Faran är inte över

I takt med fint väder har allt fler sökt sig till uteserveringar. Smittskyddsläkarna i Region Skåne uppmanar alla att vara fortsatt försiktiga, även när solen skiner. Ett tjugotal klagomål har kommit in från allmänheten angående oro för smittrisk på restauranger.  En smittskyddsläkare kan i samråd med och på underlag från kommunens miljöförvaltning fatta beslut om […]

Åtgärder för att hjälpa stadens krögare

Många av Landskronas företagare är just nu inne i sin kanske värsta period och inget vet när det vänder. Färre människor besöker våra hotell, restauranger och krogar och situationen är mer än allvarlig för många. Stadens möjligheter att hjälpa är begränsade och de flesta redskapen ligger i statliga åtgärder i form av uppskjutna skatter och […]

Snart är det förbjudet att röka på uteserveringar

Från och med 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Lagen säger att man inte kommer att få röka på uteserveringar och vid entréer till restauranger och caféer. Om du driver ett café eller restaurang är du ansvarig för att rökförbud på uteserveringar och vid entréer efterlevs från och med den 1 juli. […]

Fler krögare tycker till om uteserveringarna

Först fick krögarna i centrum ett mejl där deras tillstånd för uteserveringarna drogs in. Landskrona Direkt rapporterade om detta i fredags och omedelbart agerade ansvariga på kommunen och gjorde en halv pudel. Tillstånden fanns kvar – allt var ”ett missförstånd”. Kvarstår gör dock att staden har för avsikt att bygga om gågatorna i centrum och […]

Politiker kritiska till gågatuarbete i sommar

Tidigare idag avslöjade vi kommunens planer om att renovera ett flertal gågator i centrala Landskrona. Det anmärkningsvärda var att ett flertal krögare fått sina uteserveringstillstånd indragna under maj och juni, två oerhört viktiga månader för restaurangerna. Landskrona Direkt har ställt följande fråga i ett mejl till stadens fem kommunalråd: Hur ställde sig ditt parti i […]

Kommunen stänger uteserveringar mitt i sommaren

Patrik Holmberg är irriterad och förbannad. Minst sagt. Hans syster, Christine Anderberg likaså. I drygt 18 år har de drivit restaurangrörelse i Landskrona. Sedan sex år tillbaka är det Fellini vid Rådhustorget som gäller. – De senaste fyra åren har det varit ett konstant byggande och renoverande i vår del av torget. Ny markbeläggning, taket […]