Kommunen säljer belysningen i Pilängen

I samband med att Stena Fastigheter säljer de västra delarna av Pilängen till BoKlok och därmed kommer att riva och flytta belysningen på platsen så vill man köpa all utomhusbelysning i kvarteret av Landskrona stad. Priset kommer att bli en krona. Stena Fastigheter vill äga sin egen belysning i Pilängen för att kunna förändra och […]

Rockader att vänta bland nämnder och förvaltningar

Teknik- och servicenämnden och fritidsnämnden kan slås ihop till en gemensam nämnd med namnet teknik- och fritidsnämnden. Det ville i alla fall majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen då de hade möte på onsdagen. Socialdemokraterna avstod från att delta i beslutet.  Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige. Skulle så bli fallet så kommer en teknik- och […]