Teknikelever erbjuds utökade studier med betalning på sommaren

  Nu står det klart att gymnasieelever erbjuds en unik praktisk teknikutbildning under sommarlovet. Det hela sker i samarbete med lokala företag. Landskrona stad har i samarbete med en företagsgrupp i Landskrona tagit fram en unik variant av teknikprogrammet. Elever på teknikprogrammet på Allvar Gullstrandgymnasiet erbjuds en extra utbildning, i samverkan med lokala företag, under […]

Gymnasiechefer lämnar under terminen

Verksamhetschefen för stadens gymnasieutbildningar samt vuxenutbildningar Ulf Bergström.

Landskrona stad tappar två ledande chefer inom gymnasieskolan. Detta mitt under terminen och just under gymnasievalsperioden för kommande läsår. Chefer kommer och chefer går, så lät rubriken på den interpellation som Jonas Esbjörnsson (S) hade riktat till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) vid måndagens kommunfullmäktige. Vad han då inte visste var att gymnasieskolans två högsta […]

Ny yrkesutbildning till Landskrona

Myndigheten för yrkeshögskola har idag offentliggjort vilka yrkeshögskoleutbildningar som får starta i landet 2016. För Landskronas del innebär det att en helt ny utbildning, stödpedagog, får starta tillsammans med de tre populära utbildningarna yrkeshögskolan bedriver idag. – Yrkeshögskolan är viktig för Landskrona stads utveckling. Beskedet innebär att vi behåller och utökar en viktig del av […]

Osäkerhet om framtidens gymnasieutbud

Ulf Bergström verksamhetsledare för gymnasieutbildningarna i Landskrona har ett styvt jobb att känna av vilka program som ska erbjudas i staden till kommande år.

På tisdag är det sista dagen för antagningar till gymnasieskolan. Då ska alla omval och byten vara avklarade. Därefter kan gymnasieskolans organisation summera hur valet gått. Redan nu pågår dock diskussioner kring framtidens gymnasieprogram i Landskrona.– Ja, det stämmer. Vi har ett uppdrag att titta på gymnasieskolans utbud och organisation på sikt utifrån olika parametrar. […]