Borstahusens Museiförening startar upp vårsäsongen

Efter det lyckade ”första sågtaget” går stora delar av programmet i båtens tecken. Först ut är båtbyggare Fredrik Lundahl från Röda Möllan som berättar om hur en stock från en ek blir en seglande träsnipa. Detta program är rum redan nu på torsdag den 15 februari kl.19.00 på Pumphuset. Den 29 februari kl.19.00 är det så […]

Jakten på Borstahussnipan – ett långtidsprojet

Det är Borstahusens museiförening som sökt och beviljats medel från bland annat Riksantikvarieämbetet för att bygga av en träsnipa i klinkteknik.– Båten har under århundraden varit en förutsättning för fiske och därmed försörjning i Borstahusen. Snipan förmedlar en berättelse om människors vardag och liv och är en viktig beståndsdel i ett fiskeläge, säger Inger Torebo, […]