Vattenläcka i norra Borstahusen

Att de gamla rören i centrala staden springer läck har vi vant oss vid men nu har även en akut vattenläcka uppstått på de nya adresserna Brinkgatan, Havsgatan, Strandridaregatan samt Strandängsgatan i norra Borstahusen. – En akut vattenläcka har uppstått i ovan nämnda område och fastigheterna blir utan vatten under den tid åtgärdsarbetet pågår, meddelar […]

Röktest och färgning av ledningarna på Plorren

NSVA har startat ett projekt som går ut på att separera de kommunala spill- och dagvattenledningarna i området kring Kvarntorget (Plorren) och Vagnmansgatan. Genom att separera dessa ledningar minskas belastningen på avloppsreningsverket Lundåkraverket i Landskrona. Risken för att släppa ut orenat avloppsvatten till havet vid häftiga regn (så kallad bräddning) minskar också. För att projektet […]

Vatten- och avloppsledningar ska bytas i Härslöv

På uppdrag av Landskrona kommun kommer NSVA att byta ut VA-ledningarna i Mejerivägen i Härslöv. Dricksvattenledningen i Mejerivägen är från 1959.  Ett flertal läckor är noterade och man har sett att ledningen är i dåligt skick. Utredningar har visat att även dag- och spillvattenledningarna är i dåligt skick och dessa behöver därmed också bytas ut. […]