Annons

Lagfarter

-------------------------------------------
Inlagda på Landskrona Direkt 2016-01-08
-------------------------------------------

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Härslöv 15:9
Adress: Aspavägen 45, 26165 Härslöv
Datum: 2015-11-03
Pris: 400000 kr
Förvärvare:Djuza,Boro
Överlåtare:Andersson,Knut Ove Sigvard
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Tuna 4:27
Adress: Landsvägen 212, 26013 Sankt ibb
Datum: 2015-12-16
Pris: 2597000 kr
Förvärvare:Carlsson,Axel Lennart
Förvärvare:Viberg,Anna Ulrika
Överlåtare:CANCERFONDEN-RIKSFÖRENINGEN MOT CANCER
——————————————-
Typ: Industrienhet, reparationsverkstad
Fastighet: Landskrona Fläkten 15
Adress: Gubbhögsgatan 10, 26151 Landskrona
Datum: 2015-11-24
Pris: 1197000 kr
Förvärvare:Fastighet Skånelyft AB
Överlåtare:SKÅNELYFT AB
——————————————-
Typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Fastighet: Landskrona Kungsörnen 1
Adress: Hamngatan 4, 26131 Landskrona
Datum: 2014-10-09
Pris: 344000 kr
Förvärvare:BRF Havsörnen i Landskrona
Överlåtare:LANDSKRONA KOMMUN
——————————————-
Typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Fastighet: Landskrona Kungsörnen 4
Adress: Tullgatan 3, 26131 Landskrona
Datum: 2014-10-09
Pris: 190000 kr
Förvärvare:BRF Havsörnen i Landskrona
Överlåtare:LANDSKRONA KOMMUN
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser