SD ställer frågor i fullmäktige efter artikel om 92-åring

Ledamoten i omsorgsnämnden Kerstin Stein Sandell (SD) har efter att ha lästa Landskrona Direkts reportage, 92-åring skickades hem mot sin vilja, reagerat och agerat. I ett par enkla frågor till omsorgsnämndens ordförande, Jan-Allan Beer vill hon ha svar i kommunfullmäktige på hans syn kring korttidsboende och vem det är till för, samt hur kösystemet till […]

Efter upploppen – SD vill stärka polisen

Den gångna påskhelgens upplopp i bl.a. Landskrona och Malmö är det yttersta beviset på Socialdemokraternas misslyckade politik inom rättsväsendet. Poliser tvingas avlossa sina tjänstevapen och se på när antidemokrater plundrar och kapar polisbussar. En politisk elit har i decennier vurmat för fri invandring med låga krav och låga förväntningar, där både Malmö och Landskrona har […]

Bygg ut ”Hesa Fredrik” i byarna samt skapa fler skyddsrum

– I tätorten har vi 336 skyddsrum inom en radie på ca 3,5 km och det är viktigt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB kontrollerar att kraven uppfylls. Om så inte är fallet är fastighetsägaren är skyldig att, efter föreläggande, vidta de åtgärder som behövs för att förbättra utrymmets skyddsförmåga. I en del kommuner […]

Stefan Olsson fortsatt i topp på SD-lista

I lördags höll Sverigedemokraterna Landskrona årsmöte på Hotel Öresund Conference & Spa. Till ordförande återvaldes Daniel Engström, till vice ordförande återvaldes Stefan Olsson och till andre vice ordförande nyvaldes Lisbeth Olsen. Till övriga ledamöter och suppleanter valdes Kristina Drwiega Magnusson, Fredrik Malm, Tina Söderberg, Annika Svensson, Alf Andersson och den tidigare liberalen Erik Rantzow, som […]

Erik Rantzow kandiderar för Sverigedemokraterna

Till listans toppnamn föreslås kommunalrådet Stefan Olsson. Valberedningen föreslår också årsmötet besluta att 25-årige Erik Rantzow, som tidigare haft förtroendeuppdrag för Liberalerna, får plats åtta på valsedeln. – Jag har haft kontakt med Erik under tiden han bodde i Stockholm och det är därför glädjande att han nu kommer ”hem” och är beredd att göra […]

Lagstifta mot LO:s stöd till S

Vänskapskorruptionen mellan LO och Socialdemokraterna måste få ett slut och Sverigedemokraterna kräver lagstiftning, enligt dansk modell, mot denna korruption. LO-kollektivet är inte enbart en plats för Socialdemokrater. Fackföreningar har, och ska ha, en särställning som en viktig part i den svenska modellen för bland annat lönebildning, kollektivavtal och arbetsmiljöfrågor. Denna särställning kräver en hög grad […]

Paneldebatt inför kyrkovalet

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då kan alla medlemmar i Svenska Kyrkan som fyllt 16 år rösta och därmed påverka vilka kyrkopolitiska värderingar som ska prägla kyrkan de fyra kommande åren. Den 6-19 september 2021 återigen dags för Kyrkoval. Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Trossamfundet är demokratiskt uppbyggd och […]

SD vill att behovet bedöms vid trygghetsboende

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Landskrona stad i första hand ska upplåta sina trygghetsbostäder till omsorgstagare med biståndsbedömt behov av trygghetsbostad. Kösystem är inte rätt väg att gå anser partiet. Just nu pågår förberedelserna av den stundade byggnationen av kvarteret Jäntan. Utöver det omtalade höghuset ska som bekant även Landskronahem […]

Stefan Olsson slutar som ordförande i SD

I lördags höll SD sitt årsmöte på Hotell Öresund. På detta beslutades en rockad på ordförandeposten. Det är Stefan Olsson som varit ordförande i 13 år som byter plats med Daniel Engström som fram till årsmötet var vice ordförande. – Jag har varit ordförande sedan 2007. Jag tycker att det räcker. Nu vill jag fokusera […]

Tillsynsavgifter för alkohol upp i kommunfullmäktige ikväll

Diskussionen gällande en kommunens efterskänkning av krogarnas tillsynsavgifter för alkohol fortsätter. Idag lämnar Sverigedemokraterna in en motion till kommunfullmäktige efter att individ- och familjenämnden lagt frågan till handlingarna. Stefan Olsson hoppas att kommunen gör som flera grannkommuner. I en artikel som Landskrona Direkt publicerade den 18 februari sa ordföranden i kommunens individ- och familjenämnd Torbjörn […]