Så blir nya huset på Strandvägen

Vi noterar att en av Strandvägsvillorna rivs för att ge plats för ny. Under den gångna veckan har en av villorna på Strandvägen med fri sikt ut mot Öresund mer eller mindre monterats ner bit för bit. Bygganden som rivs har haft karaktären av ett korsvirkeshus. – Byggnaden som rivs är inte ett korsvirkeshus ur […]

Strandvägen inne på sluttampen

– Ja, nu är vi inne på sluttampen! Det känns bra, säger Josefin Wallentin, Landskrona stads projektledare för Strandvägen. Sedan början på året har Strandvägen varit avstängd i etapper. NSVA har bytt ut ledningssystem och samtidigt har staden byggt om gatan för att skapa ett tryggare och trevligare gaturum. Helt smärtfri har inte operationen varit. […]

Källaröversvämningar längs med Strandvägen

I natt drabbades minst fyra fastighetsägare längs med ombyggnationen av Strandvägen av översvämningar i sina källare. – Det var en pump som havererade, förklarar Göran Nilsson på NSVA.  NSVA håller som bekant tillsammans med Landskrona stad på med underhåll och ombyggnad av Strandvägen på sträckan mellan Holmgatan och Svaneholmsrondellen.  I natt råkade man ut för […]

Gatuarbeten försenar lunchen för pensionärer

Kollektivtrafikbekymmer runt Strandvägen har stötts och blötts på sistone. Nu har buskörningar på gång- och cykelbanor uppenbarat sig. Lägg därtill brister i information och skyltning för alternativa körvägar. Mer eller mindre dagligen nås Landskrona Direkt av upprörda röster från området. – Jag fick slänga mig åt sidan för att inte bli påkörd på gångbanan, säger […]

Strandvägens entreprenörer presenterade sig

– Kom och bekanta er med oss! Den inbjudan var det ett tiotal fastighetsinnehavare kring Strandvägen som anammade när projektledarna för Skanska, Landskrona stad och NSVA i fredags kallat till informationsmöte om ombyggnaden av gaturummet och vad detta innebär utöver den så hett omdebatterade förändringen för stadsbuss 5. De tre projektledarna Göran Nilsson (NSVA), Josefin […]

Buss 5 till Holmgatan – var god vänta i två år

Nu ska Strandvägen åter grävas upp. Arbetet kommer att orsaka störningar för boende i området. Med start i januari 2020 kommer NSVA att byta VA-ledningar och Landskrona stad att bygga om Strandvägen för ökad trafiksäkerhet. – Det är etapp 2 av ombyggnaden av Strandvägen som påbörjas i mitten av januari. Det rör en sträcka på […]

Blomsterkedja vill se fler kvinnliga statyer

För att hylla, men också för att belysa att kvinnan fortfarande är grovt underrepresenterad i det offentliga rummet, där endast cirka 10 procent av statyerna och allmänna platser i Sverige är uppkallade efter kvinnor, smyckades idag två statyer i Landskrona med blommor. Idag på Internationella kvinnodagen vill Interflora belyser detta genom att låta sina florister […]

Omedelbara åtgärder mot fortkörning

Plockepinnet av lyktstolpar på Strandvägen ska snart vara ett minne blott, lovar Bo Lundgren.

Strandvägen och Erikstorpsvägen har under en längre tid haft problem med fortkörning. Efter nattens olycka Erikstorpsvägen sätter Landskrona stad nu in ett flertal åtgärder för att få ned hastigheterna. På Strandvägen och Erikstorpsvägen är hastighetsbegränsningen 40 kilometer i timmen. Alltför många bilister kör dock för fort på sträckan. Landskrona stad vidtar nu ett flertal hastighetsbegränsande […]

Olycka bakom dödsfall

– Det finns inget som styrker att det skulle röra sig om något brott. Så nu väntar vi bara på att hela den rättsmedicinska undersökningen ska bli klar innan vi ändrar rubriceringen, säger Mattias Mohn, förundersökningsledare i ärendet.

Dödsfall utreds som mord

– Vi har rubricerat händelsen som mord. I och med det så får vi stora resurser att utreda exakt vad som hänt, säger Stephan Söderholm på polisens ledningscentral. – Det finns vissa omständigheter som pekar mot att det kan röra sig om ett brott. Men vi vet alltså inget i nuläget, säger polisen. Han vill […]