Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Attraktiva hyresrätter – WHY NOT?

2017-06-09

Det ska fan vara bostadsdirektör i Landskrona. Hur har det egentligen gått till under årens lopp? Varför kör politikerna hela tiden fast i bostadsröran?

Den som vill få en överblick – över vad som planerats, diskuterats och genomförts i Landskrona under åren – kan t.ex. läsa ”HSB, 60 år med kvalitet, HSB Landskrona 1933 – 1993” publ. 1993 samt ”Det trygga Landskronahemmet /AB Landskronahem 1942 – 1992” publ. 1992.

Dessa skrifter tillkom som sagt 1992/1993. Det var lite av tillfälligheternas spel att den svenska bankkrisen brutit ut då . Funderade aktörerna i Landskrona över konsekvenserna lokalt av det som inträffade? Det har gått 25 år sedan dess.

I dag diskuteras bostadspriser, byggboom etc. dagligen i media. Varför komma dragandes med dåliga nyheter? Vad ska vi (!?) bygga i Landskrona? Vem har svaret? Hur ser beslutsunderlaget ut? Bygga allt för alla överallt? I mingelsnacket efter en sammankomst i Stockholm fick jag för 8-9 år sedan kommentaren: ”Du vill bygga om en hel stad!?” Jag hade presenterat ”de sju” direktörernas förslag, lite omstöpta, som mina egna. Ett annat uttalande, från en ledande bankman, var ”Vi lånar ut pengar för att få dem tillbaka.” Erfarenheterna från 90-talskrisen på bostadsmarknaden i Landskrona talar sitt eget tydliga språk.

När försäljningen av attraktiva, nyrenoverade s.k. köpelägenheter i centrum gick i stå, då 1992, så var goda råd dyra. Fram med regelboken, måhända kunde hyresrätten reda upp situationen. Erfarenheten visade att det var möjligt att hyra ut dessa mycket attraktiva bostäder på den regionala bostadsmarknaden.

Vi kunde i svenska och danska media läsa om inflyttning från Danmark till Landskrona. Om man nu ska fundera över att flytta till Öresundsregionen och då välja Landskrona så ligger det onekligen en hel del i att kunna erbjuda riktigt attraktiva hyresrätter i Landskrona (t.ex. tack så gärna tomten). Dessutom, anständigheten bjuder också att unga ”halvfattiga” inte ska behöva deltaga i en bostadskarusell – bosätta sig i en bostadsbubbla och i förlängningen tvingas betala dubbla hyror.

PS. I inledningen av skriften ”Det trygga Landskronahemmet” skriver författaren: ”I Landskrona var byggmaskinernas dån så våldsamt att man till slut inte hörde varningssignalerna om överproduktion.”

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet och fastighetsägare


Helena Fremle ännu en kvinna som tvingas bort från chefspost

2017-06-07

Helena Fremle är bara en i raden av starka och kompetenta kvinnor som kommunledningen de senaste åren tvingat bort från sina positioner. De insatta minns säkert intrigspelet när den förra kommundirektören Susanne Öström kände sig tvingad att säga upp sig då hennes arbetsuppgifter kraftigt skulle beskäras och en ”överrock” tillsättas. Tyvärr finns det flera exempel på liknande agerande där starka, kompetenta kvinnor tvingats lämna sina tjänster i stadshuset, och nu fortsätter agerandet när man vill peta Landskronahems VD och det blir kanske fler.

De argument som Kenneth Håkansson framför är konstruerade med enda målsättningen att bli av med VD. Redan under förra mandatperioden diskuterades frågan om att omvandla ett antal av Landskronahems lägenheter till bostadsrätter, men det stod ganska snart klart för oss i styrelsen att detta inte skulle vara helt enkelt, dels p.g.a. lägenhetsbeståndets karaktär men också p.g.a. sammansättningen på hyresgästerna. Den analys som då gjordes bekräftade detta, så Helena Fremles slutsats är även idag helt korrekt. Och detta borde även Kenneth Håkansson vara införstådd med, i synnerhet om man tänker på hans bakgrund som HSB-bas i Landskrona.

