Museichefen får sluta när kulturförvaltningen omorganiseras

Ulrika Odénius efterträder Elisabeth Arvidsson som stadens museichef.

Under de gångna veckorna har en handfull personer uppmanat oss på Landskrona Direkt att genomlysa den omorganisation som nu är på gång inom Landskrona kulturförvaltning. – Kulturförvaltningen har liksom alla andra förvaltningar i Landskrona stad fått nya budgetramar inför 2021 som vi jobbar efter. Vi kommer att behöva justera delar av organisationen på grund av […]

Ny kulturchef i Landskrona

Just nu är Ulrika Odénius tillförordnad chef för kulturförvaltningen i Landskrona stad. Detta uppdrag slipper hon dock från och med den 12 augusti. Anledningen är att förvaltningen då får en ny chef, Christian Dahl. Christian Dahl har tidigare bland annat varit arrangemangschef i Malmö stad och kulturchef i Ängelholms kommun. Just nu är han kultur- […]

Ny museichef på plats efter sommaren

Ulrika Odénius efterträder Elisabeth Arvidsson som stadens museichef.

En gedigen rekryteringsprocess för att hitta bästa möjliga kandidat till befattningen museichef för Landskrona museum har pågått hela våren. Nu är det äntligen klart att Ulrika Odénius blir stadens nya museichef. Ulrika Odénius är 51 år, boende i Södra Sandby och har de senaste fyra åren arbetat som kulturchef i Eslövs kommun. Hon är kulturvetare med […]