PLANKET - Inlägg på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Gör kollektivtrafiken bekvämare

För några dagar sedan (2022- 08- 04) var Pågatåget från Landskrona mot Helsingborg med ordinarie avgångstid 19.20  8 minuter försenat. Nu var det för mig en semesterresa med sommarkort och jag skulle inte åka vidare på bestämd tid utan endast promenera lite runt Knutpunkten och titta på båtarna, stora färjor och Sundsbussar.

På vägen mot Helsingborg hade vi passagerare en vidunderlig utsikt mot Ven och Danmark. Inte konstigt att en villa i Ålabodarna kostar en mindre förmögenhet trots dåliga allmänna kommunikationer.
Prislappen 16 695 000:- för 186 kvm + 24 kvm biyta.  På den danska sidan utbjudes ett hus (en palaevilla i Klampenborg) för 65 miljoner danska kronor vilket motsvarar ca 100 miljoner svenska kronor för c:a 500 kvm:s bostadsyta. Denna skillnad är beaktansvärd. Varför?

Som pendlare upplevde jag kollektivtrafiken i södra Sverige åren 1967 till 2000. Med möjligheten att själv bestämma mina arbetstider fungerade det bra  – med studentrum i Lund och bostad i Landskrona och Glumslöv. I längden fick det bli “egen bil.” Denna kunde mot en avgift placeras på SJ:s parkeringsplats när jag skulle åka tåg Lund – Växjö.

Jag kombinerade “egen bil” med tåg, buss och taxi. Det låter sig göras att åka tåg Lund – Alvesta respektive Lund – Nässjö. Det tar 1½ till 2 timmar, dock inte dagligen.

Regeringen förbereder nu ändring av reglerna kring resekostnadsavdragen. Det skall bli en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral (prop,  2021/22:228).

Här i Landskrona, på Planket, debatteras parkeringsplatsproblemet.  Skribenter som Thomas Carlander, Bo Lundgren, Fatmar Azemir, Stefan Olsson, Marco Huttunen och Pontus Ericsson ger sig i kast med den lilla stadens utvecklingsproblem.

Hur ser det ut i världen? Ja i London invigdes för kort tid sedan “Elisabeth Line”som är en 118 kilometer lång järnvägsförbindelse.  Pris 236 MDR kr.

Klimatproblem /gods och persontrafik hänger ihop. I Storbritannien har det efter brexit skapats en statlig institution som fått namnet U K Infrastructure Bank. Till verkställande direktör utsågs John Flint, som tidigare varit VD för HSBC (ursprungligen The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited nu med 220 000 anställda).

Den nya banken ska hjälpa till med den brittiska regeringens plan för att nå nettonoll utsläpp av koldioxid 2050 och att stödja ekonomisk tillväxt i regionala och lokala sektorer över hela Storbritannien. Med Brexit har det uppstått en ny situation att förhålla sig till.

Om du ska jobba i England och bo i Sverige så är det en helt ny värld av regler som inträder. Om du skall driva affärsverksamhet, investera, etc. i det andra landet i den  klimatomställningsprocess som nu pågår krävs överblick.

När nu Wallenbergarna utsåg John Flint till styrelseledamot i SEB så kan man (=”jag”) ana att det för framtiden kommer att behövas tillgång till den internationella kapitalmarknaden för våra egna infrastrukturinvesteringar, till exempel en fast förbindelse över Öresund. Att jag syftar på Europaspåret förstår alla, eller hur?

I samhällsplaneringen måste det tillses, att invånarna kan förflytta sig snabbt och bekvämt. På lokal och regional nivå blir det inte endast fråga om Europaspåret utan även att koppla Landskrona med Köpenhamn nu genast. Vad kan göras genast med hänsyn till lokal/regional kollektivtrafik? För det är ju detta som blir viktigt nu.
Det måste vara bekvämt att åka kollektivt. För att minska bilåkandet och då minska behovet av parkeringsplatser.

Idag är det verkligen inte bekvämt. Dagens kollektivtrafiksystem skapades för mer än 20 år sedan. Det måste vara bekvämt att vänta på en lokalbuss.