Det som är förvånande är att Kenneth Håkansson kan agera så självständigt i styrelsen, detta då det i styrelsen idag sitter personer som förrförra mandatperioden mycket kraftigt och med all rätt agerade för att just Helena Fremle skulle ta över VD-posten efter Göran Jingborg. Har Kenneth Håkansson verkligen en helt ”frivillig” majoritet av styrelsen bakom sig, eller viner ”allianspiskan” igen?

Eftersom slutsatsen är att det knappast går att förändra några hyresrätter till bostadsrätter så innebär detta att VD:s arbetsuppgifter i grunden inte förändras så mycket som Kenneth Håkansson vill påskina. Att utveckla det befintliga beståndet i enlighet med planerna för Karlslund/Norrestad är ett normalt förändringsarbete som nuvarande VD faktiskt har en bra kompetens för att klara av.

Men tyvärr är nog loppet redan kört och det återstår bara att önska Helena Fremle lycka till på nästa jobb. Kanske hade bästa lösningen dock varit om bolaget istället bytt till en helt självständig styrelseordförande.

Leif Thorsell
Tidigare moderat styrelseledamot i Landskronahem.
Numera opolitisk landskronit


Angående motorvägen i Borstahusen

2017-06-07

Instämmer helt med Alexander Halldéns och Håkan Lans insändare om
“Motorvägen i Borstahusen”.

Jag har mest erfarenhet av raksträckan mellan Norra Fiskehamnsgatan och Bästemansgatan, där en hel del bilister verkar ta sats och accelerera farten.
Samtidigt som man ganska ofta satsar på att lägga sig till vänster om refugen.
Erikstorpsvägen bör smalnas av, eller förses med farthinder. Och framför allt bör det finnas övergångsställen innan det händer något allvarligt.
Jag upplevde själv en obehaglig incident när jag klev av bussen och skulle över gatan.
Det verkar också som om farten och trafiken ökat sedan Nya Borstahusen byggts. Tydligen väljer allt fler att köra via Erikstorpsvägen nu?
Som det är nu inbjuder tydligen inte de andra vägalternativen till att köras på.

Lena Nilsson


Fria resor för 70+

2017-06-05

Enligt Kommunal Lagen 1 Kap. 4 § så är man medlem av en kommun, om man är bokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där. Enligt 2 Kap. 2 § gäller att kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Nu har uppenbarligen Kommunstyrelsens ordförande bestämt att det finns sakliga till skäl varför personer, som uppfyller förutsättningarna i 1:4, inte skall omfattas av fria resor, på angivna tider, till och från Hven. Personer 70+ bosatta på Hven, lagfarna ägare till fastighet på ön, taxerade till kommunalskatt där, har alltså inte samma rätt till fria resor inom kommunen, som personer bosatta i Glumslöv, Häljarp och Asmundtorp. Så Torkild Strandberg vilka är de sakliga skälen, enligt 2 kap. 2 §, till varför jag inte kan resa fritt till Hven, medan jag kan göra det till Glumslöv, Häljarp och Asmundtorp? Är det något jag missat?

Björn Lind


Kloka ord Jonas Esbjörnsson (S)

2017-06-05

Häromdagen (2017-06-01) presenterade Socialdemokraterna sin skuggbudget. Jonas inledde presentationen/presskonferensen med att konstatera: ”FESTEN ÄR SLUT!”.

Landskrona har en befolkningsökning men, men… Landskrona har också höga arbetslöshetssiffror och en förhållandevis låg utbildningsnivå. Med de förutsättningarna så är det skolbänken som gäller – annars blir det inga pengar i plånboken hos morgondagens pensionärer.

