Politiker oroar sig för treornas svenskkunskaper

De sjunkande resultaten på de nationella proven för stadens tredjeklassare oroar politikerna i utbildningsnämnden. Nu kräver de åtgärder och uppföljning. I en tidigare artikel skrev vi om att drygt var tredje elev i årskurs 3 inte klarar samtliga delar av det nationella provet, en klar försämring från tidigare mätning. Även för sjätteklassarna i kommunens skolor […]

Alla gymnasielever i byarna får busskort

Den 19 november skrev Landskrona Direkt om att gymnasieelever som bor i Landskrona stad får gratis resor när de studerar i exempelvis Lund och Helsingborg samtidigt som en del elever som bor i Häljarp måste betala för att studera på Öresundsgymnasiet i Landskrona. Nu har utbildningsnämnden, efter ett initiativärende av Socialdemokraterna, tagit beslut om att […]

Dyrt att hålla barnen hemma från skolan

Två grundskoleelever i Landskrona hålls hemma från skolan av sina föräldrar. Håller de sig borta när vårterminen drar igång i januari väntar ett vite på 10 000 kronor per barn. Det var i mars som föräldrarna till de båda barnen meddelade skolan att barnen inte skulle dyka upp. Anledningen var att de inte ville bli smittade […]

Fria skolresor avgörs i meter

Alla gymnasieelever som bor i byarna utanför Landskrona tätort och som väljer att studera i exempelvis Helsingborg eller Lund har skolkort som innebär fria resor med kollektivtrafiken. Väljer de att studera på Öresundsgymnasiet i Landskrona får de dock betala för resorna om de bor närmare än sex kilometer från skolan. Nu vill socialdemokraterna i utbildningsnämnden […]

Lisa Flinth kände till JO-anmälan mot blivande chef

Detta rapporterade Landskronaposten/HD på måndagen. Stadsdirektör Christian Alexandersson påstår att han inte kände till någon JO-anmälan. Så gjorde dock utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L). Beträffande uppsägningen så säger Vellinges kommundirektör Charlotte Unosson till tidningen att man inte delade samsyn på hur utbildningen ska bedrivas och att parterna därför bestämde sig för att gå skilda vägar. […]

Utbildningsnämnden varnar för minusresultat

Budgeten för utbildningsnämnden är stram och nu signalerar man för att året kan sluta på minus 5 miljoner kronor. Allt hänger på  utlovade statsbidrag för 2018 som ännu ej kommit. Det finns gott och ont i allt. Att utbildningsnämnden nu riskerar att gå back beror bland annat på att betygen ökat och att arbetslösheten minskat. […]

Nya skolor till elever med särskilda behov till hösten

En undersökning har visat att stadens kommunala undervisningsgrupper som riktar sig till elever med särskilda behov inte fungerar tillfredsställande. Därför har utbildningsnämnden gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att starta en resursskola F-9 från hösten 2018. – Vi har varit medvetna om att det funnits problem och att dessa skulle åtgärdas. Men nu har vi blivit varse […]

Hoppas på nej till gymnasiefriskola

En enig utbildningsnämnd beslutade i veckan att gå på utbildningsförvaltningens linje beträffande det remissvar som Skolinspektionen vill ha gällande att Outstanding Education AB vill öppna en gymnasiefriskola i Landskrona. Såväl nämnd som förvaltning är överens om att en ny gymnasieskola skulle få negativa konsekvenser för den kommunala skolan. – Det finns ett visst elevunderlag och […]

Utbildningsförvaltningen klarade sin budget

Stadens gymnasieskolor har länge dragits med stora ekonomiska kostnader som fått konsekvenser för exempelvis grundskolan. Glädjande är dock att utbildningsförvaltningen går praktiskt taget plus minus noll enligt budget och till nästa år hoppas man från utbildningsnämndens sida att de kommer att ha kontroll på gymnasieskolans ekonomi. – Faktum är att vi gick drygt två miljoner […]

Utbildningsnämnden gör en kovändning om förskola

Vid utbildningsnämndens möte i början av april fick Stiftelsen Al-Azhar tummen upp för att starta en förskola i Landskrona. När nämnden avverkade ett nytt möte på onsdagen hävdes beslutet. Nya uppgifter till nämnden har visat att bön i samband med måltider finns på en av förskolans enheter samt att stiftelsen inte ansträngt sig för att […]