Flera hållplatser erbjuder inte tillräckligt med sittplatser och inte tak över huvudet.

Det har byggts mycket de senaste åren. Men tyvärr så har Landskrona och Köpenhamn glidit isär – det har varit en utveckling som fortskridit successivt.

Nu pågår projektet Jäntan som ligger förhållandevis nära Skeppsbron. Men vad händer sedan i södra centrum?

Vad ska “vi” göra med Citygrossområdet och vid Skeppsbron?
I min värld är vi vid en avgörande tidpunkt. Med 600-800 nya exklusiva bostäder där så är vi så nära Köpenhamn vi kan komma.

Det krävs dock en snabbgående båt till Köpenhamn. Då kopplas per automatik Landskronas bostads- och arbetsmarknad samman med Köpenhamns. Landskronaungdomarnas nöjesliv berikas av det köpenhamnska och så vidare.

För att ta tillvara på tillfället så vill jag informera om att EU-kommissionen har antagit nya Interregprogrammet Öresund- Kattegatt-Skagerrak.

Man kan således söka projektbidrag – deadline 23 september 2022. Ingen tid att förlora.

Integrationsprojekt “Landskrona – Köpenhamn” sjösättes omgående.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt

Varför så bråttom?

Det klagas mycket på trafiken, både på bilister och cyklister, elsparkar med mera.
Här kommer ännu ett klagomål men framför allt en vädjan, en vädjan till dig som kör för fort, till kommunen och polisen.

Du och alla dina fortkörande kompisar, ni är tyvärr ett helt gäng.
När du kör på Erikstorpsvägen mellan Lill-Olas och Hälsingborgsvägen – tittar du ens på hastighetsmätaren?
Ser du 50-skylten eller du är så cool så du tycker att fri fart gäller?
Hur cool är du när olyckan händer? När barnet vinglar ut på vägen efter en dag på stranden, på väg hem från skolan, till Farmor?
Området har vuxit och växer, massa barnfamiljer som flyttat in, hur tänker du? Berätta för mig som inte förstår.

Jag har varit i kontakt med både kommunen och polisen – händer ingenting, det som känns närmast att hända är en olycka.

Hur ska jag nå fram till dig, du som skiter i lagar?

Med vänlig hälsning
Katarina Fridén, farmor.

Kort svar till Marko Huttunen

All kritik mot dagens P-böterssystem är välkommet.

Emellertid förbehåller jag mig rättigheten att endast använda fast telefoni. Det finns fördelar med mobiler, visst, men även nackdelar. Man skall inte behöva någon form av prenumeration för att kunna betala.

Alla parkeringsböter som inte är uppenbart trafikfarliga (inkl farliga för gående) bör avskaffas. I affärsstråken, som blivit väldigt få och små, kunde vi införa P-skivor, där föraren ställer ankomsttid på 10 minuter när, och därefter får man parkera 30 min , 45 min eller 1 timme. Vardagar kl 10-17:30 och Lördagar kl 10-13. Böter ges därefter (på dessa för affärerna viktiga p-platserna) med start på 150 kr, följt av 50 kr per påbörjad timme (inom nämnd tidsram) upp till max 400 kr.

Dessa böter kan i vissa fall strykas av polisen – om man t.ex. varit hos tandläkaren och besöket tagit lång tid. Det kan även gälla besök på vårdcentral, frisör, och evt andra typer av ärenden, vars längd inte kan uppskattas till fullo. Mot ett besöksintyg annulerar polisen sådana böter.

Pontus Eriksson

Boendeparkering eller ta bort datumparkering

Har du också grubblat över vad som faktiskt gäller i kommunen?

Udda datum får du parkera på den sidan av gatan som har jämna adressnummer. Jämna datum får du parkera på den sidan av gatan som har udda adressnummer.

I många kommuner finns regler om att parkerade bilar inte får stå på samma plats i mer än 24 timmar. Det är inte heller ovanligt med datumparkering, där det är förbjudet att stå på en viss sida av gatan under vissa dagar.

