DEBATTINLÄGG - Åsikter på denna debattsida är skribenternas egna

Nej, Sverigedemokraterna är inget arbetarparti

Sverigedemokraterna skyr inga medel i sina ansträngningar att kidnappa begreppen folkhem och arbetarparti. Men eftersom metoderna är grundfalska är det vår uppgift att i folkupplysningens tjänst avslöja falskspelet. För det första är grundvalen för det socialdemokratiska folkhemmet gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. […]

Prioritera omsorgen om våra äldre

Den socialdemokratiska regeringen har sedan höstbudgeten 2017 gjort välfärdssatsningar på över 40 miljarder. För Landskrona stad innebär detta ett tillskott på 100 miljoner kronor som kommer kommunen till del genom riktade stöd till bland annat äldreomsorgen. Bland Landskronas invånare finns många äldre som arbetat hela sitt liv och varit med och byggt upp det svenska […]

(S)tudiebesök i FN byn

Medlemmar från Västra- och Larvis Socialdemokratiska föreningar besökte FN byn yn i Köpenhamn under förra veckan. Det stora kontorshuset där 1500 personer med 130 olika nationaliteter jobbar är miljöcertifierat och tar bland annat tillvara regnvatten för att spola i toaletterna, solenergi för att försörja det stora huset med energi och havsvatten för att kyla under […]