Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Till Sofia Jarl (Förbundsordförande Centerkvinnorna)

2017-01-23

Hej Sofia Jarl!

Läste din (m.fl.:s) insändare här på Planket den 2017-01-19 med rubriken ”Vi måste stå upp för allas rätt till sin egen kropp”.

Du och dina kollegor vill se strängare straff för våld mot kvinnor. Det tar lite tid att ändra lagstiftningen. MEN en sak kan kommunpolitikerna i hela Sverige göra genast – nämligen placera kvinnor med bostadsproblem på hotell. Inte ska de behöva stå i bostadskö! Det kommer att kosta en slant men men … I min roll som hyresvärd kunde jag redan för c:a 20 år sedan snabbt och lätt hjälpa till. Hotellboende fixar man ju med ett telefonsamtal och en taxiresa, eller hur?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet

PS. OBS! Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § ang. rätten till skälig levnadsnivå!


Nytt bad

2017-01-19

Att ett nytt bad i Karlslund skulle locka 500 tusen besökare/år med behov av b l a hotell är en utopi. Lägg inga skattepengar på projektet. Får mig att tänka på en gammal slagdänga Dream, dream, dream…

Bengt Nissler


En fråga till Skånetrafiken

2017-01-19

Hur har ni räknat?

Jag fick reklam från Skånetrafiken 2017-01-16: ”För dig som vill hem. Vi tar dig hela vägen från jobbet till ditt kvarter.”

Det redovisas restider från Malmö till Landskrona på 39 minuter. Stämmer det?

Jag ser framför mig en tjänsteman som ska ta sig från Stadshuset i Landskrona till Förvaltningsrätten, Kalendergatan 4 i Malmö, för ett sammanträde kl. 10:00. Räcker 39 minuter med tåg och buss(ar)?

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Vi måste stå upp för allas rätt till sin egen kropp

2017-01-19

I dagarna presenterade Brå sin statistik över antalet anmälda brott under 2016 och utvecklingen sedan 2015. Siffrorna visade att antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 procent till 6500 år 2016. Även antalet anmälda kvinnofridskränkningarna ökade med 2 procent till 1870 anmälda brott 2016.

Dessa siffrorna är förödande, speciellt då vi vet att mörkertalet för dessa brott är stort. Centerkvinnorna vill se strängare straff för våldtäkt och kvinnofridskränkning för att understryka allvaret i brotten. Majoriteten av våldtäkterna begås mot  kvinnor och en stor del av förövarna är män.

När straffskalan i lagstiftningen inte lever upp till brottets grovhet förbises kvinnornas rätt till trygghet, rätten till sin kropp och bidrar också till att skapa ett ojämställt samhälle.

Den sexualbrottsutredning som just nu är ute på remiss föreslår att minimistraffet för våldtäktsbrott skall vara oförändrat.

Centerkvinnorna motsätter sig detta och kommer att göra allt vi kan för att brottets allvar också skall återspeglas i straffskalan.

Kvinnors rätt till sin egen kropp och rätt till ett tryggt liv är en fråga om mänskliga rättigheter, och det berör oss alla. Det är dags att regeringen presenterar en skärpt lagstiftning som står upp för rätten till vår egen kropp.

Sofia Jarl
Förbundsordförande Centerkvinnorna

Emma Nylander
Camilla Osterman
Felicia Fritz
Ebba Krumlinde
Jeanette Ritchert
Centerkvinnorna Athena


Sopor i skogen

2017-01-18

Läste om sopor som blivit slängda på Exercisfältet. Tänkte bidra med fler exempel på hur andra amöbor har spridit sitt skit i Saxtorpskogen. Bilderna är tagna runt om i hela skogen. Man kan undra vad som finns bakom pannbenet på dom som gör av med sitt skit på det viset. Man till och med kör ut ett helt gammalt släp och överlåter åt andra att ta hand om möget. Frågan man ställer sig är varför ? Det kostar ju inget att slänga det på tippen.

M.v.h
Gert Nilsson


Tankar kring kommunal polis

2017-01-13

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) vill kommunalisera polisen; måhända en god tanke. Det är lovvärt att beslut om hur saker och ting ska prioriteras, styras och organiseras fattas så nära medborgarna som möjligt. Politiker och tjänstemän i kommuner bör förväntas ha bättre förutsättningar att kunna bedöma vilka behov som finns lokalt och vilka resurser som krävs än vad man har på den nationella statliga nivån.

Men osökt inställer sig frågan: Bör inte detta gälla även för andra områden än polisverksamhet?

I mina ögon förefaller Torkild Strandberg en smula inkonsekvent i det att han å ena sidan vill kommunalisera polisen och å andra sidan företräder ett parti som vill förstatliga skolan – och vad jag förstår delar han sitt partis uppfattning vad gäller skolan. Inom det området menar uppenbarligen Torkild Strandberg och hans partikamrater att kommunala politiker och tjänstemän inte är de bäst lämpade att handha frågorna.

Men kanske hans uttalande är ett tidens tecken. Det är det kortsiktiga agerandet som prioriteras när populismen får råda. Att det sedan utmynnar i utryckningar som endast angriper symtomen och inte orsakerna till problemen har mindre betydelse. Rubrikerna blir alltid större när det gäller handlingskraft i stunden, inte när det gäller långsiktig och strävsamt arbete att förändra de förhållanden som orsakar problemen.

Jan Nilsson


Samlingslokaler

2017-01-12

Tack Henrik.
Lokalerna måste dock nyttjas av flera grupper.
De är en samhällsresurs!

Bengt Nissler


Kommunal polis är ingen lösning på Landskronas problem

2017-01-12

I debatten kring bristande polisresurser och därmed ökad otrygghet i samhället höjs det röster för ett återinförande av kommunal polis, nu senast Torkild Strandberg (L).
Jag anser att kommunala poliser inte är någon lösning på ”poliskrisen”. En kommunalisering innebär inte mer resurser till polisen. Det är ju ur samma ”börs” pengarna ska tas, nämligen statens, eller Torkild Strandberg anser att Landskrona stad ska stå för notan?

Polisen är idag belastad med administrativa uppgifter som lika gärna skulle kunna lösas av civilt anställd personal. Exempelvis tvingas utbildade poliser idag arbeta med att utfärda pass, svara i telefon, ansvara för inspektion av farliga istappar, hantera hittegods, omhänderta vanvårdade djur, bevilja tillstånd för fyrverkerier och så vidare. Kommunerna har inga egna resurser till polisverksamhet. Dessutom skulle en kommunalisering av polisen dra extra kostnader, eftersom det krävs ytterligare en administrativ nivå mot i dag. 

Trots upprepade löften om fler poliser och ökade satsningar på polisen från såväl den tidigare Alliansregeringen och den nuvarande S-regeringen så har ingenting blivit bättre.
Antalet poliser har de senaste åren ökat med ca 3000 personer. Men var håller de hus i egentligen? En förklaring som Polisförbundet givit är att man ensidigt prioriterat nya poliser framför civil personal vilket inneburit att den byråkratiska bördan för polisen ökat. Detta är förmodligen bara en delförklaring men en sak är uppenbar – allt fler poliser har hamnat bakom skrivbordet istället för att finnas ute bland folk. En polismans vardag, enligt polisforskarna Johannes Knutsson och Stefan Holgersson: 35% pappersarbete, 35% polisbil, 25% övrigt, 5% brottsplatsutredning och 1% fotpatrullering. Att polisen idag som regel inte ens utreder flera typer av vardagsbrott undergräver förtroendet för hela rättsväsendet. Polisen måste framöver vara ett naturligt inslag i gatubilden, annars är risken stor för medborgargarden och det är fel väg att gå.

I grund och botten handlar det om att vi måste ha kraftigt skärpta straff mot våldsbrott, livstids utvisning ska som regel gälla vid brottslighet utförd av icke-medborgare, utbilda fler poliser som ska ut på gatorna och bekämpa buset och förbättrad lagstiftning mot organiserad brottslighet. Detta är vad Sverigedemokraterna krävt sedan riksdagsinträdet 2010, och inte bara ett i mängden av populistiska utspel som Liberalerna i Landskrona gör när utvecklingen går åt fel håll.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)


Svar till Bengt Nissler

2017-01-12

Det finns redan ungdomsgårdar i Landskrona. Hela 5 stycken i kommunen.

Ungdomshuset Karlslund (gamla Bronsängens lokaler)
Västervångskolan
Arena öster (nya Seminarieskolan)
Asmundtorp
och Häljarp

De har en egen sida på Facebook – Ung i Landskrona

Henrik Göransson


Fyrverkerier

2017-01-09

Under åtta år bodde familjen i Göteborg med lika många nyårsaftnar. Vi upplevde inget som liknar det skjutande och smällande som förekommer i Landskrona.

För att stilla folkets behov av att smälla och skjuta raketer så anordnades varje nyårsafton ett ståtligt fyrverkeri nere vid hamnen kl. 18.00, bekostat av GP, Göteborgs Posten. Ett rejält fyrverkeri som kanske ingen enskild kunnat bekosta. Om ytterligare företag låg bakom fyrverkeriet vet jag ej. Vad säger Företagarna i Landskrona?

Min tanke/idé är att företagen i Landskrona, som en present till staden, varje nyårsafton kanske vid just 18-tiden skjuter av det gamla året och in det nya nere vid Halvmånen. Det borde inte bli så dyrt per företag att bidra till detta. Samtidigt skall de företag som säljer fyrverkerier övertalas att upphöra med denna verksamhet om det nu inte lagligen går att förbjuda detta. För det är uppenbart för alla att sådant smällande och skjutande som i år, inte kan fortsätta.

Björn LindAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser