Omfattande grävarbete stänger del av Ringvägen

Ett omfattande grävarbete stänger av en stor sträcka av Ringvägen från och med måndagen den 11 februari till fredagen den 1 mars. På grund av ett omfattande VA-projekt i och kring cirkulationsplatsen Pilängen/Ringvägen kommer Ringvägen att stängas för trafik i  riktning från Stenorsvägen till Karlslundsvägen, meddelar teknik- och fritidsförvaltningen i ett pressmeddelande. Arbetet pågår varje […]

VA-arbeten orsakar trafikstörningar

Under gårdagen påbörjade NSVA den praktiska delen av ett VA-projekt för att separera de kommunala avloppsledningarna för dag- och spillvatten i S:t Olovsgatan och Järnvägsgatan norra fram till Föreningsgatan. I samband med detta passar bolaget också på att byta ut vattenledningen. Något som inledningsvis medför trafikstörningar inte minst på Föreningsgatan där endast ett körfält är […]