Länsstyrelsen på plats och informerar om vaccination

Vi noterar att Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer samt personal från Länsstyrelsens tillfälliga covid-19-enhet besöker Landskrona teater tillsammans med ett  vaccinationsteam för att informera och svara på frågor om covid-19-vaccinet på lördag. Det kommer då även erbjudas drop in-vaccination. – Länsstyrelsens samhälls- och hälsokommunikatörer som bland annat talar arabiska och engelska är på plats. Det […]

Dags att kavla upp ärmen

I mitten av maj startar vaccinering av de skåningar som är mellan 18 och 59 år gamla. Vaccineringar av övriga grupper kommer att löpa på parallellt. Region Skåne har också särskilt fokus på att nå de människor som tillhör socialt utsatta grupper med erbjudande om vaccin. – Skåningar, det är dags att kavla upp ärmen, säger […]

Här kommer Landskronaborna kunna vaccinera sig

För knappt två månader sedan gick Capio ut med ett pressmeddelande om att man i samarbete med Region Skåne skulle delta i massvaccinationen i fas fyra, det vill säga till alla som är mellan 18 och 59 år och som inte tillhör någon riskgrupp. I fredags kom beskedet att så inte kommer att ske.  Det […]

Alla över 65 erbjuds nu vaccination

Nu har det blivit dags för skåningar som är 65 till 69 år att få första vaccinsprutan. Det är drygt 70000 skåningar som i dagarna får brev med erbjudande om vaccination. Nu har det blivit dags för skåningar som är 65 till 69 år att få första vaccinsprutan. Det är drygt 70000 skåningar som i dagarna […]

Läget i Landskrona 

I Landskrona fortsätter situationen att förbättras och staden ligger nu något under genomsnittet för Skåne sett till antalet nya covidsmittade.  Under torsdagen rapporterades 81 nya fall för den senaste veckan,  vilken kan jämföras med 109 fall veckan innan dess. Sett till hela Skåne så tycks de senaste veckornas minskning av antalet smittade nu ha mattats […]