Ökning av källarinbrott

Som vi berättade redan förra veckan har Brottsförebyggande rådet publicerat ny statistik över anmälda brott, Försäkringsbolaget If har nu gjort sin årliga analys av siffrorna som rör inbrott i bostäder och förråd. Antalet anmälda vinds- och källarinbrott fortsätter öka. Det här är en trend som tog fart under pandemin och som sedan har fortsatt. I […]

Landskrona i topp på vinds- och källarinbrott

Inbrottstjuvar vänder sig allt oftare till källare och vindar, snarare än bostäder. Sett till hela Skåne så minskar dock antalet anmälningarna om förrådsstölder, vilket i sig är tvärtemot trenden i riket. Bland kommunerna i Skåne anmäldes flest vinds- och källarstölder i Landskrona, sett till antalet hushåll. Det visar försäkringsbolaget Ifs kartläggning av färska siffror från […]