Kommer besked om Jäntan och Karlslund i år?

Så här års är ljuset smått magiskt i Esperanza och hela Karlslundsparken.

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Bygg- och projektutvecklingsföretaget Serneke har storslagna planer för Karlslunds idrotts- och rekreationsområde. Planerna inbegriper bygge av bostäder, skola och nya idrotts- och rekreationsanläggningar. På samma område har det presenterats  planer för ett idrottscentrum, där olika sporter kan utövas under ett och samma tak. Ishall, fotbollshall, sim- och äventyrsbad, hotell, multihallar för olika […]

Hyresrätter i Borstahusen?

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Det har länge talats om att boendeformerna i de olika stadsdelarna ska blandas. Där det finns många hyresrätter ska man försöka bilda bostadsrätter. Antingen genom att ombilda hyresrätterna eller helt enkelt bygga nytt. En del försök har också gjorts utan att lyckas. Exempelvis på Bredgatan för några år sedan. Andra hoppas man […]

Politikerna om fotostaden

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Om en vecka är det dags att förvandla Landskrona till en myllrande fotometropol. Den sjätte upplagan av Landskrona Foto Festival bjuder på över 120 utställande fotografer och räknas som landets viktigaste fotofestival och som dessutom även fått internationellt genomslag.  Vad tycker stadens politiker om den kraftfulla fotosatsning som görs i Landskrona? Landskrona […]

Mer stålar till Europaspåret

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Europaspåret, det vill säga en tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, har av stadens ledande företrädare länge presenterats som framtidens lösning för den ökande godstrafiken mellan Europa och Sverige. Ännu finns inga konkreta infrastrukturplaner varken på den svenska sidan eller den danska om ytterligare en fast förbindelse över eller under Öresund.  Trots detta […]

Gratis resor utom till Ven

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Under ett drygt års tid har alla som är 70 år och äldre och som är folkbokförda i Landskrona stad kunnat åka gratis kollektivtrafik med Skånetrafiken inom kommungränsen. Detta gäller dock inte till Ven. En som reagerat starkt på ”det ologiska och orättvisa systemet” är Björn Lind. – Om min granne på […]

Åretruntboende i kolonier en svårknäckt nöt

VALFRÅGOR I SKUGGA. 2004 år skrev Landskrona Direkt att man från kommunens sida gjort klart att åretruntboende inte kommer att accepteras i kolonier samtidigt hotades då 30-talet koloniinnehavare i Kopparhögarna av vräkning.  Under senare år har även Axeltofta varit i fokus för permanent boende i kolonierna.  Under kommande mandatperiod har en flytt av Axeltofta koloniområde […]

Sista ordet om kallbadhusets placering inte sagt

VALFRÅGOR I SKUGGAN. I våras fattade fritidsnämnden beslut om att förorda alternativet att bygga ett nytt kallbadhus vid Lill-Olas. Än är dock inte det slutgiltiga beslutet taget, om, var och när ett nytt kallbadhus ska byggas längs Landskronas kust . Vi ställde därför frågan; Ska ett nytt kallbadhus byggas under nästa mandatperiod och om ”JA”, […]

Så tycker politikerna om voljären idag

VALFRÅGORNA I SKUGGAN – Äntligen, utbrast dåvarande kommunalråd Birgitta Persson (M) när hon tillsammans med sin blåpannade amazon Evert var på plats och invigde landets första fasta voljär i maj 2017. – Idén föddes när vi politiker diskuterade vad vi ville med Weibullsholmshuset och området bakom. Jag sa då att det inte finns någon ordentlig […]

Politiken ger svart på vitt om BoIS ekonomi

VALFRÅGORNA I SKUGGAN. Det är ingen hemlighet att Landskrona BoIS under många år haft ekonomiska bekymmer. Även i höst ser det illa ut för föreningen som själva under lång tid sagt sig vara stadens starkaste varumärke. Trots detta släpar man runt på ett tungt ok med ett ekonomiskt underskott på ett par miljoner. – Vi […]