Men när tusentals bilägare tvingas flytta bilen varje dag ökar luftföroreningarna, framför allt under vintermånaderna när det är lägre temperaturer. Då ökar utsläppen, eftersom bilen då inte kommer upp i arbetstemperatur utan släpper ut i princip orenade avgaser direkt efter starten. Om man nu måste starta bilen och bara köra till andra sidan gatan så har man släppt ut lika mycket hälsovådliga utsläpp som under 23 kilometers körning eller mer och det rimmar dåligt med stadens klimatmål, eller vad säger Miljöpartiet?

Datumparkeringen innebär stora problem för alla företag som besöker Landskrona samt för släkt och vänner som besöker boende. Det är högst ologiskt att de ska parkera utanför grannens hus om datumet råkar vara fel, samt att de ska ut och flytta bilen på kvällen. Företagsbilar som till exempel målare, elfirmor, städbolag och byggfirmor kan inte heller parkera i anslutning till det hus de ska jobba i. Oftast finns det inte heller några gästparkeringar i någon större utsträckning som går att använda.

Den styrande treklövern får utreda frågan om vi ska ha nya regler när det gäller datumparkering på våra gator, för att komma ifrån parkeringskaoset som nu råder i vår stad.

I stället för datumparkeringar så kan det exempelvis vara parkeringsförbud på vissa dagar, för vissa gator, detta för att underlätta sådant som snöplogning och snösopning.

Kan andra kommuner ta bort datumparkering så kan Landskrona också göra det.

Politik handlar om att vilja och inte att vela.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Klart som korv(s)pad om boendeparkeringar!

Svar till Fatmir Azemi (S), kommunalråd.

Jag blev inte mycket klokare av ditt svar. I korthet tolkar jag det som att ni Socialdemokrater anser att kommunen inte ska installera parkeringsautomater, utan vill lägga pengar på att köpa skyltar istället. Har jag förstått dig rätt då? Vad ska man med automater till, det mesta görs ju med appar på telefonerna nu för tiden? Hur mycket kostar parkeringsautomater i dag och vad skulle det kosta med skyltar istället? Vad skulle skillnaden bli i kostnad och upplevelse för en parkerande person?

Spontant undrar man ju: upphandlas inte parkeringsplatser? Är det inte företagen som vinner upphandlingen om parkeringarna som står för sina egna parkeringsautomater?

Därtill ska ingen försöka intala mig att det är gratis att sätta upp skyltar. Skyltar kostar att sätta upp, de ska underhållas och sedan ska man se till att de följs. Det kostar både tid och pengar. Och Landskrona stad är inte kända för att sköta underhåll på ett felfritt sätt.

Och så skriver du att de ”som inte vill respektera parkeringsskyltar ska vara beredda att betala parkeringsböter”. Jag förstår verkligen inte, så är det väl redan i dag? Vad skulle skilja sig med ert förslag? Vad vill ni egentligen? Skulle du i punktform kunna förklara enkelt vad du menar? Vilka områden vill ni göra vilka insatser i?

Marko Huttunen

”Boendeparkering”, B-planen på IP

Antalet P-platser i stadsdelar som Öster och Väster, har under senare tid kraftigt reducerats. Och nu finns det inte plats. Kommunen drar in massor på sina 450-kronors böter. Och det handlar om datumparkering. Och veckodatumparkering.
Karl XIs väg var tidigare ofta en ”räddningsplanka” för många. Men kommunen tog bort ca 80% av dessa platser, liksom pendlarparkeringen på stationen. Totalt handlar det om flera tusen helt vanliga P-platser på våra gator. Och nu kommer boendeparkering.

På Timmermansgatan, råder datumparkering. När de nya radhusen uppfördes, sommaren 2018 (om jag minns rätt) sattes upp P-förbud på ena sidan gatan, varpå man naturligtvis antog att detta gällde istället för datumparkeringen. Men NEJ, så var det inte. Båda förbuden gällde samtidigt ! Dvs varannan dag kunde ena sidan användas för parkering – och de övriga dagarna rådde totalt förbud att parkera.

Har någon politisk höjdare med befogenhet lovat att det inte blir datumparkering plus boendeparkering samtidigt ? Men då kommer alla kommunens P-vakter få mindre att göra !

Nej avskaffa både datumparkering och inför inget annat ! Kommunen tycks ju ha en ofantlig kassa
– och vill nu efter ”Teaterparksmassaskern” såga ner ytterligare en av våra parker, dvs Karlslund. För nästan 900 000 000 kr vill man åstadkomma en närmast total förstörelse av vår stad. Och på idrottsplatsen skall massor av gräsplaner bort (inkl. B-planen från 1924 med alla dess stora träd.)
Just precis nu – när tjejer på allvar visat att de också kan spela fotboll. B-planen är utmärkt för ett lag på väg uppåt i seriesystemet, och som vill spela inför publik. I början blir de ca 1000 platserna vid B-planen nog lagom. Istället vill kommunen bygga en jättelik promenadrondell utan syfte !!!

Att reducera folkets tillgångar i vår stad – från P-platser och fotbollsplaner till parker som sågas ner, under klimatkrisen !!! Det är sådana människor som hamnat i kommunfullmäktige. Och där överger makten till den s.k. kommunstyrelsen (som ej är folkvald).

Pontus Eriksson

Svar till Marko Huttunen

När jag skriver att vi måste ta ett helhetsgrepp och en proaktiv parkeringspolitik så menar jag att vi måste lösa parkeringsfrågor i hela Landskrona.

Vi tycker att förslaget om boendeparkering i grunden är bra – vi ser också att behovet av att prova fler parkeringsplatser än enbart på Kvarntorget är stort. Olika delar av staden har behov av boendeparkering men av olika anledningar – och när vi nu provar boendeparkering så vinner vi mycket på att samtidigt lösa parkeringsplatser i fler områden.

Det räcker inte att införa boendeparkering bara på Plorren, eller andra kvartetter runt stadskärnan.

Vårt förslag är inte mycket kostsamt som Landskrona stad har planerat.

Vårt förslag är:
Vi anser att vi inte behöver installera dyra parkeringsautomater, utan det räcker att skylta om på dessa platser som vi anser att det behövs införa boendeparkering.

Alla dem som inte vill respektera parkeringsskyltar ska vara beredda att betala parkeringsböter.

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)

Var har S parkerat denna valrörelse?

Svar till Fatmir Azemis insändare 2022-08-02 under rubriken ”Boendeparkering”.

Som medborgare i Landskrona kan man inte riktigt märka av att det är valår, ja valrörelse rent av med sex veckor kvar till valet. På lördagarna när det är som mest folk i rörelse i stan, ja då syns Liberalerna ibland och någon gång Sverigedemokraterna. Under sommaren tror jag att jag har sett Vänsterpartiet bjuda på kaffe två gånger, de brukar vakna strax efter klockan 12. Moderaterna har vågat visa sig bland folk en gång, när regionpolitikerna var på besök. Kristdemokraterna tror att de ska in i kommunfullmäktige, men deras buss med Ebba Busch Thors ansikte på, åkte genom Haralds-rondellen och ut från Landskrona en halvtimme tidigare än de hade aviserat för medierna den gången den var i Landskrona.

Kommunalrådet Fatmir Azemi skriver många fina ord, men något konkret förslag kan jag inte riktigt kunnat utläsa ur insändaren. Så jag tänker att det kan man säkert läsa mer om på partiets hemsida. Om man surfar till webbadressen www.sap-landskrona.se som anges på socialdemokraterna.se och är tänkt att gå till Landskrona Arbetarekommun, så är den länken bruten. Fungerar inte! Jag aviserade verksamhetens ordförande för flera veckor sedan. Inget har hänt! Hallå? Dags att vakna, det är valår! Om man surfar till www.socialdemokraternailandskrona.se så möts man av att det är möte den 31/5 med Larvi-S! Tack för kaffet!

