Mindre tillsyn – Samma avgifter

Med anledning av gårdagens artikel gällande att kommunens individ- och familjenämnd på torsdagen beslutade om att inte föreslå kommunfullmäktige att besluta om att efterskänka tillsynsavgifterna gällande alkoholförsäljning på serveringsställen, bad vi individ- och familjeförvaltningen att redovisa vart den halva miljon kronor som staden fakturerat för tillsyn tagit vägen. Vi fick ett långt svar. Dock ej […]

Inget gehör för slopande av tillsynsavgifter

2020 fakturerade individ- och familjeförvaltningen de krogar och hotell som säljer alkohol drygt 500 000 kronor. Lika mycket uppskattar förvaltningen att kostnaden kommer att bli 2021. En del kommuner har valt att efterskänka avgifterna i och med alla restriktioner men allt pekar på att så inte blir fallet i Landskrona. När individ- och familjenämnden håller möte […]