Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Var ska vi bo?

2016-07-12

Alexanderson din trovärdighet är dålig. Du tvingar fastighetsägare att inte hyra ut till personer med bidragsstöd. Skäms du inte för den människosynen?

Skäms du inte för att förnedra och tvinga bort människor som inte har de inkomster, som du och kommunstyrelsen anser Landskrona behöver dvs. det Landskrona som ni nu bygger.

Radera ut personer, inom lagens råmärke, jag är inte emot utveckling så länge den är relevant, vilket mycket av era bygge inte är!
Det finns gott om bostäder att köpa, ändå så bygger ni fler!
Det är viktigt för arbetsmarknaden att det finns hyresrätter och inte minst för ungdomar som vill flytta hemifrån. Pensionärer får hjälp med hyran upp till max 5050 allt över det tas ur egen ficka. Vad kommer tex. Sandvångens hyror att sluta på?
Var ska de med små medel bo?
Eller räknar ni med att tvinga bort oss också?

Lisbeth Wallin


Trygghet?

2016-07-12

Torkild, det är nu tio år sedan du kontaktade mig och frågade om du fick använda dig av/hänvisa till min mor Birgit. Hon, då 91 år gammal, satt en vacker dag på en bänk i Wrangelska Parken med sin rullator när en för henne, främmande man, kom fram och frågade om han fick titta i hennes tidning. Direkt därefter ryckte han till sig hennes handväska och försvann springande från platsen.

Min fråga blir då till dig Torkild: “på vilket sätt tycker du tryggheten för kvinnor, barn och äldre personer, har ökat/förbättrats under de senaste tio åren efter det att du använt min mor Birgit under valrörelsen, som ett exempel på vad du ville förbättra under de kommande åren?”

Björn Lind


Tack för svaret men...

2016-07-12

Tack för svaret Torkild.
Jag vet att det förs samtal mellan styrande och polis men det jag efterfrågar är en trygg röst som talar till landskroniterna.
Om ingen går ut och fördömer och berättar vad era planer är så låter man osäkerhet leda till oro och skräck.

Du talar om verktyg.
Vilka verktyg använder sig kommunen av idag?
Skulle en tilläggsklausul i allmännyttans hyreskontrakt där man blir vräkt med omedelbar verkan om brottslig aktivitet utförs i eller omkring bostaden vara möjlig?
Läste att man vräkt en hel familj i Malmö p.g.a. deras vuxna son trakasserade andra hyresgäster.
Klarar du som stans starke man att reda ut den skenande trenden med våldsbrott mot kvinnor?

Till närpolischef  Annelie Manelli vill jag fråga:
1. Har du statistik på hur många beslag som gjorts tillsammans med kronofogden mot skuldsatta kriminella element de senaste åren?

2. Hur aktivt punktmarkerar ni kända kriminella för att få bort vapen och knark från gatorna?

3. Varför läggs så många brott ner trots att det ibland finns både målsägande, vittnen och misstänk?

Jag har själv varit huvudvittne vid ett hot där vapen ingått och fick inte ens komma på förhör trots att misstänktes respektive erkände att vapen funnits på plats. Förundersökningen lades ner.

Till Stefan Olsson (SD) och Jonas Esbjörnsson (S) men också till dom mindre partierna vill jag fråga:
– Varför fördömer ingen av er det som händer?
– Varför låter ni Landskronas befolkning tro att ingen bryr sig om otryggheten?
– Inser ni inte att det kan hämtas politiska poäng i en sån här fråga?

Mitt första inlägg jag la här på Planket fick över 150 likes på facebooksidan “Brottsplats Landskrona”.  Hur många av er politiker fick mer än 150 kryss senaste valet?

Torbjörn Helmuth Andersen


Strandberg svarar direkt

2016-07-12

Senaste veckorna har kvinnor rånats, misshandlats och trakasserats på öppen gata i Landskrona, inte en enda gång har någon ansvarig politiker gått ut i media och fördömt detta eller kommet med några löften till stadens invånare. 
Är detta ett Landskrona Vi ska acceptera att bo i?

Torkild du som är så snabb att berätta hur mycket du gjort för staden varför känner jag att du är handlingsförlamad så fort det inte handlar om bostadsbyggande och betyg i grundskolan?

Torbjörn Helmuth Andersen

Svar direkt!

Det ska vara svårt och obekvämt att vara kriminell i Landskrona. Så obekvämt att man gärna väljer en annan ort att bo på. Det pågår ett intensivt arbete i Landskrona för öka tryggheten. Den långsiktiga trenden visar också att så sker. Men det är inte tillräckligt. Vi har kommit en bit, men mycket återstår. Alla människor har rätt att känna trygghet.
För mig är det absurt att människor avstår från att göra saker man vill, för att man känner sig rädd för att utsättas för brott. Den kränkning det innebär att utsättas för ett brott kan aldrig accepteras. Det ska kosta att hota och skrämma, skada och kränka andra. På lokal nivå kan vi göra en hel del, men de flesta verktygen finns i statens verktygslåda. Jag menar att samhällets resektioner när en ung människa slår in på brottets bara borde vara både tidigare och tydligare. Straffen för både upprepad och grov brottslighet skärpas betydligt. Reglerna för kameraövervakning moderniseras betydligt. Hur man kan anse det som en större kränkning av den personliga integriteten att filmas på ett torg än att en människa utsätts för ett brott är för mig obegripligt. Möjligheten att utvisa kriminella behöver skärpas. Detta är några exempel på vad som enligt min mening, tillsammans med betydligt fler poliser, skulle underlätta bekämpandet av kriminaliteten väsentligt. Inget av dessa verktyg finns i Landskrona stads hand, utan kräver statliga beslut och lagförändringar.

Det arbetet som bedrivs lokalt ska fortsätta och intensifieras. Våra krav och förväntningar på och vårt samarbete med polisen ska skärpas. Att bygga ett starkt samhälle inkluderar mycket. Att skolan lyckas är en del. Att vi bygger för att få till stånd tillväxt och utveckling en annan. Att företagen kommer hit för att bidra med utveckling och arbetstillfällen en tredje. I detta är också brottsbekämpningen och tryggheten avgörande grundbultar.

Därför – varje kränkning av en annan människa är en för mycket. Därför ska brottsbekämpningen präglas av fasthet och tydlighet. Som organiserat samhälle får vi aldrig acceptera att individer systematiskt kränker andra, eller att bostadsområden tas över av kriminella. De som utsätter andra för brott ska gripas, dömas och straffas.

Torkild Strandberg


Ingen 6:e massutrotning här

2016-07-12

Jag såg måndagens “Vetenskapens värld sommar” på TV2. Mot slutet framfördes att många arter utrotas genom människans utbredning därför att djurens hemområden isoleras från varandra.

Detta fick mig att minnas diskussionerna i början av 2000-talet och den nya översiktsplaneringen. Där visades kartor över hur djuren tryggt skulle kunna ströva från Landskronas södra utmarker vid Lundåkrabukten, genom Citadellområdet och parkerna, och via Granet och Excercisfältet till de norra utmarkerna uppåt Glumslöv. Och omvänt naturligtvis. Detta var seriöst undersökt och väl illustrerat på kartorna.

Ungefär samtidigt lade någon fram idén att bebygga planen mellan Granet och Exan med ett kvarter boenden för välbärgade seniorer. Jag var en av dem som protesterade mot detta, just för att det tvärt skull skära av djurens strövstigar. Många som bor i området ser ofta rådjur, rävar, grävlingar m.m.

Diskussionerna då ledde till att bygget lades på is. Och så hoppas jag att det förblir! Nu byggs det i norra Borstahusen, på Jönsaplan och så småningom på gamla flickskolan, m.m.

Det har bott människor och djur här i 9000 år (kolla i Barsebäcksverkets museum), och jag hoppas att vissa projekt inte leder till störningar av naturen, även om vi välkomnar nyinflyttade.

Sommarhälsningar
Bengt Rosengren
Civilingenjör och astronom


Alexandersson svarar direkt

2016-07-11

Christian Alexandersson, du ringde till Christer Nilsson i gruppen mot L-A-hems försäljning och sa att du står på deras sida! Är detta ett försök att eliminera gruppen?

Lisbeth Wallin

Svar direkt

Jag tog kontakt med Christer för att jag var intresserad av vad de tänkte bilda och detta mer kopplat till vårt arbete med myndighetssamordning.
Med Christers tidigare koppling till hyresgästföreningen lokalt i Landskrona och som jag lärt känna honom om det denna nya väg skulle vara ett bra sätt att den identifiera fastigheter med stort eftersatt underhåll.

Landskrona har gjort en resa med runt 1600 hyreslägenheter som bytt ägare på drygt tre år. (Detta exkluderat affären mellan Landskronahem och Stena Fastigheter på ytterligare ca 1200 lgh)
Många av de 1600 hyreslägenheter har tidigare haft fastighetsägare utan intresse för förvaltning eller haft synen på hyresfastigheter som en långsiktig investering och att vara god hyresvärd.
Vi har idag fått flera bra fastighetsägare som bryr sig om de boende och deras boendemiljöer, har en bra felanmälan och arbetar med långsiktiga underhållsplaner.
I mitt och Christers samtal var fokus på hur vi kan förbättra detta arbetssättet ytterligare.

Christian Alexandersson
Vd, Landskrona Stadsutveckling AB


Ungdomsarbetslösheten

2016-07-08

Centerpartiet vill att fler unga ska få ett jobb att gå till och en möjlighet att skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Vår politik filar därför ner trösklarna till arbetsmarknaden och underlättar för jobbskaparna, småföretagarna. Regeringen spelar istället ett högt spel när de väljer att höja arbetsgivaravgifterna för unga nu i augusti. Något som kommer leda till en ökad ungdomsarbetslöshet och slå hårt mot de branscher där många unga arbetar, t ex butiker och turistnäringen. Höjningen riskerar också att stänga ute utrikes födda och andra grupper som har problem med att få en anställning från arbetsmarknaden.

Regeringen förstår vad denna kostnad innebär och kompenserar därför kommunerna för kostnadshöjningarna men företagen får klara sig själva. Något som i slutändan drabbar våra unga som då riskerar att bli utan jobb.

När våra ungdomar inte får jobb ska de istället få hjälp via arbetsförmedlingen. Sitt namn till trots klarar myndigheten inte uppgiften att förmedla arbeten. Undersökningar visar att en arbetsförmedlare i genomsnitt förmedlar mindre än ett jobb i månaden. När de så tydligt visar att de inte klarar av sitt uppdrag är det dags att ge andra chansen.

Centerpartiet vill därför införa en jobbfixarpeng, som följer med den arbetssökande till den arbetsförmedlare som hen själv väljer. Pengen ska vara prestationsbaserad och betalas ut till arbetsförmedlaren när den kan visa att personen fått ett varaktigt jobb. Förmedlaren skulle också lättare kunna nischa sig mot vissa branscher för att bättre förstå behoven och matcha mot den arbetssökandes kompetens för att hjälpa fler att få ett arbete. Något vi tror skulle gynna våra unga på arbetsmarknaden.

Daniel Nylander
Centerpartiet i Landskrona


Angående Björn Linds förargliga stolpe

2016-07-01

Till skillnad från lokala politiker har jag praktisk erfarenhet av solenergi.

Bland annat har jag varit projektledare för Sveriges första soluppvärmda hus, vid Sibbarpsvägen i Limhamn.

I samband med detta studerade jag också omvandling av solenergi till elektrisk energi med solceller som har börjat användas i allt större skala idag.

Både med solvärmen och solelen var vi pionjärer i Sverige, för det här var i mitten av 1970-talet, alltså för 40 år sedan.

Sedan dess hade jag i många år haft en radio typ “bergsprängare” som jag byggt om till soldrift från en solcellspanel på ca 30×40 cm. Den fungerade utmärkt, även när det var mulet. Hade jag haft ett ackumulatorbatteri så hade den fungerat när det var mörkt.

Där är här Björn Linds stolpe kommer in i bilden.

Mitt förslag är att om stolpen inte är upprostad så rätar man upp den så att den står snyggt.

Den gamla belysningsarmaturen ersätter man med en modern armatur som drivs av solenergi från en solcellspanel ovanför lampan.

I stolpens tjockare del bygger man in en liten låda med en ackumulator och styrelektronik, så att det som laddas under dagen driver lampan när det är mörkt.

Det här är inget rymdprojekt, utan dagsaktuell teknik som för den här stolpen inte skulle kosta mer än någon tusenlapp. Grejorna finns till och med att köpa hos Clas Ohlson eller liknande.

Och vips så är Landskrona i teknikfronten igen! Det behövs inte stora jätteprojekt för att göra stor nytta lokalt.

Tänk också på att Tycho Brahe var en uppfinnare i Leonardo da Vinci-klass. Han hade gillat detta!

Hälsningar
Bengt Rosengren
Civilingenjör och astronom


Stolpen på Hven – igen

2016-06-30
När jag läser dagens intervju med Bo Lundgren om belysning och tomma stolpar så säger han att “Målet är att belysningen skall vara mer anpassad för gång, cykel och gatan.”  Så nu förstår jag varför “min” stolpe står kvar på Hven. Den har inte varit anpassad för stadens krav de senaste 41 åren  så därför är den ur funktion och står kvar. Tack för det uttömmande svaret Bo Lundgren. Jag älskar när politiker talar i klartext. Någon belysningsmästare som kunnat ge detta klara besked tycks inte finnas i Landskrona.
 
Björn Lind

Skånska hundkapplöpningsbanan

2016-06-30

Landskrona Kommun har bestämt att det ska gå en väg genom SKHK:s bana och att det ska byggas fastigheter samt att kommunen kommer att upplåta vårat område till hästhagar åt ridklubben.

Vi har INTE erbjudits nån hjälp till en ny plats för våran verksamhet.

Våran verksamhet har inte bara varit hundkapplöpning, vi har ett antal prova-på-dagar på banan samt haft ett flertal utställningar av olika raser per år med ett stort antal deltagande som varit mycket positivt samt haft internationella tävlingar i hundkapplöpning.
Och Landskrona kommun säger att det inte är några aktiviteter???
Man skulle kanske frågat oss.

Då Landskrona kommun väljer att säga upp oss med ett kort varsel utan att erbjuda oss en annan plats så förstör dom inte bara våran verksamhet även många andra raser/hundar som är återkommande till våran bana.

Vi har inte fått nån fråga om den ekonomiska biten, vilket är skrämmande då SKHK har investerat stora summor i området samt skapat samarbeten med Svenska Vinthundklubben Södra och med Ridgeback Klubben och ett flertal andra rasklubbar inklusive SKK Södra med ett mål att detta skulle vara ett hundens område!!

Med vänlig hälsning,
Palle Werdelin
medlem i Skånska HundkapplöpningsklubbenAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser