Trygghet, HVB-hem och äldremat i SD-budget

Landskrona mot framtiden, på riktigt!, så kallar Sverigedemokraterna sin skuggbudget för 2017-2019. Tradition, trygghet, och mening i vardagen, är de tre hörnpelare som Sverigedemokraterna håller som vägledande för sin politik under de kommande åren. Det finns inga stora avvikelser i SD:s budget mot det förslag som den styrande treklövern lagt om man bortser från en […]

V vill utveckla Landskrona

Henning Süssner Rubin på läktarplats i fullmäktige.

En budget för de mindre bemedlade. Så skulle man kunna sammanfatta Vänsterpartiets skuggbudget för 2017 i Landskrona. Partiet vill se ett  försök med 6-timmarsarbetsdag inom en utvald kommunal verksamhet, en satsning på Norrestad samt motverka den ökande hemlösheten. – Dels vill vi slopa kommunens hyrespolicy och samtidigt ge individ- och familjenämnden i uppdraget att satsa […]