Annons

Lagfarter

-------------------------------------------
Inlagda på Landskrona Direkt 2017-07-27
-------------------------------------------

Typ: Industrienhet, övrig mark
(gatu- och parkmark), tax.värde 0 kr
Fastighet: Landskrona Tuna 4:29 MFL
Adress: saknas
Datum: 2017-06-07
Pris: 540000 kr
Förvärvare:Nilsson,Jenny Helena
Förvärvare:Andersson,Kjell Erik
Överlåtare:LANDSKRONA FÖRSAMLING
——————————————-
Typ: Industrienhet, annan tillverkningsindustri
Fastighet: Landskrona Konstruktören 6
Adress: Plastgatan 7, 26173 Häljarp
Datum: 2017-05-01
Pris: 920000 kr
Förvärvare:AN Henrikssons Fastighetsförvaltning AB
Överlåtare:AUTOMATIONSGRUPPEN SÖDRA AB
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Fregatten 57
Adress: Bästemansgatan 12B, 26161 Landskrona
Datum: 2017-06-30
Pris: 3150000 kr
Förvärvare:Van Der Schaaf,Johan Patrik
Förvärvare:Nyoszoli,Sofie Eleonor
Överlåtare:Anna Viola Linnéa Erikssons dödsbo
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Bryggaren 13
Adress: Öresundsgatan 95, 26139 Landskrona
Datum: 2017-06-28
Pris: 3600000 kr
Förvärvare:Blomberg,Anna Camilla Marianne
Förvärvare:Blomberg,Ulf Mikael
Överlåtare:Karlsson,Peter Lars-Erik
Överlåtare:Johansson,Lena Birgitta
——————————————-
Typ: Småhusenhet, bebyggd
Fastighet: Landskrona Linet 3
Adress: Bondegatan 11, 26140 Landskrona
Datum: 2017-06-29
Pris: 2450000 kr
Förvärvare:Isacsson,Margit Agneta Gunilla
Överlåtare:Högstedt,Dennis Martin
Överlåtare:Spogardh,Nina Cecilia
——————————————-
Typ: Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr
Fastighet: Landskrona Saxtorp 5:67 MFL
Adress: saknas
Datum: 2017-05-01
Pris: 0 kr
Förvärvare:Lovari,Gino
Överlåtare:Lovari,Samson
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser