Delade meningar om alliansfrihet

Riksdagsman Niklas Karlsson är ordförande för Socialdemokraterna i Skåne och vice ordförande i försvarsutskottet. Just nu är han fullt sysselsatt med att diskutera Nato-frågan dagarna i ända.  På söndag är den socialdemokratiska partistyrelsens kallad till möte för att ventilera just alliansfrihet kontra Nato-medlemskap.Då tänker Niklas Karlsson framföra de skånska socialdemokraternas synpunkter.– Vi står fast vid […]

Partiledare i kris gästade Landskrona

Den 8 april i år avgick Nyamko Sabuni som partiledare för Liberalerna. Hon ersattes av Johan Pehrson som varit ledamot av Liberalernas partistyrelse sedan 2001 och var partisekreterare 2001–2002. Han var dessutom partiets gruppledare i riksdagen 2006‑2014 och 2019–2022. Första gången vi träffade Johan Pehrson var i samband med valet 2006 och då var det […]

Längsta listan presenterad

– Jag noterade att Socialdemokraterna presenterade 71 namn. Det har nästan hållit mig sömnlös. Varför valde de inte att utnyttja även den sista platsen, säger Torkild Strandberg. I och med att Liberalerna i Landskrona nu också offentliggjort sin lista så har samtliga partier som idag är representerade i kommunfullmäktige presenterat sin kandidater.– Listan är en […]

Två isbanor och stor bassäng planeras

Det var i början av förra veckan som Landskrona stad presenterade en illustrationsplan över hela idrottsplatsområdet samt Karlslundsparken. På denna syns såväl utbyggnaden av badet och den byggnad som ska uppföras på de nuvarande parkeringsplatsen.– Det är bara en ritning som ligger till grund för den detaljplan som ska spikas. Därefter tas beslut om vad […]

Bygg ut ”Hesa Fredrik” i byarna samt skapa fler skyddsrum

– I tätorten har vi 336 skyddsrum inom en radie på ca 3,5 km och det är viktigt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB kontrollerar att kraven uppfylls. Om så inte är fallet är fastighetsägaren är skyldig att, efter föreläggande, vidta de åtgärder som behövs för att förbättra utrymmets skyddsförmåga. I en del kommuner […]

Företagspark drar ut på tiden

Det har snart gått fem år sedan Landskrona stad köpte mark och lokaler samt  utförde en del åtgärder vid Säbyholmsvägen i norra Landskrona för sammanlagt 24 miljoner kronor.  Kommunen skapade i samband med detta ett aktiebolag, Hilleshögs Företagspark AB, vilka skulle förvalta och utveckla fastigheterna samt planera för skapandet av en företagspark för ett flertal […]

Torkild lovar nya bryggor på Ven

Dagarna efter stormen Malik i slutet av januari var förödelsen stor på sina håll. På Ven rådde förstämning sedan stormen slagit sönder badbryggorna på Norreborg och i Kyrkbacken. Insändare skrevs och media uppmärksammades av kallbadand öbor. Stadens tekniske chef Johan Sjöberg uttalade sig i Landskrona Direkt. – Det är för tidigt att säga något om […]

Stadsdirektören får fortsatt förtroende att anställa och avskeda

– Det gick inte som vi ville, säger Fatmir Azemi, oppositionsråd (S) och syftar på det initiativärende han lagt hos kommunstyrelsen om att återinför anställningsansvaret för stadens högre chefer till politikerna i just KS. Fatmir Azemi anser att anställningen och avsked av förvaltningschefer ska ligga hos politiken vilka bär anställningsansvaret men som sedan 2017 delegerat […]

Landskrona lobbar hos danska och svenska politiker

Det är inte enbart Landskronaborna som får personliga brev från kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad, Torkild Strandberg.  Nu har stadens ledande politiker även skickat brev till ledamöterna i Sveriges och Danmarks trafikutskott. Till danskarna har han dessutom vänligheten att skriva på danska. ”Jeg skriver til dig i anledning af de bilaterale drøftelser mellem vore lande […]

S vill minska stadsdirektörens befogenheter

Ett stort antal höga chefer i Landskrona kommun har entledigats från sina jobb de senaste åren och den senaste tiden har detta eskalerat så mycket att Socialdemokraterna nu fått nog. De vill därför ta bort stadsdirektörens befogenhet att anställa och säga upp chefer. – Jag tror inte att Landskronaborna vet om att det inte är […]