Arkitektbyrå fick bygglov för nybyggen vid Hvilan

Den minnesgode erinrar sig att tomterna tidigare varit bebyggda. Men exakt när fastigheterna revs kan inte Johan Nilsson, chef för stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona säga.– Vi pratade faktiskt om det på mötet i veckan men ingen kan säga när det revs, säger han. Det som skiljer bygglovsbeslutet i veckan från många andra är att det inte […]

Stadsbyggnadsförvaltningen flyttar

Från och med den 16 december flyttar stadsbyggnadsförvaltningen från stadshuset till Ljuspunkten i Thorn Lightings före detta lokaler. Verksamheten kommer därför att vara stängd den 12 och 13 december. Flytten sker på grund av renoveringen av stadshuset och i september 2020 går flyttlasset tillbaka till stadshuset igen.

Grannar såg rött när gult blev grått

Gult är fult. Grått är flott. Möjligen tänkte radhusägaren i Glumslöv så när han målade om sitt hus. Det gillade inte grannarna som gjorde en anmälan.  Det aktuella enhetliga området består idag av två kulörer, ett rött område samt ett gult område. Det nu gråmålade huset ligger i området där övriga hus är gula. Samfällighetsföreningens […]

Grankvist bedöms som ful fällning

Det tål att upprepas – fäll inte träd utan tillstånd från kommunen. Det har en fastighetsägare i Saxtorp dyrt fått erfara. På en tomt i Saxtorp fälldes i somras fem trädkronor utan att marklov för åtgärden sökts eller att startbesked beviljats, som det så tjusigt heter på byråkratsvenska. – Åtgärden är oåterkallerlig och ger anledning […]

Plats för nya verksamheter

Landskrona planerar för att få nya verksamheter att flytta till kommunen. Ett steg i riktningen togs i tisdags då stadsbyggnadsnämnden uppdrog åt sina tjänstemän att börja titta på en åkerlapp längs med den södra infarten till staden. Vid veckans möte i stadsbyggnadsnämnden beslutades att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett detaljplanearbete för del av fastigheten […]

Handeln ska erövras med fler butiker

Handelsområdet vid södra infarten till Landskrona har växt så det knakar de senaste åren. De senaste etableringarna av bland annat Biltema, Elgiganten och Rusta har satt fokus på området. Men från stadens sida har man fler planer. Högst prioritet har att bebygga området just norr om Biltema och Coop. Kommunens planer, att på allvar sätta […]

Planer för 550 bostäder smids för Strandstaden

Strandstaden är markerat med orange. Norra Borstahusen är markerat med rött.

Stadsbyggnadsförvaltningen har nu fått i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet av den del av Norra Borstahusen som benämns Strandstaden. Det är området norr om Ulkavallen som idag består av golfbana som berörs. Cirka 550 bostäder i olika former kommer det att planeras för. Arbetet med att bygga på platsen kommer inte att kunna påbörjas förrän tidigast […]

Dyrt med tjuvstart i byggbranschen

Det byggs som aldrig förr i Landskrona. Ett råd kan man ge. Börja inte innan startbesked getts. Två månader har ett byggföretag fått på sig att betala en sanktionsavgift på 360 270 kronor till Landskrona stad. Det var vid stadsbyggnadsnämndens möte i vecka som politikerna fattade beslut om att ta ut den rejäla sanktionsavgiften detta […]

Det behövs inte fler båtplatser anser byalaget

Byalaget Gamla Borstahusen vill se att hamnen rustas upp och anpassas för fiske och nöjesbåtar i befintlig hamn.

Det finns inget behov av utöka antalet båtplatser i Landskrona och därmed heller inte något behov av att bygga ut Borstahusens hamn, det hävdar nu Byalaget Gamla Borstahusen. I ett gediget 45-sidigt remissvar till stadsbyggnadsförvaltningen gör Byalaget Gamla Borstahusen fullständigt klart att man helt motsätter sig de utbyggnadsplaner för hamnen i fiskeläget som nu finns.– […]

Stadsarkitekten har slutat

Ännu ett chefsavhopp är ett faktum i kommunen. Stadsarkitekt Åsa Lindborg har redan slutat.

I januari 2014 tillträdde Åsa Lindborg tjänsten som stadsarkitekt i Landskrona efter att hon tidigare varit planchef. Nu har hon slutat. Två år på tjänsten, sen blev välrenommerade, Åsa Lindborg, ”arbetsbefriad”. – Hur man väljer att uttrycka det, vet jag inte. Jag har valt att gå vidare, säger hon. Hennes företrädare på stadsarkitektstolen Petter Eiring, […]