Landskronabornas oro för att utsättas för brott har minskat  

Nu kommer resultaten från årets trygghetsmätning som Polisen och Landskrona stad genomför tillsammans. I år har det så kallade problemindex sjunkit från 2,12 förra året till 1,94 i år. Ett lågt indexvärde tyder på hög upplevd trygghet.   Polisen och Landskrona stad genomför varje år en trygghetsmätning tillsammans. Mätningen sammanfattas i ett så kallat problemindex. Sedan […]

Digital trygghetsvandring i ditt område

Vi noterar att den digitala trygghetsvandringen åter öppnats upp och ger Landskronabor i alla åldrar möjlighet att påverka sin närmiljö.  Från och med i måndags och fram till den 16 februari anordnar Landskrona stad återigen en digital trygghetsvandring med syftet att involvera Landskronaborna i det trygghetsskapande arbetet. Under perioden har Landskronas invånare möjlighet att via […]