Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Ingen 6:e massutrotning här

2016-07-12

Jag såg måndagens “Vetenskapens värld sommar” på TV2. Mot slutet framfördes att många arter utrotas genom människans utbredning därför att djurens hemområden isoleras från varandra.

Detta fick mig att minnas diskussionerna i början av 2000-talet och den nya översiktsplaneringen. Där visades kartor över hur djuren tryggt skulle kunna ströva från Landskronas södra utmarker vid Lundåkrabukten, genom Citadellområdet och parkerna, och via Granet och Excercisfältet till de norra utmarkerna uppåt Glumslöv. Och omvänt naturligtvis. Detta var seriöst undersökt och väl illustrerat på kartorna.

Ungefär samtidigt lade någon fram idén att bebygga planen mellan Granet och Exan med ett kvarter boenden för välbärgade seniorer. Jag var en av dem som protesterade mot detta, just för att det tvärt skull skära av djurens strövstigar. Många som bor i området ser ofta rådjur, rävar, grävlingar m.m.

Diskussionerna då ledde till att bygget lades på is. Och så hoppas jag att det förblir! Nu byggs det i norra Borstahusen, på Jönsaplan och så småningom på gamla flickskolan, m.m.

Det har bott människor och djur här i 9000 år (kolla i Barsebäcksverkets museum), och jag hoppas att vissa projekt inte leder till störningar av naturen, även om vi välkomnar nyinflyttade.

Sommarhälsningar
Bengt Rosengren
Civilingenjör och astronom


Alexandersson svarar direkt

2016-07-11

Christian Alexandersson, du ringde till Christer Nilsson i gruppen mot L-A-hems försäljning och sa att du står på deras sida! Är detta ett försök att eliminera gruppen?

Lisbeth Wallin

Svar direkt

Jag tog kontakt med Christer för att jag var intresserad av vad de tänkte bilda och detta mer kopplat till vårt arbete med myndighetssamordning.
Med Christers tidigare koppling till hyresgästföreningen lokalt i Landskrona och som jag lärt känna honom om det denna nya väg skulle vara ett bra sätt att den identifiera fastigheter med stort eftersatt underhåll.

Landskrona har gjort en resa med runt 1600 hyreslägenheter som bytt ägare på drygt tre år. (Detta exkluderat affären mellan Landskronahem och Stena Fastigheter på ytterligare ca 1200 lgh)
Många av de 1600 hyreslägenheter har tidigare haft fastighetsägare utan intresse för förvaltning eller haft synen på hyresfastigheter som en långsiktig investering och att vara god hyresvärd.
Vi har idag fått flera bra fastighetsägare som bryr sig om de boende och deras boendemiljöer, har en bra felanmälan och arbetar med långsiktiga underhållsplaner.
I mitt och Christers samtal var fokus på hur vi kan förbättra detta arbetssättet ytterligare.

Christian Alexandersson
Vd, Landskrona Stadsutveckling AB


Ungdomsarbetslösheten

2016-07-08

Centerpartiet vill att fler unga ska få ett jobb att gå till och en möjlighet att skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Vår politik filar därför ner trösklarna till arbetsmarknaden och underlättar för jobbskaparna, småföretagarna. Regeringen spelar istället ett högt spel när de väljer att höja arbetsgivaravgifterna för unga nu i augusti. Något som kommer leda till en ökad ungdomsarbetslöshet och slå hårt mot de branscher där många unga arbetar, t ex butiker och turistnäringen. Höjningen riskerar också att stänga ute utrikes födda och andra grupper som har problem med att få en anställning från arbetsmarknaden.

Regeringen förstår vad denna kostnad innebär och kompenserar därför kommunerna för kostnadshöjningarna men företagen får klara sig själva. Något som i slutändan drabbar våra unga som då riskerar att bli utan jobb.

När våra ungdomar inte får jobb ska de istället få hjälp via arbetsförmedlingen. Sitt namn till trots klarar myndigheten inte uppgiften att förmedla arbeten. Undersökningar visar att en arbetsförmedlare i genomsnitt förmedlar mindre än ett jobb i månaden. När de så tydligt visar att de inte klarar av sitt uppdrag är det dags att ge andra chansen.

Centerpartiet vill därför införa en jobbfixarpeng, som följer med den arbetssökande till den arbetsförmedlare som hen själv väljer. Pengen ska vara prestationsbaserad och betalas ut till arbetsförmedlaren när den kan visa att personen fått ett varaktigt jobb. Förmedlaren skulle också lättare kunna nischa sig mot vissa branscher för att bättre förstå behoven och matcha mot den arbetssökandes kompetens för att hjälpa fler att få ett arbete. Något vi tror skulle gynna våra unga på arbetsmarknaden.

