Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Avslutande replik till Henning Süssner

2015-12-09

Ett löjets skimmer lägger sig över Henning Süssner Rubin när han med sedvanlig monumental självgodhet menar att det visst inte är fel att lärare kallar Sverigedemokrater för rasister.

Vänsterns lokale politruk slår vilt omkring sig och menar att vi är mot allt gott i samhället som bl a jämställdhet, solidaritet och människors lika värde och anser därför att det är helt OK att från katedern undervisa 10-åringar om dessa “sanningar”. Självklart är det inte så. SD har sedan länge nolltolerans mot alla former av rasism

Süssner Rubin hade sannolikt skrikit i högan sky om samma lärare undervisat om vänsterpartiets ljusskygga bakgrund med rötter hos Sovjetkommunismen med massmördaren Stalin som främste företrädare.
Det är f ö alldeles ypperligt att dagens pedagoger undervisar nya generationer om Förintelsen. Det vore också bra om lika mycket tid lades ned på Stalins fruktansvärda övergrepp i form mord på många miljoner av sin egen befolkning. Enligt  historiker var Stalin ansvarig för morden på betydligt fler oskyldiga människor än Hitler. Men det är en sanning som Süssner Rubin inte vill höra.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


Om detta bör barnen lära sig

2015-12-07

Ett kommunalråd i Landskrona klagar över “politisk indoktrinering” i skolan och menar – jag citerar – att “Skolbarn ska vara fredade från politiska trender, populistiska teorier, politiska strömningar och ideologiskt betingad indoktrinering.” Därför, så kommunalrådet, strider det mot läroplanen att beteckna sverigedemokraterna som rasistiskt.

Jag tror att kommunalråd Olsson borde läsa läroplanen för grundskolan innan han skriver någon insändare i sammanhanget. Eller i alla fall välja den snabba vägen och kolla vad Skolverket har att säga i sammanhanget. Jag citerar igen, den här gången från myndighetens hemsida:

“De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Värdegrunden omfattar

    människolivets okränkbarhet
    individens frihet och integritet
    alla människors lika värde
    jämställdhet mellan könen
    solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.”

Med andra ord allt det som Sverigedemokraterna inte står för.
Helt rätt att informera skolbarnen om det, tycker jag.

Och förresten, också helt rätt att Nobelstiftelsen kommer fram till samma slutsats. Fast i ett annat sammanhang.

Vänligen
Henning Süssner Rubin (V)


Ord på vägen...

2015-12-06

Ordspråk:
“Ljuset brinner inte längre än veken räcker.”
Danmark

Vid pennan:
Geula ” Viola ” Lesén


Politisk indoktrinering i skolan

2015-12-03

Eftersom barn inte alltid kan göra sin röst hörd är det vi vuxna som får föra deras talan. Skolan är där våra barn ska vara nyfikna och inhämta kunskap. För Sverigedemokraterna är det viktigt att de får bilda sina egna uppfattningar och tycka vad de vill, utan att behöva ta ställning till vad som uppfattas som rätt uppfattning. Skolbarn ska vara fredade från politiska trender, populistiska teorier, politiska strömningar och ideologiskt betingad indoktrinering. Därför är det upprörande när föräldrar, som är öppna Sverigedemokrater, hör av sig till oss och uttrycker en stark oro för sina barn. Det har framkommit att lärare på mellanstadiet, under lektionstid lär skolbarnen att Sverigedemokrater är rasister m.m. Lärare får ha vilka personliga partisympatier som helst. Det viktiga är att de följer läroplanen och avstår från att pådyvla barnen sina egna personliga värderingar och åsikter. Det strider mot läroplanen och är framför allt kränkande mot våra barn.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd


December är kommen

2015-12-03

december

December, som kommer av latins decem=tio,
var den tionde månaden med 29 dagar i den äldre romerska kalendern.
December fick behålla sitt namn trots att den blev den tofte månaden i
den julianska och gregorianska kalendern. Dess gamla svenska namn är Christemånad eller Julmånad.

“Nu vill jag lefva i ljuflighet,
Och slaga till Jul en Oxe fet,
Och vill jag mig nu varmt hålla,
Förhoppandes att öferlefva Vintern den kalla.”

Vid pennan och kameran:
Geula “Viola” Lesèn


Volontär på julafton

2015-12-03

Om man vill göra en blygsam insats, och bidraga med något volontärarbete på julafton, vart vänder man sig då?

Vilka hjälporganisationer har ett behov av en hjälpande hand då ?

/Tony Pettersson, Asmundtorp


Har posten slutat dela ut post?

2015-11-30

Under lång tid har jag irriterat mig över att posten inte kommer varje dag. Jag har ringt till posten och påpekat detta men inget händer. De har talat om för mig att de har personalproblem. Tyvärr hjälper inte detta mig. Jag har en prenumeration på Dagens ETC som posten skall dela ut varje dag! Detta har aldrig skett, poängen med en dagstidning är att den just kommer varje dag. Jag anser att detta är respektlöst både mot mig och Dagens ETC!

Hur tänker posten lösa detta? Det kan rimligen inte vara något problem att hitta personal i Landskrona med den höga arbetslösheten.
Vore tacksam om posten kan ge mig ett seriöst svar på den uteblivna postutdelningen.

Claes Glader


Ord på vägen...

2015-11-30

Ordspråk:
Se till att ljuset är tänt,
innan du släcker tändstickan!
(Jamaica – engelsk )

Vid pennan :
Geula ” Viola ” Lesén


Väderkvarnar

2015-11-26

Niklas Karlsson. Du – liksom Don Q – slåss mot väderkvarnar. “Musslorna” Kenneth och Helena kommer bara att avslöja så lite som möjligt.

Bengt Nissler


Ord på vägen...

2015-11-24

Hej på er Landskronadirekt-läsare!
Ja, Vintern har anlänt i tid sägs det. Det fick mig att tänka på likheten mellan oss och björnen. Björnen går i ide i november och sover bort sina vinterbekymmer. Björnen kommer sent i säng, ofta i samband med att första snön faller. Därför väljer jag citat som handlar om björnen och turbulensen i vår stad Landskrona.

Citat:
“När björnen kommer, glömmer oxarna att stångas.”

Ordspråk från vårt grannland Norge

Ha en bra björn vecka!

Vid pennan:
Geula ” Viola ” LesénAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser