Gott om lediga tider och hög tid att vaccinera sig anser Region Skåne

Just nu finns gott om lediga vaccintider i Skåne och det är hög tid att vaccinera sig för de som inte gjort det, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Samtidigt visar nya siffror att medelåldern på de skånska patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 sjunkit kraftigt och att det stora flertalet av dessa inte […]

Testa dig efter utlandsresa

Även om smittspridningen i Skåne är fortsatt låg, syns nu en svag tendens till ökning av antalet positiva fall. Samtidigt har nu 70 procent av alla skåningar fått minst en dos vaccin. – Ökningen ses särskilt i de yngre åldersgrupperna, 10 – 29 år. Andelen positiva prover i egenprovtagningen ökar också. Vi följer noggrant utvecklingen, säger […]

Läget i Landskrona

I Skåne ligger smittspridningen relativt konstant. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 520, under den gångna veckan har siffran sjunkit marginellt till 493 fall per dag. Tendenserna är desamma i Landskrona. Antalet positiva covid-19-fall i Landskrona har sjunkit något under föregående vecka och ligger nu strax över genomsnittet för Skåne. Vecka […]

Förvaltningar upp i krisledningsläge

Smittspridningen i Skåne fortsätter att öka. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 790. Under den gångna veckan har siffran ökat ytterligare till cirka 1 200 fall per dag. Den 10 december vårdades 270 personer på vårdavdelning och 30 på intensivvårdsavdelning i Skåne vilket är 83 fall fler jämfört med föregående vecka.  […]