Som väljare frågar man sig, var håller Landskronas största politiska rörelse hus? Ni finns inte på nätet. Jag ser er inte på stan. Och när ni skriver insändare så förstår man inte vad ni vill!

Fatmir Azemi skriver ”Vi socialdemokrater anser att vi måste ta ett helhetsgrepp och en proaktiv parkeringspolitik om parkeringsplatserna i Landskrona”. Ursäkta mig Fatmir Azemi, men vad betyder det? Har ni några konkreta förslag? Vad vill ni egentligen?

Marko Huttunen

SD: Kommunen borde köpa Prästgården på Ven

Vi Sverigedemokrater vill att Landskrona Stad köper Prästgården på Ven och gör om den till ett äldreboende, lokaliserar hemvårdens personal dit och även erbjuder omsorgens fastlandspersonal som reser till sitt arbete på Ven en ordentlig övernattningsmöjlighet.

En del av lokalerna kan upplåtas för dagverksamhet för seniorer med seniorlunch. I köket skulle också skolmaten kunna tillredas för vidare transport till skolan. Så här löser vi på bästa sätt lokala problem och önskemål. Det vi presenterar är konkret lokalt förankrad politik när den är som bäst.

Vi går, som enda parti, till val på ett fullständigt program för just Ven. Vi föreslår att landsvägen asfalteras om. Vi vill också ha ett övergångsställe vid skolan och parkeringsfickor längs Landsvägen, Kyrkvägen och Norreborgsvägen för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Av samma anledning behöver busshållplatsen vid ”Prästasvängen” göras om helst med stopp på båda sidor vägen och där det är möjligt ska de större vägarna kompletteras med trottoar och cykelbana. Vi vill se en upprustning av befintliga cykel-och vandringsstigar runt ön för att avlasta bilvägarna sommartid. Vi vill att bofasta på ön får möjlighet till boendeparkering på fastlandet och att ordningsvakter kan patrullera vid Ventrafikens terminal i Landskrona. Samtidigt är det rimligt att föraren ingår i bilens färjebiljett.

Till allt detta ska vi ta strid mot varje försök att dra ner på förskolans och skolans verksamhet. Ven ska fortsatt ha en ambulans dygnet runt, på den punkten viker vi oss aldrig.

Sverigedemokraterna förstår Vens särskilda förutsättningar. Vi har en utarbetad lokal politik och vi har lokalt förankrade kandidater som kan ge Ven en stark representation i kommunfullmäktige efter kommunvalet den 11 september.

På lördag den 6/8 mellan kl 12-13 finns våra kommunkandidater på plats på Ven, vid Prästasvängen, för att prata hembygd, ö-liv och kommunpolitik. Ställ dina frågor-få raka svar.

Stefan Olsson (SD)
Kerstin Stein Sandell (SD)
Erik Rantzow (SD)

Boendeparkering

Parkeringsproblematiken i Landskrona är inte ett nytt fenomen.
Vi socialdemokrater har gång på gång påpekat att för att få en attraktiv stad att verka och bo i så måste vi lösa parkeringsproblematiken. Många upplever att det är svårt att hitta en ledig parkeringsplats i centrala Landskrona.

Vi tycker att initiativet om att införa boendeparkering i Landskrona är bra. Det som saknas i beslutet är att man inte har tagit hänsyn till övriga stadsdelar utan endast Kvarntorget. Det handlar främst om äldre bostadsområde runt stadskärnan, detta eftersom när dessa områden byggdes fanns inte dagens behov. Idag har många hushåll två bilar.

I samband med byggnationen av nya stadsdelar har vi agerat att lösa parkeringsfrågor i god tid, antigen via underjordsgarage eller gårdsparkering.

Vi läste en del reaktioner i förra veckan av invånarna som har blivit irriterade av beslutet med införandet av boendeparkering. Landskrona stad måste hitta smarta, hållbara och långsiktiga lösningar som stärker kommunens möjligheter att lösa problem med parkering i hela staden.

Vi socialdemokrater anser att vi måste ta ett helhetsgrepp och en proaktiv parkeringspolitik om parkeringsplatserna i Landskrona.

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)