När Jonas pekar på behovet av ett lokalt kunskapslyft, kan jag således bara applådera, likaså högskoleutbildning till Landskrona i någon form. På den tiden det begav sig, 1975-1985, organiserades bl.a. universitetsutbildning i skatterätt utanför universitetsorten Lund. Så skedde t.ex. i Växjö och via olika studieförbund (TBV). Jag hade då examinationsansvar för en kurs inom civilekonomutbildningen, ”Beskattningsrätt med associationsrätt.”

Det är länge sedan, men varför inte låta Landskrona-ungdomarna prova på universitetsutbildning på hemmaplan.

Gräsrotsinitiativ räcker inte för att få igång kursverksamhet.

Tommy Jonasson
f.d. universitetslektor i skatterätt vid Lunds universitet


Motorvägen i Borstahusen

2017-06-05

Jag håller helt med Alexander Halldén.
Bilar kommer rusande och tjutande längs Erikstorpsvägen
Inte sällan på vänster sida om refugerna.
Jag har själv lyckats att undvika att bli påkörd då jag i min enfald trodde att det var ett övergångsställe.
Men som den vänlige bilisten upplyste mig så var det inget övergångsställe utan bara ett före detta – så kom inte här och tro nåt!
Det finns bara ett sådant längs hela långa sträckan och det är vid Svaneholms rondellen!
Jag har påtalat detta för ansvarig men ännu har ju ingen blivit påkörd så det lär väl dröja innan HerrGårman-skyltarna kommer tillbaka – om nu inte den falska tryggheten är för stark!

Håkan Lans


Vd:ar

2017-06-02
Vd:ar kommer och går
bara Kenneth H. består
Bengt Nissler

Tidningar med mera

2017-06-01

När Lennart Andersson skriver något väcks minnen i mitt huvud.
Vi är ju båda gamla landskroniter.

Vad hade min familj för tidningar? Jag minns att på tjugotalet och början av trettiotalet hade vi Landskrona Posten som var en sexdagarstidning och på söndagen köptes lösnummer av Sydsvenskan av gatuförsäljare. Det fanns också Korrespondenten Landskrona tidning men den hade vi inte. Den kallades Korren.

Landskrona Posten ägdes av konsul Arvid Friberg, en av stadens bäst ställda. Tidningen hade också tryckeri, vilket kanske var ekonomiskt lönande. Hans fru var danska och man trodde att danska pengar hjälpte familjens livsstil. Sonen Göran var min bäste vän. Jag var ofta hos honom i deras fina villa med stor trädgård. Den låg snett bakom läroverket sett från Skolallén där jag bodde. Fråga mig inte om adressen. Barn har ingen anledning att kunna adresser utom sin egen. Man hittar ändå dit man vill komma. Fribergs hade både jungfru och en stadig kokerska. Och en stor fin bil som de körde i till Viken för att spela golf. Eftersom jag och Göran var oskiljaktiga fick jag följa med.

Göran och jag besökte ibland tryckeriet. Det var mycket arbete med att trycka en tidning. Varenda bokstav måste för hand gjutas in på en liten metallplatta för en rad i tidningen. Plattan var av bly eller tenn eller en blandning. Jag vet inte vilket men med den gick det att gjuta tennsoldater så vi fick med oss hem några plattor.

Göran Hammarström


Igen!?!

2017-05-30
Torkild Strandberg,
F-n nu glömde du kallbadhuset igen!
 
Björn Lind
 

Var ligger Barsebäck?

2017-05-30

I Dagens Nyheter, som jag prenumererat på sedan jag på 60-talet bodde på Slottsgatan 2A i Landskrona och alltid beundrat för tidningens korrekthet och goda språk, dyker det idag på Sporten upp en rejäl groda. Så här står det:”På torsdag sparkar Nordea Masters i golf i gång på Barsebäck Golf & CC utanför Malmö”.

Häpnadsväckande kunskaper om geografi, eller hur?

Lennart AnderssonAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser