Stadsutvecklingsbolaget vill se fler bostäder på Öster

Stadsbyggnadsförvaltningen har av Landskrona stadsutveckling AB fått in en ansökan om planbesked för att pröva lämpligheten för en detaljplan för bostäder i flerfamiljshus på fastigheterna Neptun 25, Korpen 13 och del av Citadellstaden 1:1 på Öster. Neptun 25 är 1571 kvadratmeter stor och ägs av Landskrona Stadsutveckling AB och den består idag av en parkeringsplats. […]

Ny chef för Landskrona Stadshus AB klar

Den 4 november tillträder Ola Nilsson som ny VD för Landskrona Stadshus AB. Ola Nilsson har en gedigen karriär bakom sig som affärscontroller/administrativ chef. Ola har tidigare arbetat inom ABB och Perstorp AB samt inom logistik- och transportbranschen. – Ola Nilsson har en gedigen karriär som controler bakom sig och jag uppfattar honom som både […]

S nerröstade om inkomstkrav för bostadssökande

I och med att Landskronahem klubbade genom de nya ägardirektiven den 17 augusti så innebär det att de som söker en lägenhet inom det kommunala bostadsbolagets bestånd måste ha en bruttoinkomst som är tre gånger så hög som hyran. I ägardirektiven står nämligen att Landskronahem ska ha samma uthyrningspolicy som Landskrona Stadsutvecklingsbolag. På måndagens styrelsemöte […]