedel. 

Vi, ledamöterna i Sverigedemokraterna, är inte nöjda med treklöverns beslut om införandet av en obligatorisk serviceavgift för omsorgstagare i särskilda boenden.  Vi anser dels att avgiften är för hög, dels att avgiften ska vara frivillig.  Av den anledningen biföll vi Socialdemokraternas yrkande om en avgift på 75 kronor/månad och att avgiften ska vara frivillig för omsorgstagarna att ansluta sig till. 
Vårt bifallsyrkande avslogs tyvärr av treklövern som är i majoritet i nämnden.

Vi anser det självklart att omsorgspersonalen ska handskas med, ur miljösynpunkt, godkända rengöringsmedel. På grund av arbetsmiljöregler behöver de privata inköpen i fortsättningen ske efter samråd med omsorgsförvaltningen.
Men, toalettpapper, hushållspapper och tvättlappar? Inte ens dessa personliga artiklar ska alltså omsorgstagarna eller deras anhöriga få inhandla och själva bestämma kvalitet och utseende på i fortsättningen. 

Vart har Treklöverns tidigare så högtidliga ord: Integritet, Respekt och Självbestämmande för omsorgstagarna, tagit vägen?

Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)


För många hyresrätter?

2019-06-26

Nyligen fattade den tyska huvudstaden och delstaten Berlin ett beslut om ett totalt stopp för hyreshöjningar under minst fem år.
Tyvärr är kvalitén på Landskronas politiker inte i närheten av Berlins.
Inom Berlins stadsgräns bodde 3 748 148 människor där 2018 – och av dem bodde 85% i just hyresrätter. Inte sällan i kvarter med
med innergårdsbebyggelse och stor variation – som exemplet här nedan:
 

 
Vi måste bort från HSB-tanken, som den har blivit. Den var nog bra för 80-90 år sedan, men sedan bostadsrätter blev en fråga om spekulation kommer – i det långa loppet – alltid några sitta där med “Svarte Petter” till sist. Landskrona skulle må bra av 15-20 % egna hem och resten hyresfastigheter för varierande plånböcker.
I dag har det blivit mycket svårt för de yngre att sätta bo i en modest hyresrätt. Vi har heller inte mycket kvar av socitétsvåningar. Mest mellanmjölk, kan man säga. Och mycket korttänkt. Hur många bostadsrättsägare i Landskrona skulle klara av en kraftig räntehöjning?
De utan lån och med mycket höga inkomster. Få andra.
 
Pontus Eriksson


Vikten av demokrati och frihet

2019-06-24

Jag är så glad att jag har röstat på ett demokratiskt parti. 
Ett parti där inte folk i den kommunala partiledningen skickar brev till mig och bestämmer vilken partiledare jag ska välja.
Ett parti som tror att jag har intelligens nog inse hur mina skattemedel ska användas i kommunala bolag och vem som bör bestämma detta. Så att jag inte i efterhand behöver läsa om hur mycket rekryterade företagare kostar i arvode och avgångsvederlag
Annars blir ju min kommun en sluten inrättning utan insyn och kommunledningen kan bestämma allt över mitt huvud. Få total makt över allt. Och jag får inte behålla min frihet. 
Liberal skulle ju egentligen betyda frihet, men så är det icke i Landskrona kommun.
Där styr, enligt min mening, tystnadskultur och kommunal maktfullkomlighet. 
Därför röstar jag för demokrati och frihet. 

Lena Nilsson


Råder det bostadsbrist?

2019-06-24

Svar till Jonas Karlsson

Socialdemokraterna återkommer med jämna mellanrum med att det skall byggas fler hyreslägenheter för att vi har en bostadsbrist , alt. möta en ev. bostadsbrist.
Detta trots att Landskrona har Skånes största andel hyreslägenheter och Sveriges fjärde största andel hyreslägenheter. Behövs då nya och dyra hyreslägenheter?

Men , då kan man ställa ett par frågor/funderingar . Observera , detta är funderingar , inte påstående, som jag framförde på KF.

  • Har vi en bostadsbrist i Landskrona , dvs.  har vi en stor mängd personer som inte har tak över huvudet eller bor i andra hand.
  • Hur mäter man en bostadsbrist ?
  • Vilka premisser skall uppfyllas för att man kan kalla det en bostadsbrist ?
  • För vem är det en ev. bostadsbrist ?

Är en bostadsbrist när man inte kan få tag på en lägenhet , med de exakta krav (storlek-hyra-läge-fastighetsägare) som man vill inom X antal månader?

Är en bostadskö relevant underlag för att mäta ett bostadsbehov ? Nja , det haltar lite , då jag själv står i Landskronahems bostadskö, just för att möta en eventualitet i min livs situation, men bor bra där jag bor.

