PLANKET - Inlägg på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Nej till höjda arvoden

Svar till Stefan Olsson (SD)

Vi säger nej till alla höjda arvoden som Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna föreslår.
Vi vill att arvodena ska ligga på samma nivå även kommande år.

Det är inte rimligt att vissa ska få stora löneökningar i dessa tider när vanligt folk försöker få sin ekonomi att gå ihop.
Med vårt förslag hade oppositionens kommunalråd fått mindre i arvode.
Det är ni som säger ja till att höja arvoden för vissa, inte vi.

Berätta i stället varför SD är villiga att höja arvode för några få när vanligt folk inte kan vänta sig 10 procent löneökning.

Jonas Esbjörnsson (S)

Avslutande replik till Jonas Esbjörnsson

Vi noterar att Jonas Esbjörnsson (S) tjänstvilligt rycker ut till försvar för Fatmir Azemis (S) arvodeshöjning kommande mandatperiod.

Vidare skriver Jonas Esbjörnsson ” Vi socialdemokrater har länge haft ett valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet. Vi har haft det förra mandatperioden och tänker ha det nu.”

Låt oss då citera Jonas Esbjörnsson från en artikel i Landskrona Posten/HD daterat den 5 november 2022: ”Socialdemokraterna ser inget skäl att fortsätta sitt valtekniska samarbete med Vänsterpartiet…för mandatfördelningen har det ingen betydelse. Det hade varit en annan grej om vi skulle styra ihop”.

Detta uttalades alltså lite mer än två veckor tidigare innan förslagen till nya och mer rättvisa arvodesregler diskuterades. Att S nu väljer att ingå valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet är inte på något sätt politiskt betingat. Tilltaget med valtekniskt samarbete sker nu enbart för att höja Fatmir Azemis arvode som kommunalråd.

Det förslaget som ligger innebär att vi inte höjer arvodena – vi fördelar om – vissa höjs och vissa sänks. Till exempel höjs Fatmir Azemis arvode utifrån mandatfördelningen. Detta är tydligen inte Socialdemokraterna nöjda med. När det verkligen gäller vill mycket tydligen alltid ha mer.

Stefan Olsson (SD)
Erik Rantzow (SD)

Därför väljer vi att samarbeta

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har under många år haft ett valtekniskt samarbete. Vi har samarbetat i frågor där vi tycker lika. Det kommer vi även att göra denna mandatperioden.

Landskrona behöver en samlad opposition som visar på ett tydligt alternativ mot styret i Landskrona. Som opposition kommer vi att granska förslag av Treklövern och deras stödpelare SD och vi kommer att lägga förslag som ger ett annat alternativ för Landskrona.

Ett sådant förslag som vi har granskat är Treklöverns förslag till nya arvoden. Det är ett förslag där kommunstyrelsens ordförande ska få ett höjt arvode med tio procent. I dag har kommunstyrelsens ordförande samma arvodesnivå som en riksdagsledamot som är på 71500 kr i månaden. Samtidigt ska arvodena höjas för kommunalråden i den styrande Treklövern och för SD, samt för ordförande i Äldreomsorgen och i Utbildningsnämnden. Vi säger nej till hela förslaget om arvodena.

I ett läge när välfärdens personal ropar efter mer resurser, fler kollegor och rimliga arbetsvillkor så väljer Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna istället att prioritera höjda arvoden.

Vilka andra lönegrupper i kommunen kommer att få en löneökning på tio procent?
Städerskorna, undersköterskorna, kökspersonal med flera kan de vänta sig en löneökning med tio procent?

Vi är beredda att hålla med kommunstyrelsen ordförande Torkild Strandberg (L) när han säger i HD 18/11 att Landskrona har ”På gränsen till Nordkoreansk stabilitet”

Detta är klassisk, urkass, högerpolitik. Politik som enbart gynnar fåtalet. Vanligt folk har inget att hämta och inget att vänta.

Jonas Esbjörnsson (S)          David Bergström (V)

Krokodiltårar Olsson

Svar på  Stefan Olsson (SD) och  Erik Rantzows (SD) insändare

Vi socialdemokrater har länge haft ett valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet. Vi har haft det förra mandatperioden och tänker ha det nu.

