Annons

Lagfarter

-------------------------------------------
Inlagda på Landskrona Direkt 2016-01-14
-------------------------------------------

Fastighet: Landskrona Saxtorp 64:2
Adress: Stora Byvägen 104, 26193 Saxtorp
Datum: 2015-12-15
Pris: 530000 kr
Förvärvare:Scandinavian Stenvillan AB
Överlåtare:Höjdegård,Johan Fredrik Mikael
Överlåtare:Grundberg,Charlotta Ann Elisabet
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Tuna 72:33
Adress: Husviksvägen 80, 26013 Sankt ibb
Datum: 2015-12-14
Pris: 0 kr
Förvärvare:Weberg,Mariana Ann-Louise
Överlåtare:Weberg,Erik Johan Ingvar
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Tuna 72:33
Adress: Husviksvägen 80, 26013 Sankt ibb
Datum: 2015-12-14
Pris: 0 kr
Förvärvare:Rossling,Emma Louise
Förvärvare:Weberg,Carl Olof
Överlåtare:Weberg,Mariana Ann-Louise
——————————————-
Typ: Småhusenhet, nybildad
Fastighet: Landskrona Kvärlöv 15:30
Adress: Saxtorpsvägen 240, 26194 Annelöv
Datum: 2015-12-08
Pris: 0 kr
Förvärvare:Rönn,Katja Annika Persdotter
Överlåtare:Jönsson,Marja Tuulikki
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Nedra glumslöv 2:184
Adress: Leif Erikssons Väg 3, 26162 Glumslöv
Datum: 2015-12-14
Pris: 2350000 kr
Förvärvare:Sejdiu,Arbresha
Förvärvare:Aliu,Admir
Överlåtare:Bertil Hjalmarssons dödsbo
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Saxtorp 100:1
Adress: Diamantvägen 12, 26173 Häljarp
Datum: 2015-12-15
Pris: 2300000 kr
Förvärvare:Gardiner,Eva Kristina
Överlåtare:Mårtensson,Ann-Louise
Överlåtare:Ripa,Patrik Sebastian
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Barken 9
Adress: Fasanstigen 8, 26142 Landskrona
Datum: 2015-11-01
Pris: 242000 kr
Förvärvare:Elezi,Igballe
Förvärvare:Elezi,Zender
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Svärdfisken 7
Adress: Erikstorpsvägen 41A, 26161 Landskrona
Datum: 2015-12-15
Pris: 3100000 kr
Förvärvare:Sari,Janos
Förvärvare:Sari,Helena Ann-Sofie
Överlåtare:Franzén,Ulla Gun-Britt
Överlåtare:Franzén,Sven Lars Bertil
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Blåmesen 7
Adress: Duvstigen 10, 26141 Landskrona
Datum: 2015-12-15
Pris: 3395000 kr
Förvärvare:Gatea,Hanan Kadhem
Förvärvare:Al-Faraijy,Ahmed Talib Kadhem
Överlåtare:Andersson,Anders Stefan
Överlåtare:Andersson,Maria De La Concepcion Sixtina Lucia
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Östra förstaden 40
Adress: Östergatan 126, 26134 Landskrona
Datum: 2015-11-17
Pris: 1875000 kr
Förvärvare:Tezel,Tayfun
Förvärvare:Vilslev,Sara Irna Hanna
Överlåtare:Rundquist,Hans Axel Holger
Överlåtare:Rundquist,Laila Birgit Viola
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Saxtorp 2:10
Adress: Hagensvägen 22, 26193 Saxtorp
Datum: 2015-12-15
Pris: 2700000 kr
Förvärvare:Nejsum,Eskild
Förvärvare:Nejsum,Andora Rosa Maria
Överlåtare:Sjörin,Bernt Göran
Överlåtare:Sjörin,Eva Margareta
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Flundrör 6
Adress: Botilla Backes Väg 1, 26161 Landskrona
Datum: 2015-11-01
Pris: 372000 kr
Förvärvare:Goldstrand,Mats Gunnar
Förvärvare:Goldstrand,Ingrid Catarina Yvonne
——————————————-
Typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Fastighet: Landskrona Ganymedes 24
Adress: Repslagargatan 23, 26140 Landskrona
Datum: 2015-12-01
Pris: 128000 kr
Förvärvare:Cedergren,Martin Sten Roland
Överlåtare:LANDSKRONA KOMMUN
——————————————-
Typ: Lantbruksenhet, obebyggd
Fastighet: Landskrona Övra glumslöv 6:9 MFL
Adress: saknas
Datum: 2015-12-10
Pris: 0 kr
Förvärvare:Persson,Carl-Olof Patrik
Överlåtare:Truedsson,Hans Erik Ludvig
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Året 4
Adress: Söndagsgatan 8, 26161 Landskrona
Datum: 2015-10-01
Pris: 427000 kr
Förvärvare:Condrup,Ann Katarina
Förvärvare:Condrup,Dan Peter Håkan
Överlåtare:LANDSKRONA KOMMUN
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Lilla hörstad 3:8 MFL
Adress: saknas
Datum: 2015-12-15
Pris: 4985000 kr
Förvärvare:Windfors,Johan Peter Sigvard
Förvärvare:Windfors,Åsa Carina
Överlåtare:Johnsson,Lars Peter
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Hammaren 20
Adress: Tränggatan 34, 26138 Landskrona
Datum: 2015-12-17
Pris: 1860000 kr
Förvärvare:Friberg,Eva Ann-Christin
Förvärvare:Collin,Boris Gustav Thure
Överlåtare:Jönsson,Jan Kenneth
Överlåtare:Jönsson,Anna Birgitta
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser