Annons

PLANKET - är vår populära insändarsida. Här har du chansen att bli läst av tusentals besökare. På Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.

Detta är läsarnas plats på Direkten! Du mejlar ditt alster till adressen: info@landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer.


Svar till Per Eriksson (L) och Lars Ekvall (SD)

2016-09-12

Kronjuvelen är ett symboliskt uttryck för något extra fint. Sandvången är en sådan symbol. Området är mycket populärt och Landskronahem är uppbyggt kring detta fina område.

Per Eriksson väljer att inte svara på frågorna som Landskronas medborgare ställer sig.  När ni nu kör fram ett förslag på att kräva avkastning på bolagen kommer någon att få betala detta. Var tänker ni ta pengarna i från? Högre hyror? Höjda avgifter på elräkningen? Vår välfärd finansieras igenom skatter och inte genom avgifter. Människorna som bor i Landskronahem, kunder i Landskrona Energi betalar skatt men ska igenom höjda avgifter och hyror betala ert avkastningskrav. Varför tycker Liberalerna och SD att landskronaborna ska dubbelbeskattas?

När nya ägardirektiv för Landskronahem togs fram så sades det ifrån den styrande treklövern och ifrån SD att Landskronahem inte skulle sälja och att det var skrämselpropaganda. Vilka blir nästa områden i Landskronahem som Per Eriksson och Lars Ekvall kan tänka sig att sälja ut?

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen 


Ljus över kallbadhuset

2016-09-09

Som ganska nybliven pensionär har jag roat mig med att driva två små frågor, som rör mig på ett eller annat sätt. Det ena är lyktstolpen utanför vår tomt på Hven, som inte fungerat på mer är 41 år. Den andra frågan handlar om Landskronas avsaknad av ett kommunalt kallbadhus.

Den första frågan tycks nu närma sig sitt slut och jag förväntar mig en lösning inom ett par veckor. Vad nu lösningen blir så är det bättre än att gå och undra i mer än 40 år varför inte lyktstolpen på stadens parkering lyser när det är mörkt? Alternativt, vill staden inte att den skall lysa när det är mörkt, så plocka bort den.

Den andra frågan är ganska färsk och aktualiserades när Sven hade härjat i staden för några år sedan och vi plötsligt inte längre hade ett kallbadhus. Nu är det så att det kallbadhus vi hade i hamninloppet aldrig varit i stadens ägo utan drivits av privata händer senast den ideella föreningen Doppingarna. Jag som är en ivrig bastubadare tycker det är självklart att en stad vid havet skall ha ett kallbadhus med tillhörande bastuavdelningar för damer respektive för herrar. Så har så vitt jag vet alla andra kommuner utmed den Skånska kusten utom just Landskrona. Men nu tycks en lösning även här vara inom sikte.

Vad kan man då lära sig av det här? Tjôta i tid och otid. Ge aldrig upp för till slut så vaknar politikerna och i det första fallet även stadens belysningsmästare (har vi någon sådan?). I det andra fallet så vet jag egentligen inte vem jag skall tacka för ett snabbt (nåja) agerande. Det går ju också att agera för snabbt och då går det som när man presenterade de första planerna på, ett nytt kallbadhus.

Men i min lilla värld så tycks vi gå mot ett slutet gott, allting gott eller. . . . .?

Björn Lind


Hur har ni räknat?

2016-09-08

Häromdagen – måndagen den 5 september 2016 kl 16:50 – besökte jag stadshuset i akt och mening att försöka träffa Torkild Strandberg (L) sådär i förbigående.

Emellertid tog jag med mig hem ett ex av Landskrona Stads info ”Nyinflyttad i Landskrona 2015 – 2016”. På sidan 9 finns förtjänstfull information på temat ”Utbildning för vuxna” men… Hur har ni räknat under rubriken ”En universitetsnära stad”?

– På 20 minuters pendlingsavstånd når du Lunds universitet.
– Malmö högskola innebär en resa på cirka 40 minuter.
– På cirka en timmes avstånd finns Köpenhamns universitet.
– (SLU Alnarp och Kristianstads Högskola kan vi f.n. lämna åt sidan.)

Tommy Jonasson
f.d. Universitetslektor i skatterätt


Är landskronabor processglada?

2016-09-08

Att politikerna i Landskrona råkar i luven på varandra är inget nytt. De här tvisterna är som klippt och skurna för en gammal fastighetsägare och f.d. universitetslektor i skatterätt. Jag menar bråket om Landskronahems försäljningar av kronjuvelen m.m.

Problemen på ”fastighetsmarknaden” i Landskrona uppstod redan på 1970-talet ungefär, som Per Eriksson (L) riktigt påpekar i tiden då Astrid Lindgren kom ihop sig med finansminister Gunnar Sträng – den s.k. Pomperipo(s)sa-debatten.

Den tidens regler för fastighetsägare var gottebord – Staten betalade kalaset och aktörerna kunde bli hur överförfriskade som helst fram till 1990/91. Då kom räntechocken. Nu har försäljningarna av Landskronahems-fastigheterna till Stena blivit en domstolsfråga. Från politik till juridik.

Vännen Lars Ekvall (SD) ondgör sig över att bråket om miljardaffären flyttas från den politiska avdelningen i Rådhuset till den juridiska (se artikeln 2016-09-05).

Men är det rent av inte så att motsättningarna mellan olika personer och/eller fraktioner i Staden i Vinden är så djupa att det är omöjligt att komma överens. När krubban är tom så bits hästarna och då blir juridik det raffinerade våld som användes. Några börjar måhända tala om rättshaverister. Men att ifrågasätta en miljardaffär är en sak, att driva tvister mot fattiga landskronabor i förvaltningsdomstolar i socialbidragsärenden är en annan.

Men visst är det kul att processa – ibland!

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt

PS. När nattklubben öppnar i Rådhuset blir det kanske lättare att komma överens!


Vinterbad

2016-09-08

Enligt LD ska det bli vinterbad i Landskrona. Det påminner mig om att det inte är första gången. Från någon gång på 1980-talet till in på 2000-talet badade min bror Rolf med 5-6 manliga vänner på vintern i GamLa Kallbadhuset, dit de hade nyckel.

Jag blev en gång inbjuden att delta men nöjde mig med att titta på. Badhuset var i skröpligt
skick men dörren gick att låsa och badbyxor behövdes inte.
Sedan min bror dog 2009, har jag ingen släkting att besöka i Landskrona. Rolf hade bara levt sina första åtta år i staden men var 100 procent landskronit. Efter juristexamen i Uppsala kunde han inte genast få plats i Landskrona men I början av 1980-talet blev han rådman i Landskrona, där han kände sig hemma. Han hittade inte bara sina lek-och skolkamrater utan även mina. När jag besökte honom och vi gick ut verkade han att heja på varannan vi mötte.

Göran Hammarström
Melbourne


Landskrona blöder och ingen skaffar hjälp

2016-09-07

 Våldet i stan skördar nya offer och kvinnor och barn står som dom största förlorarna, därför tar jag åter upp stenen och hoppas någon av er styrande politiker har stake att kasta den på någon annan än mig.

Det verkar som våra politiker tycks tro att om man bara ignorerar problemen tillräcklig mycket så försvinner dom.
Brottsligheten går att stoppa om alla drar åt samma håll.
Men just nu tycker stans styrande att det viktigaste är vem som har mest rätt ang. försäljningen av områden inom Landskronahem.
Samtidigt byggs nya områden sakta men säkert upp i stan, men vem kommer vilja flytta in till dessa när polisen redan nu saknar resurser att skydda de områden vi redan har?

Sen mitt senaste inlägg på planket har det skett minst 10 övergrepp mot kvinnor och barn i staden, samtidigt har ni politiker fördömt eller lovat något NOLL gånger.
Känns ju tryggt för en barnfamilj!

Styrande i staden har skrivit ett nytt avtal med polisen om att polisen ska trygga våra gator!  Vad var polisens uppgift innan avtalet och vad får polisen ut av avtalet?
Det vanliga vid avtalsskrivning är ju att båda parterna har en vinning i det hela. Har Anneli Manelli nu en extra lön av kommunen eller vad är haken?

Om en vanlig arbetare misslyckats så totalt med sitt jobb hade det resulterat i avsked.
Tyvärr har vi mandatperioder här och kan tidigast byta ut er 2018.