Vi säger nej till höjningen på alla arvodena inklusive för det som gäller oss.

Att Stefan Olsson (SD) fäller krokodiltårar och samtidigt dra en lans för en höjning på arvodena på 10 procent är bara ett hån mot vanligt folk.

När folk brottas med hög inflation, höga elpriser och försöker få vardagen att gå ihop så väljer Stefan Olsson att dra en lans för höjda arvoden medan Socialdemokraterna står på vanligt folks sida.

Jonas Esbjörnsson (S)

Dags att prioritera livräddarna!

Svar till Niklas Karlsson (S) insändare ”Det kunde vara annorlunda”

Niklas skriver i ett debattinlägg om Socialdemokraternas budgetförslag. Han skriver att Socialdemokraternas förslag i Skåne räcker till ”919 undersköterskor, 669 sjuksköterskor eller 610 barnmorskor”. Med anledning av hälsoproblem är jag i kontakt med vården i Skåne åtminstone tre gånger i veckan. Jag pratar mycket med såväl läkare som sjuksköterskor och undersköterskor. Nyligen var det som bekant val och då passade jag självklart på att prata politik med sjukvårdspersonalen också. Under valrörelsen utlovade Socialdemokraterna 3000 nya sjuksköterskor i Region Skåne och Moderaterna i Skåne kontrade med 3500 nya sjuksköterskor. Alla jag pratade med inom vården om dessa löften ställde frågan: Jaha och var ska de få fram dessa sjuksköterskor ifrån?

Nu skriver Niklas att Socialdemokraternas budget hade räckt till 919 undersköterskor och 669 sjuksköterskor. Men Niklas, var finns personerna som ska fylla tjänsterna? Lönen är låg och arbetsmiljön lämnar mycket att önska. Omsättning på personal är hög. Man hyr in personal för att den egna personalen inte räcker till. Varför tar ni inte bättre hand om den befintliga personalen? Varför lägger ni inte krutet på att göra det mer attraktivt att jobba som sjuksköterska och undersköterska? Är det inte dags att ge dessa livräddare bättre betalt och förbättra deras arbetsmiljö istället för att försöka få det att låta som att man kan trolla fram personal som inte tycks finnas? Om ni nu vill göra annorlunda, gör det då, bryt de gamla hjulspåren!

Marko Huttunen

2 814 240 kronor – är inte det en tillräcklig deltidslön Fatmir Azemi (S)? 

Vilken städare eller undersköterska hade inte blivit nöjd med 2 814 240 kronor i lön (för en deltidstjänst) under kommande mandatperiod? Socialdemokraternas deltidskommunalråd är det dock inte, han vill ha mer, trots att partiet backade två mandat i årets val.

Socialdemokraterna berättar därmed inte hela sanningen bakom sitt ”politikerlön”-utspel. Den som skrapar på ytan finner girighet och maktspel – allt annat än rättvisa och sans med kommunens pengar – det S själv menar att utspelet grundar sig på.

Sverigedemokraterna var det enda oppositionspartiet som, i förhållande till förra valet, inte backade. Trots att antalet röstberättigade ökat kvarstår vår väljarbas om hela femtusen landskronabor. Socialdemokraterna backar två mandat, från 14 till 12. Detta måste rimligen också avspeglas i plånboken hos partiets främsta företrädare. Det är nämligen så systemet är tänkt att fungera: väljarna bestämmer partiernas förutsättningar att bedriva politik under mandatperioden.

Men genom ett hastigt påkommet valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet, som man två veckor tidigare avfärdade eftersom S skulle ha en nystart. När sedan gruppledarna, kommunalråden och fullmäktiges presidie samlades till ett möte för att diskutera nya arvodesregler för politikerna, en mer rättvis fördelning av arvodering i proportion till hur många mandat de olika partierna har, så satt Socialdemokraterna tysta.

Under parollen om en ”samlad opposition” försöker Socialdemokraterna nu återställa Fatmir Azemis (S) tidigare tjänstgöringsgrad, på bekostnad av Sverigedemokraternas femtusen väljare, som om valresultatet aldrig hänt. Närmare tre miljoner i arvode under mandatperioden för en tjänst om 82 % är inte gott nog för Socialdemokraternas oppositionsråd och genom valtekniskt samarbete får man nu ytterligare 5 % i höjd arvodering. Som tack för hjälpen får Vänsterpartiet en ersättarplats i kulturnämnden, en mager utdelning med tanke på att Fatmir Azemi (S) får drygt 4.000 kr mer i plånboken varje månad.

Samtidigt blir den socialdemokratiska kritiken mot föreslagen höjning av lönen till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) högst urvattnad. Samma procentuella höjning gäller nämligen även Socialdemokraternas kommunalråd. Fatmir Azemi (S) är inte nöjd med sitt miljonarvode han vill dessutom höja det ytterligare, med hela 8 %.

Om S kritiserar andra, varför ger ni och Fatmir då inte besked om att han avstår en kraftig lönehöjning till förmån för kommunens anställda i välfärdssektorn, i till exempel omsorgen?
Och om valresultatet inte spelar någon roll för er socialdemokrater och att ni alltid ska lyckas tillskansa er mångmiljonbelopp oavsett, varför håller vi då val överhuvudtaget?

Stefan Olsson (SD)
Erik Rantzow (SD)

Smaklöst skämt om nordkoreansk stabilitet – inte helt ogrundat

På en presskonferens där Treklövern nyligen presenterade sitt politiska program för den kommande fyraårsperioden hade Den Käre Ledaren, Torkild Strandberg (L), smaklösheten att på frågan om det är ”business as usual”, skämta om att det är ”på gränsen till nordkoreansk stabilitet” enligt rapporter i media. Den som har varit med i Torkild Strandbergs Treklöverstyre, som jag har varit en gång i tiden, vet hur strängarna dras. Det är värt att påminna även i detta forum, att cirka hälften av Liberalernas kandidater från valet 2018, valde att inte ställa upp för omval 2022. Det finns åtminstone en anledning till detta!

När jag var ersättare i miljönämnden, mandatperioden 2003-2006, var vi borgerliga partier i opposition. På ett av våra borgerliga förmöten till nämnden visade det sig i en fråga, som det brukade göra på den tiden, att vi inte alls tyckte likadant som den styrande Socialdemokratiska majoriteten. Vi – Moderater – som jag tillhörde då, hade vice ordförandeposten i nämnden, eftersom vi var det största borgerliga partiet. En ganska tydlig självklarhet på den tiden då det begav sig. Så, i den moderatledda borgerliga gruppen, bestämde vi oss för att vi skulle rösta på ett avvikande sätt i en särskild fråga. När vi så bestämt oss i den borgerliga gruppen, säger plötsligt en dåvarande Folkpartist att han bara behöver ringa till Stockholm till Torkild Strandberg för att fråga vad han tycker i denna fråga och hur de dåvarande Folkpartisterna ska rösta just i denna fråga.

Vi Moderater i gruppen trodde inte våra öron första gången detta inträffade. Torkild Strandberg var ledamot i Sveriges Riksdag och var inte vald till miljönämnden i Landskrona. I regel brukade de som satt i en nämnd få lov att agera med frihet under ansvar i nämnden. En ganska grundläggande princip i en demokrati är ju det där med maktdelning och maktfördelning. Man ska inte ha en lirare i Riksdagen som pekar med hela handen i detaljfrågor om hur det lokala partiet ska agera i en enskild nämnd. Om Torkilds parti ville bestämma färdriktning för sitt parti, hade de all möjlighet att göra detta innan vi satte oss på ett borgerligt förmöte innan nämnd. Men icke, med järnhand styrde Torkild Strandberg sitt lilla parti redan på den tiden, från sin höga post i Riksdagen.

Jag har sett tillbaka på detta tillfälle många gånger och varit med om flera incidenter i politiken i Landskrona därefter, där jag sett hur den demokratiska värdegrunden brister mer och mer hos Torkild Strandberg och hans anhängare Torkildisterna. Det senaste i raden av förslag från Torkildisterna är att Stadshus AB, eller skämtsamt Stadshus BA (för Börje Andersson, som inte ens är folkvald), ska nominera kandidater till de kommunala bolagsstyrelserna. Ännu ett avsteg från en sund och god demokratisk värdegrund. På gränsen till nordkoreansk stabilitet, var det ja. Ett skämt inte helt utan bitter eftersmak.

Marko Huttunen

Två ishallar – en för mycket

Om det är någon sport kommunen bör främja extra i dessa tider, så är det tveklöst damfotboll (eller fotboll för tjejer) . Minns Englands triumf och den snabbhet och kämpatag som damfotbollen saknade för 20 , 30 år sedan. Kvinnor har visat att de kan springa både 100 meter och maraton, lyfta rejäla vikter , boxas och ta svarta bälten i asiatiska sporter. Tennis och golf likaså. Och sedan länge störtlopp och andra skidsporter. Men standarden på damfotbollen var låg. Men med  professionalismen har kvinnor definitivt bevisat att de kan.

Landskrona är en fotbollsstad, och därför är det extremt viktigt att vi låter våra fotbollsklubbar med ungdomsverksamhet få tillgång till tränings- och matchplaner. Utan att det drabbar herrfotbollen.

Vi behöver kort sagt fler fotbollsplaner. Idrottsplatsens B-plan kan tjänstgöra som matcharena för stadens första tjejlag som tar sig uppåt i serierna. BK Landora har förstås spelat där under många år, och körs inte bort. Men B-planen kan som sagt användas främst för matcher, och i ”matcher” ingår givetvis tjejfotboll. Sen måste vi ha fler gräsplaner både vid IP och vid Exan, och eftersom Ulkavallen tycks ersatt av annat, kan vi öppna en ny idrottsplats kanske utåt Örja eller på fälten sydöst om stationen.

Att inte kunna laga ishallens tak, är ren ut sagt löjligt. Och vi behöver inte två ishallar. Landskrona ligger fortfarande i Skåne. Ishockey är dessutom inte en sport alla föräldrar har råd med. Inte med all den utrustningen som krävs. Och pengar till ytterligare ett ishallsbygge (på BoIS parkering dessutom) gör att det blir mindre till tjejer – och könsroller befästs. (konståkning för tjejerna och tacklingar till grabbarna)

Ang. en inomhus 50 meters simbassäng, så finns ett behov på ett annat sätt. Det är viktigt att kunna simma. Men rätt plats är vid Citadellbadet. Man kan sedan lägga gräs ovan på taket, och

på så vis försvinner ingen solyta på Citadellbadet.

Pontus Eriksson

Med ”nordkoreansk stabilitet”

Ser med förundran och ofta glädje på kommuner som Malmö, Eksjö, Gotland m fl. Ja till och med i Sölvesborg skapas äkta blocköverskridande samarbeten. Polariseringen minskar, besluten blir mindre ensidiga för invånarna. Nytänk skapas.

Men här i Landskrona fortsätter samma högerkonservativa styre sen snart 20 år. Med ”nordkoreansk stabilitet” enligt egen stolt utsago.

Lena Nilsson

Bastubad och Torkild

Svar till Marko Huttunen.

Jag förstår ju att din ilska är riktad mot Torkild, för på något sätt kommer allt tillbaka till just Torkild oavsett om man läser på Planket eller på Facebook. Vill man då debattera eller argumentera med dig så blir kopplingen direkt att man springer ärende åt Torkild utan att så är fallet. Det hade uppskattats om du hållit dig till ämnet, men gång på gång blir det ”whataboutism”.

Mitt inlägg riktades till dig och handlade inte om Torkild eller ett försvar av honom. Jag har svårt att förstå att någon på allvar hellre vill att andra människor inte ska ha tillräckligt med värme eller belysning på sin arbetsplats så länge du kan fortsätta att bada bastu under pågående energikris och krig i Europa. Kanske har jag fel i min syn på saken. Att staden inte kan uppfylla sitt åtagande är såklart beklagligt, men att sätta saker i perspektiv är något jag ofta försöker och därav min reaktion.

Må väl Marko, jag hoppas du får en lösning på bastubadet på något sätt.

Johan Laurin