Strandpromenaden Linjen ska byggas om

Nya beachvolleybollplaner, ny lekplats och nya boulebanor ska byggas. Förutom de nya aktivitetsytorna kommer det att byggas fler grillplatser. Under tiden projektet pågår kommer skejtparken och utegymmet vid Lagunen att vara stängda. Dessutom blir framkomligheten i området begränsad men framåt våren 2023 kommer området att öppna igen. Vad projektet kommer att kosta är oklart eftersom […]

Invigning i Härslöv

Imorgon fredag invigs den nya rollerparken och utomhusgymmet i anslutning till Härslövs skola. Det kommer ske ett invigningstal kl. 13.00 av teknik- och fritidsnämndens ordförande Bo Lundgren. Cityidrott medverkar och lånar ut skateboards för de som önskar testa de nya och efterlängtade rollerparken. Det kommer även att bjudas på fika.

Ven har fått en multiarena och utegym

Ven är tredje platsen i år där Landskrona stads satsning i byarna syns. Nu står en multiarena och ett utegym klart mitt på ön. Tillsammans med Hvens byaförening har fritids- och kulturförvaltningen tagit fram och utformat den nya anläggningen. – Ledorden för oss har varit folkhälsa, gemenskap, integration mellan åldrar, klasser och nationaliteter, berättar Elisabeth Aldén […]