Jag tror att den som vågar agera nu och inte sitta tyst i ett hörn kommer vinna valet oavsett vilken sida av mitten de befinner sig.

Om politiken inte förmår genomföra nödvändiga reformer nu, när systemen knäar under tyngden av brottsligheten, Hur ska vi då kunna känna tilltro till att partierna någonsin klarar av att axla det ansvar väljarna har ålagt dom?
Det krävs krafttag , inte spadtag, för att få Landskrona på fötter igen.

Torbjörn Helmuth Andersen


Karu(s)ellen snurrar runt

2016-09-07

Jenny,

Att retoriskt svara på en fråga med en komplex fråga, säger nog mer om Ert uteblivna svar än om din fråga. Jag avvaktar vänligast Jonas Esbjörnssons svar angående hans uttalande om att avkastning är detsamma som dubbelbeskattning.  

Men för all del skulle jag vilja passa på att be dig förtydliga din (och socialdemokratins) uttalande om ”kronjuvelen Sandvången och Pilängen”, vad menar Ni med “kronjuvelen”?

Per Eriksson (L)


Ängeln på Gamla begravningsplatsen

2016-09-06

De ståtliga almarna som tidigare fanns på begravningsplatsen drabbades under 1990-talet av almsjuka och dog efterhand. Den sista almen togs ner under 2004. Av den sista almstubben  utformades en ängel av motorsågskonstnären Daniel Andersson i slutet av december 2004.

Förmultningsprocessen i den gamla almstubben hade gått så långt att vi bestämde oss för att ta ner den av säkerhetsskäl.

Med vänlig hälsning
Leif Alfredsson
Kyrkogårdschef
Landskrona församling


Efterlysning av ängel

2016-09-06

angel

Hej på er Landskrona Direkt-läsare!
Det är fler med mig som saknar ett konstverk, nämligen ängeln Gabriel.
En vit trädskulptur som stod stolt vid gamla begravningsplatsen.
Efterlysning utförs.
Var rädda om er!

Vid pennan: Geula “Viola” Lesén
Foto: min ängel


Svar till Jonas Esbjörnsson och Jenny Tillander

2016-09-05

Som företrädare för ett parti som använder rättegångar som en normal väg för att försöka få igenom sin politik när demokratiska vägar inte fungerar, verkar ni veta förvånansvärt lite om lagen.

Tillåt mig därför att upplysa er!

Den 22 juni 2010 fattade Riksdagen beslut om nya regler för allmännyttiga kommunala bostadsbolag och hyressättningen.

De nya reglerna i korthet

Ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Den nya lagen för kommunala bostadsaktiebolag förtydligar definitionen av bolagen och ställer nya krav på hur verksamheten bedrivs:

Ett kommunalt bostadsaktiebolags huvudsakliga uppgift ska vara att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Bolagen ska driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Den nuvarande utdelningsbegränsningen ersätts av en begränsning av värdeöverföringar från kommunala bostadsaktiebolag.

Förändringar i hyreslagstiftningen
Kollektivt förhandlade hyror ska vara normerande. Hyressättningen i de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen ska inte längre vara normerande för alla hyror. Istället ska kollektivt förhandlade hyror vara normerande, oavsett avtalsparter.
Ny skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar

Och sen kan jag inte förstå argumenten om dubbelbeskattning och nedmontering av välfärden.

Om man inte begär en avkastning från de kommunala bolagen så innebär detta att de bolagens kunder får det bättre än de invånare som inte är kunder.

Jag anser tvärt om emot er att avkastningskravet ger den kommunala kassan ett tillskott som givetvis ska gå till just välfärd för alla i Landskrona.

Samma resonemang kan också appliceras på Landskrona Energi AB.

Detta bolag som nu är öppet för kunder som inte alls är knutna till Landskrona Stad alls. Ska då dessa kunder få fördelar genom att det inte finns avkastningskrav på bolaget och det där igenom kan snedvrida konkurrensen med en onormalt låg prisbild.

Och sen vad har detta med affären med kronjuvelerna kan man undra förutom att den lag som ER regering varit med om att rösta igenom innehåller ett gott skydd emot det som ni här i kommunen körde som skrämselpropaganda att enorma hyresökningar var att vänta.

Lars Ekvall (SD)
FullmäktigeledamotAnnonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser