Smittspridningen mattas av

Detta framförallt eftersom antalet nyinläggningar av personer med covid-19 och influensa har minskat kraftigt sedan årsskiftet. Antalet smittade sjunker även bland personer på särskilda boenden, SÄBO, samt bland vård- och omsorgspersonal. – Det är förstås glädjande att vi äntligen ser en nedåtgående trend vad gäller smittspridningen. Men vi kan inte ”ropa hej” ännu eftersom vi […]

Luftvägsvirus fortsätter att öka

Bland patienter och personal inom vård- och omsorg är det allt fler som testar positivt för covid-19. Under förra veckan sågs en ökning av antalet fall med drygt 50 procent jämfört med veckan dessförinnan. Fler läggs också in på sjukhus med covid och på kommunernas särskilda boenden ökar antalet covidsmittade för tredje veckan i rad. […]

Avmattning i smittspridningen

– Man ska vara medveten att man fortfarande kan smittas av covid-19. De flesta som insjuknar blir lindrigt till måttligt sjuka, men man ska ha respekt för att det fortfarande finns de som riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Efter att ha minskat under våren börjande […]

Tendens till minskad smittspridning

Det har nu gått en vecka sedan restriktionerna släpptes och provtagningen för allmänheten upphörde. Utöver att den breda provtagningen upphörde, minskade även övrig provtagning under förra veckan. – I flera av de grupper som provtas kan man se tendens till lägre andel positiva. Det kan indikera att smittspridningen är på väg ner, men den ligger […]

Fortsatt ökning av antalet covid-fall i Skåne

Skåne ser just nu en trend med ett ökat antal fall av covid-19, framförallt i de yngre åldersgrupperna. Ökningen ses för andra veckan i rad, från knappt 200 till drygt 350 under vecka 29. Och ökningen sker i hela Skåne. – Även om det är en ökning från låga nivåer och relativt få fall totalt, […]

Smittskyddsläkare vill se skola på distans

Smittskyddsläkaren i Region Skåne förordar hemarbete och tillfällig distansundervisning på högstadiet. Frågan är lyft till Folkhälsomyndigheten, som väntas fatta beslut idag. Nästa vecka skalas vaccinering mot covid-19 upp med 6 000 doser. Smittspridningen i Skåne har fortsatt under jul- och nyårshelgerna och läget är mycket ansträngt. Under veckorna före jul sågs dessutom en markant ökning […]

Smittspridningen kvar på en hög nivå

Smittspridningen i Skåne ligger kvar på en hög nivå. Just nu är det rullande sjudagarssnittet 673 fall per dag, vilket är det högsta snittet hittills. Den höga smittspridningen avspeglar sig även alltmer i vården, där det idag finns 192 inlagda patienter som behandlas för covid-19, 20 av dessa inom intensivvården. Förutom 997 fall av covid-19 […]

Här hittar du de skärpta råden som gäller i Skåne

De senaste dagarna har något färre fall av covid-19 rapporterats i Skåne. Men Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, varnar för att dra några slutsatser av enstaka dagars rapporter. – Vi har en pågående samhällssmittspridning och det har ännu inte vänt. Det är en allvarlig situation som vi är väldigt oroade för, säger hon. Det […]

Skåne drar i nödbromsen

Folkhälsomyndigheten har i dag tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för invånare och besökare i Skåne. Alla uppmanas att undvika butiker och kollektivtrafik och endast umgås med personer som man normalt träffar i vardagen. Skärpningen i Skåne görs för att stoppa den snabba smittspridningen där det genomsnittliga antalet positiva fall per […]

Smittspridningen ökar i Landskrona och Skåne

Smittspridningen i Skåne fortsätter att öka och bara den senaste veckan har antalet nya fall mer än fördubblats. I genomsnitt insjuknar nu drygt 169 personer varje dag jämfört med ett 70-tal förra fredagen. I Landskrona rapporterades förra veckan in 28 smittade personer, att jämföras med endast tre smittade personer veckan innan dess. Sammanlagt har 176 […]