Fler våldsutsatta upptäcks i vården

För att stötta hälso- och sjukvården i att på bästa sätt hjälpa utsatta familjer finns det i Region Skåne tre barnskyddsteam. En resurs som allt fler verksamheter vänder sig till. Under senare år har barnskyddsteamens uppdrag vidgats till att även handla om våld i nära relationer. En satsning som blev möjlig tack vare ett statsbidrag […]

”Hur är det för dig?”

Våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som drabbar kvinnor oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, social status eller var man bor. Region Skåne arbetar för att fler våldsutsatta kvinnor ska få möjlighet att få den hjälp och vård de behöver. – Det behöver inte vara krångligt att ställa frågan. Att vi frågar uppskattas ofta av […]