Stora planer för varvet

Oresund Heavy Industries har beslutat förlänga den befintliga torrdockan i Landskrona. Förlängningen är ett första steg i en full utbyggnad av anläggningen och görs för att kunna ta emot fartyg av nästa generation som redan trafikerar Östersjön och Nordsjön. Av Sveriges import och export går över 95 procent på fartyg och sedan ett antal år […]

Bevara minnet av varvsindustrin

Riksdagsledamot Niklas Karlsson (S) undrar i en skriftlig fråga till kultur- och demokratiminster Alice Bah Kuhnke  hur hon ser på Sveriges varvsindustri, och om hon delar uppfattningen att den är av historiskt och kulturellt intresse. Niklas Karlsson menar att den förtjänar att bevaras och vill därför veta hur kulturministern ser på möjligheterna att etablera ett […]