Landskrona i topp när det gäller ungas aktiviteter

Landskrona är näst bäst i landet på hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Det uppger Ungdomens Nykterhetsförbund som årligen rankar Sveriges kommuner utifrån en enkät med frågor som tar upp bland annat tillgång till nyktra mötesplatser, ungdomarnas  inflytande, samarbete med föreningsliv och vilka insatser kommunerna gör under alkoholtäta högtider. Landskrona får […]

Landets tredje bästa ungdomskommun

Ungdomens nykterhetsförbund har sedan 2012 gjort en kommunranking över ungas tillgång till en bra fritid. Landskrona har klättrat från 2,7 till 4,4 poäng sedan första deltagandet som var 2014. Landskrona arbetar aktivt med att ge ungdomar möjligheter till en bra fritid, någonting som uppmärksammats i senaste rankingen från Ungdomens nykterhetsförbund. Förutom att kommunen rankats på […]