Viktigt meddelande till allmänheten

På måndag 7 mars klockan 15.00 testas varningssystemet ”Hesa Fredrik”, informerar Räddningstjänsten i Landskrona via sina sociala mediekanaler och ber allmänheten att sprida informationen. Det finns ingen anledning till oro utan att det är ett schemalagt test för att kontrollera att signalen Viktigt meddelande fungerar. Varningssystemet testas fyra gånger årligen och i  år infaller detta […]

Brand på industriområdet – allmänheten varnas

Uppdaterad kl. 14.30 Polis och räddningstjänst larmades klockan 12.24 till Gasverksgatan, med anledning av en brand i byggnad. Det visar sig vara  batterihall 2 på Boliden Bergsöe som stod i ljusan låga och enligt räddningstjänst  förelåg inledningsvis spridningsrisk. Avspärrning skedde omgående på Gasverksgatan liksom att verksamheter i närheten av branden evakuerades. Ingen person har kommit […]