Daniel Nylander
Centerpartiet i Landskrona


Angående Björn Linds förargliga stolpe

2016-07-01

Till skillnad från lokala politiker har jag praktisk erfarenhet av solenergi.

Bland annat har jag varit projektledare för Sveriges första soluppvärmda hus, vid Sibbarpsvägen i Limhamn.

I samband med detta studerade jag också omvandling av solenergi till elektrisk energi med solceller som har börjat användas i allt större skala idag.

Både med solvärmen och solelen var vi pionjärer i Sverige, för det här var i mitten av 1970-talet, alltså för 40 år sedan.

Sedan dess hade jag i många år haft en radio typ “bergsprängare” som jag byggt om till soldrift från en solcellspanel på ca 30×40 cm. Den fungerade utmärkt, även när det var mulet. Hade jag haft ett ackumulatorbatteri så hade den fungerat när det var mörkt.

Där är här Björn Linds stolpe kommer in i bilden.

Mitt förslag är att om stolpen inte är upprostad så rätar man upp den så att den står snyggt.

Den gamla belysningsarmaturen ersätter man med en modern armatur som drivs av solenergi från en solcellspanel ovanför lampan.

I stolpens tjockare del bygger man in en liten låda med en ackumulator och styrelektronik, så att det som laddas under dagen driver lampan när det är mörkt.

Det här är inget rymdprojekt, utan dagsaktuell teknik som för den här stolpen inte skulle kosta mer än någon tusenlapp. Grejorna finns till och med att köpa hos Clas Ohlson eller liknande.

Och vips så är Landskrona i teknikfronten igen! Det behövs inte stora jätteprojekt för att göra stor nytta lokalt.

Tänk också på att Tycho Brahe var en uppfinnare i Leonardo da Vinci-klass. Han hade gillat detta!

Hälsningar
Bengt Rosengren
Civilingenjör och astronom


Stolpen på Hven – igen

2016-06-30
När jag läser dagens intervju med Bo Lundgren om belysning och tomma stolpar så säger han att “Målet är att belysningen skall vara mer anpassad för gång, cykel och gatan.”  Så nu förstår jag varför “min” stolpe står kvar på Hven. Den har inte varit anpassad för stadens krav de senaste 41 åren  så därför är den ur funktion och står kvar. Tack för det uttömmande svaret Bo Lundgren. Jag älskar när politiker talar i klartext. Någon belysningsmästare som kunnat ge detta klara besked tycks inte finnas i Landskrona.
 
Björn Lind

Skånska hundkapplöpningsbanan

2016-06-30

Landskrona Kommun har bestämt att det ska gå en väg genom SKHK:s bana och att det ska byggas fastigheter samt att kommunen kommer att upplåta vårat område till hästhagar åt ridklubben.

Vi har INTE erbjudits nån hjälp till en ny plats för våran verksamhet.

Våran verksamhet har inte bara varit hundkapplöpning, vi har ett antal prova-på-dagar på banan samt haft ett flertal utställningar av olika raser per år med ett stort antal deltagande som varit mycket positivt samt haft internationella tävlingar i hundkapplöpning.
Och Landskrona kommun säger att det inte är några aktiviteter???
Man skulle kanske frågat oss.

Då Landskrona kommun väljer att säga upp oss med ett kort varsel utan att erbjuda oss en annan plats så förstör dom inte bara våran verksamhet även många andra raser/hundar som är återkommande till våran bana.

Vi har inte fått nån fråga om den ekonomiska biten, vilket är skrämmande då SKHK har investerat stora summor i området samt skapat samarbeten med Svenska Vinthundklubben Södra och med Ridgeback Klubben och ett flertal andra rasklubbar inklusive SKK Södra med ett mål att detta skulle vara ett hundens område!!

Med vänlig hälsning,
Palle Werdelin
medlem i Skånska Hundkapplöpningsklubben


Angående Landskrona Greyhound Park

2016-06-28

Skånska hundkapplöpningsklubben har inte fått någon förhandsinformation om kommunens planer med vägdragning, bebyggelse och dylikt. Vi har till och med berövats rätten att yttra oss överhuvudtaget samt blivit avfärdade med “ni har ju ingen verksamhet” helt utan grund.

Hur man som ansvariga politiker kan understå sig att behandla en av sina lokala, ideella föreningar på detta förnedrande sätt övergår mitt förstånd.

Hur är det i Landskrona med ALLAS lika värde?
Gäller det inte föreningar och verksamheter?

Eva Blockley, sekreterare i SKHK


Splittrar kommunen för att minska splittringen?

2016-06-28

Stadsbyggnadschef Anna Thott driver vidare att en väg skall anläggas tvärs igenom Landskrona Ridklubbs beteshagar och Landskrona Greyhound Parks hundkapplöpningsbana.

I Sydsvenskan/Helsingborgsdagblad kan vi läsa att Anna Thott och kommunen vill “binda ihop den splittrade, funktionsuppdelade stadsdelen” genom att anlägga en ny genomfartsgata. Men vad i h-e betyder det. Är Karlslund splittrat idag? På vilka sätt då och hur kommer en väg att ena Karlslund? Vilka funktioner i Karlslund är uppdelade i dagsläget och på vilket sätt kommer de att bli förenade genom den nya vägen? Resultatet för ridklubben och för hundklubben blir ju garanterat att verksamheterna splittras.

Nu sprids lite felaktigt information från kommunen om att ridklubbens och hundklubbens intressen står emot varandra, vilket är helt felaktigt. Bägge parter ifrågasätter värdet av den nya vägen och den föreslagna dragningen av densamma.

En vädjan till kommunen och Anna Thott: Berätta för oss varför vägen behövs! Vi är många som undrar och ställer oss frågande inför de svepande och intetsägande argument som framförs.

Landskrona Ridklubb tar ett stort socialt ansvar och tillhandahåller ridpass för ryttare med funktionsnedsättningar. Det är väl inte så att en dysfunktionell kommunledning skall göra det svårare för dom än nödvändigt. Alla är tacksamma för att pengar budgeteras för att färdigställa det nya ridhuset, men det vore bra om kommunens armar hade synkroniserats.

Ulf Bjarke


Vem behöver vägen?

2016-06-21

Landskrona stads ledande politiker och stadsbyggare har stora planer för Karlslundsområdet med omgivningar. I planerna ingår att man skall sammanbinda Hjalmar Brantings väg med Idrottsvägen, vilket får stora konsekvenser för Landskrona Ridklubb (LRK).

För några månader sedan hade jag noll koll på LRK och den verksamhet man bedriver och noterade inte ens den planering som bedrevs i kommunen. Men efter några besök med kameran i näven så insåg jag hur viktig ridklubbens verksamhet är för barn, ungdomar och vuxna – med eller utan funktionsnedsättning. Jag insåg även att det finns ett kulturarv att förmedla rörande hästarna och oss människor. Det finns en storhet i att vi människor tar hand om och skyddar ett flyktdjur, som hästen är. Det finns så mycket kärlek och värme i detta. Det finns också ett stort ansvar för oss, då hästarna ser upp till oss och litar på oss.

Det är med en förhoppning om att kommunledningen överväger och omprövar sitt planerade vägbygge, som jag förmedlar mina spontana och kanske naiva känsla. Men jag tror inte att vi i Landskrona tjänar på att vi försöka gestalta om Landskrona till någon glassig kopia av Malmös Västra Hamnen. Vi vet ju alla att det är endast insidan och känslan som räknas – och det är precis det som hästar bryr sig om.

 

Ulf Bjarke


Skamligt av regeringen att höja avgiften för hemtjänst

2016-06-21

”Sveriges ekonomi går som på räls”, enligt finansminister Magdalena Andersson (dec-15).
Ett halvt år efter detta grandiosa uttalande från finansministern genomför regeringen ändringar i Socialtjänstlagen som innebär att kommunerna får rätt att höja taket i högkostnadsskyddet för hemtjänstavgiften. Denna kompensationsrätt ges till kommunerna eftersom regeringen inte längre betalar ut statsunderstöd på 140 miljoner kronor per år åt kommunerna.

Nya lagen gäller from 1/7 2016 och innebär att gamla och sjuka med hemtjänst i Landskrona kommer att få betala en högre avgift, från nuvarande 1780 kronor per månad till, maximalt, 1991 kronor per månad. En ökning med drygt 200 kronor per månad är inte försumbar för en pensionär som redan innan höjningen lever på små marginaler.

Det är inte våra äldre och sjuka, inte de som byggt vårt land och arbetat och betalat skatt i hela sitt liv, som nu ska straffas av ytterligare ekonomiska försämringar. Regeringen uttrycker ofta sin omsorg och sitt värnande om våra äldre och sjuka men det är uttalanden som klingar falskt när man i nästa andetag genomför lagar som pressar de äldres ekonomi till ytterligare bottennivåer.
Sverigedemokraterna accepterar inte att äldre och sjuka, bland de svagaste grupperna i samhället, ständigt får det sämre ekonomiskt.
Därför anslår Sverigedemokraterna 2 miljoner kronor som ramförstärkning till våra äldre.

Vi värnar om de som byggt upp välfärden, på riktigt!

Ulf Karlsson (SD)
Kerstin Stein Sandell (SD)Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser