Kommunen köper slott och mark

Landskrona stad vill förvärva delar av företaget Syngenta seeds mark och lokaler vid Säbyholmsvägen i norra Landskrona. Syftet med köpet är att planera för skapandet av en företagspark för ett flertal mindre tjänsteföretag.Landskrona stad vill köpa ett markområde på cirka 14 hektar av Syngenta för 24 miljoner kronor. I köpet ingår även några fastigheter, däribland […]

28 kollektivanslutna på Syngenta får gå

I över 150 år har sockerbetor odlats i Sverige och sedan 1907 har det funnit sockerbetsförädling i Landskrona. I dag är Syngentas anläggning i Landskrona ett globalt center för forskning och utveckling av nya sockerbetssorter. Foto; Syngenta

I mitten av augusti fick de anställda på Syngenta reda på att 50 skulle varslas om uppsägning. I dagarna avslutades förhandlingarna mellan IF Metall och företagsledningen och dessa resulterade i att 28 kollektivanslutna får gå. – Det var tuffa förhandlingar men så är det alltid, säger Marika Niklasson för IFMetall. – Uppsägningen gäller från och […]

Syngenta varslar 50

I över 150 år har sockerbetor odlats i Sverige och sedan 1907 har det funnit sockerbetsförädling i Landskrona. I dag är Syngentas anläggning i Landskrona ett globalt center för forskning och utveckling av nya sockerbetssorter. Foto; Syngenta

Idag på förmiddagen fick Syngentas anställda i Landskrona beskedet att 50 personer kommer att varslas. Klas Dahl, vd på Syngenta Seeds informerade under förmiddagen att man till följd av en genomgång av bolagets forsknings- och utvecklingsstrategi beslutat att varsla 50 anställda i Landskrona. VD:n betonar att tillkännagivandet inte har något med vare sig anläggningens prestation […]