Som att ta sig ur en labyrint

Faktum är att gatuarbeten i staden tidigare låg på ett bord, hos gatuchefen på den tekniska förvaltningen. Idag är det dock så att gatuarbeten planeras från två förvaltningar, teknik- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. En del av Föreningsgatan är avstängd. Det byggs en ny rondell vid Östervångs Plan. På en del av Pilåkersgatan får endast bussar […]

Räddningstjänsten har full koll på avstängda gator

Det grävs mycket i och intill gatorna i Landskrona. En del av Ringvägen är avstängd under sommaren och sedan länge är Carl den XI:s väg avstängd. Att detta innebär att stadens räddningstjänst måste hålla sig uppdaterade är självklart. En läsare undrar hur avstängda gator i staden påverkar räddningstjänstens utryckningar. Landskrona Direkt skickade vidare frågan till […]

Arbete på Varvsvägen

Vi noterar att NSVA kommer att utföra arbete på Varvsvägen under den kommande månaden. Med start idag kommer man på en sträcka av cirka 100 meter infodra en ny vattenledning. En 250 mm PE-ledning ska infodras inuti en gammal 300 mm ledning. Det ena körfältet österut kommer att vara avstängt. Vägen västerut, in mot stan, […]