Underlag för alla beslut, och speciellt när det handlar om väldigt mycket pengar, bör ha en (eller helst fler) empiriska studier i bakgrunden för att beslut skall grunda sig på fakta och inte känslor.

Jonas Karlsson frågar sig ”varför unga inte får möjlighet att bo i staden”.
Problemet löses inte genom att bygga nya lägenheter, för en nyproducerad hyreslägenhet är inget som unga efterfrågar , då den helt enkelt blir för dyr. Det är väldigt dyrt att nyproducera bostäder.

Det går inte att jämföra en hyran hyresfastighet som byggdes för 40-50 år sedan (och sedan länge betald) mot hyran i en nyproducerad fastighet. Enligt branschkollegor räcker det sällan med minst den dubbla hyran i kvadratmeterkostnad.

Jag tror inte att unga (eller äldre) som vill flytta hemifrån blir behjälpta av nya, dyra nyproducerade lägenheter. Detta trots att det finns investeringsbidrag för hyreslägenheter, men dom reglerna är för krångliga och tekniska så det lämnar jag därhän.

Är det då svårt att som ung hitta en liten och billig lägenhet ?

Exempelvis tog det min son (19 år) mellan 5-6 månader att få en lägenhet enligt hans önskemål (hos Landskronahem), dvs. en billig etta ( 3000/månaden) i ett visst område. Och det skall även tilläggas att han började söka när han gick ut skolan, började jobba, och således hade en första inkomst.

Då skall man även veta att han tittade på några fler,  hos andra fastighetsägare, men tackade nej.

Jag vill inte påstå att han led fruktansvärt (även om han hade andra åsikter ibland) av att vänta den tiden på sin första lya.

Den enkla och ibland lite tråkiga lösningen är att flyttkedjans inbyggda tröghet behöver snurra lite fortare. Detta är inget unikt för Landskrona, utan ser ut så i stort set hela riket.

Vill avslutningsvis säga att jag inte är principiellt motståndare till nybygge av hyreslägenheter, men ,det skall finnas en efterfrågan och behov.

Till sist vill jag hålla med Jonas , att Landskrona är en fantastisk stad , och vill att fler flyttar hit.

Mvh/Tony Petersson


Ny avgift inom omsorgen

2019-06-20

På omsorgsnämndens senaste möte beslutade majoriteten att införa en obligatorisk serviceavgift på våra kommunala särskilda boende för äldre. De skall täcka inköp av tvätt- och rengöringsmedel, toalett och hushållspapper, samt tvättlappar.

Tvätt- och rengöringsmedel kan vi förstå, efter som arbetsmiljöverket kräver att våra arbetstagare inte får hantera vilka kemikalier som helst utan särskild skyddsutrustning. Men att de äldre inte själv skall få välja vilket toalett- och hushållspapper, samt tvättlappar de vill ha är svårare och förstå. Dessutom är kostnaden större än om den enskilde själv skulle handla det. Vårt förslag var att de boende skulle erbjudas servicen till en kostnad av 75 kronor per månad.  Majoritetens förslag var att det skulle vara obligatoriskt kosta 120 kronor vilket de ändrade på mötet till 100 kronor. 

Eva Örtegren (S) 


Att bo i Landskrona

2019-06-20

Kommunfullmäktige 2019-06-19

”Det finns ingen bostadsbrist i Landskrona. Hyresrätter är överrepresenterat i staden, nästan 50%”, säger Kenneth Håkansson i Kommunfullmäktiges talarstol och får medhåll av Tony Petersson och Torkild Strandberg.

Tony Petersson fyller dessutom på med ”för vem är det en brist?”.  
Frågan som föds då är: Varför får inte de som är unga möjligheter att bo i staden?
Eller om man är ny på arbetsmarknaden, eller nyseparerade eller har familj i staden och vill bo kvar på ålderns höst och INTE har möjlighet att köpa sin bostad.
Det finns en tydlig ideologisk plan för staden, är du inte ekonomiskt stark så är du inte välkommen i Landskrona. 

Jag tycker det är fantastiskt att staden växer, att företag etablerar sig och att människor kommer i arbete. 
Dessutom finns det fantastiska pendlingsmöjligheter till och från Landskrona.

Jag vill inget hellre än att bo och leva i Landskrona och jag vill att fler ska få den möjligheten.

Jonas Karlsson (S)


Öppet brev till politiker i Landskrona - Tänk om… och tänk om!

2019-06-20

Tänk om, när du var ett litet barn som äntligen skulle få börja på förskolan, möttes av en varm, lugn, inbjudande och nyfiken miljö.

