Vårdpersonal ska testas vid minsta symtom

Testa vid minsta symptom. Den uppmaningen riktar Region Skåne nu till sin vårdpersonal. Allt för att förhindra att covid-19 börjar spridas i vården efter semestern. – Speciellt inom vården är det viktigt att testa frikostigt för att minska smittspridningen, säger Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare. I vissa fall ger covid-19 enbart mycket vaga symtom. Uppmaningen till […]

Utökad provtagning för vård- och omsorgspersonal

Från och med idag utökas testningen för covid-19 till att gälla personal inom kommunal vård- och omsorg och alla privata vårdgivare. Den utökade testningen innebär även att alla medarbetare i Region Skåne nu har möjlighet att testas. Fortfarande är det bara personer med symtom som ska testas och det är närmaste chef som avgör om […]