Dags att spola ledningarna

Vi noterar att det veckan innan påsk är dags att spola rent i stadens vattenledningar. Under perioden måndag den 15 april – fredag den 19 april sker spolning av vattenledningarna i Landskrona. NSVA förväntar sig inga störningar under arbetets gång, men det finns risk för sämre tryck i kranarna och missfärgat vatten. Spolningarna, som bidrar […]

Dags för årlig spolning

Med start på måndag, den 20 februari,  kommer NSVA att genomföra spolning av huvudvattenledningar i Landskrona kommun. Spolningen beräknas pågå under cirka åtta veckor. Arbetet börjar i Häljarp och fortsätter sedan i Saxtorp för att sedan fortsätta vidare norrut i kommunen. NSVA räknar inte med att arbetet kommer att innebära missfärgning av vatten eller driftstörningar […]

Spolning av huvudvattenledningar

Den årliga spolningen av huvudvattenledningar i kommuns ytterområden återupptogs idag. I höstas spolades ledningarna i Häljarp,Asmundtorp, Saxtorp, Kvärlöv och Annelöv. Under december, januari och februari gjordes ett uppehåll i spolningsschemat. Spolningen återupptas nu med start i Härslöv och den fortsätter sedan i Vadensjö, Glumslöv och Ålabodarna för att avslutas i Sundvik. Spolningen sker vardagar kl […]