Tänk om du togs emot stort och hjärtligt av förskollärare och barnskötare som hade gott om tid att i din egen takt visa dig allt nytt som fanns där. Du fick prova dig fram i lugn och ro och känna dig för lite innan du riktigt vågade. Där de andra barnen som inte var så många, tog kontakt med dig och att allt var så spännande att det inte gjorde någonting att mamma eller pappa försvann en stund för att jobba. Här fick du leka, sova och äta dig mätt.

Tänk om när du blivit lite äldre, hamnade tillsammans med dina vänner, i en lagom stor grupp barn på en avdelning där utmaningarna kom lite för varje dag. Där förskollärare och barnskötare fanns tillhands för att ta varje tillfälle i akt att se till att din kunskap och mod växte.

Tänk om när du skulle börja på den där enormt stora skolan där det gick jättemånga stora barn, redan hade en trygghet grundad på självförtroendet ”Det här klarar jag enkelt, det ska bli kul!”.

Tänk om din lärare och fritidspedagog gav dig lusten till kunskap så att du hela tiden såg nya utmaningar som något självklart och förutsättningar för att kunna lära sig ännu mer.

Tänk om du och din nya kompis, som bara varit i Sverige några månader, fick allt det stödet och uppmuntran som ni behövde, när ni behövde det, med budskapet ”Jag tror på dig” ”Du klarar det här” ”Jag finns här om du behöver hjälp” från de vuxna.

Tänk om du kom in på den utbildningen du ville på gymnasiet just för att du hade fått göra förarbetet i förskolan och grundskolan i din egen takt med lärare, barnskötare och fritidspedagoger och rektorer som visade vägen fram, men stod bakom för att stödja och hjälpa.

Tänk om du på universitet kunde genomföra de studier du behövde, för att kunna få det jobb du ville ha, tack vare bra studieteknik och massor med trygghet och självkänsla.

Tänk om du fick det arbete du drömt om redan som barn och som du kunde växa och avancera i.
Och tänk om du bestämde dig en dag för att engagera dig politiskt. Ett engagemang för att påverka så att alla barn, i alla fall i din stad, skulle få samma möjligheter som du fick.

Tänk om du bestämmer dig redan nu för att sluta spara pengar på barn.
Tänk om alla politiker bestämmer sig för att verkligen ta reda på vad som står i Skollagen och Barnkonventionen så att inga barn går miste om sina rättigheter.
Tänk om ni med ert stora politiska engagemang kan ge barnen i vår stad möjligheten att drömma och förutsättningarna för att förverkliga dem.
Tänk om… och tänk om!                                                                                                                  

Lärarförbundets styrelse i Landskrona lokalavdelning

Rebecka Kainulainen
Pia Swenson
Marie Andersson
Göran Andersson
Cecilia Malmsjö
Göran Andersson
Åsa Wahlström
Jonny Nilsson


Korsningen Kungsgatan/Södra Långgatan igen

2019-06-19

Tack för Ditt svar Tora!!

Det är med stor förvåning jag konstaterar hur lätt Du tar på oron för allvarliga olyckor. Det är människor vi talar om, kyrkobesökare, hotellgäster rullstolsburna, äldre personer med rullatorer, oskyddade cyklister och barnfamiljer med barnvagn.

Att införa en “test” med vad Ni kallar gångfartsytor för att om det i efterhand visar sig vara en dålig idé då olyckan är skedd, är en grymt dålig idé om Du frågar mig. Det var just av den anledningen jag tillskrev Er på Landskrona Stad och Landskrona Direkt. För att olyckor skull kunna undvikas.
Jag är övertygad om att det INTE finns många kyrkor i våra Svenska städer där det är lagligt att köra bil 6-7 meter i 40km/h utanför trappen till huvudingången.

Om Din tes håller beträffande GÅNGFARTSYTOR finns ett antal trafikregler som känns onödiga, ex.; varför skall bilister stanna för gående på övergångsställen, med en osäkerhet från både bilisten och den gående borde då uppmärksamheten vara på topp hos båda parter. Ett antal farthinder i vår vackra stad tycks då överflödiga.

Efter som Du själv nämner den nya lekparken vid Sofia Albertina kyrka, vilket  jag inte skrivit om,  barnen blir säkert glada, frågan är om föräldrarna är speciellt glada att ha två hårt trafikerade gator (Storgatan/Kungsgatan) på båda sidor om lekparken.

Med dom orden lämnar jag denna diskussion med hopp om att den beprövade metoden med gångfartsytor som Du skriver om klarar Din test och att alla trafikanter förstår idén.

Skeptikern
Maths BackelinAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser