Så ser det ut med behörigheten på ditt barns skola

De fristående skolorna Landskrona School of Sports och AB Kunskapsskolan Landskrona återfinns i botten på den lista som Sveriges Lärare idag presenterar över behöriga lärare i Landskrona stad. En skola saknas dock på listan, Internationella Engelska Skolan (IES). Från den lokala avdelningen hänvisar man till förbundets presstjänst när Landskrona Direkt frågar om varför siffrorna från […]

Sex av tio småbarnsgrupper större än rekommenderat

Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupperna i förskolan för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn. I Landskrona klarade inte 45 av 70 småbarnsgrupper att leva upp till denna norm. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn per grupp. Här var det 14 av 37 grupper som inte levde upp till skolverkets riktlinje. […]

Så många har lärarlegitimation på ditt barns skola

– Som administratör på Albanoskolan anser jag att artikeln är viktig och korrekt men att det är olyckligt att ni har valt att ha Albanoskolans byggnad som bild till artikeln och det känns lite missvisande för just vår skola. Vi har 79 procent behörighet bland vår undervisande personal och kommer att ligga på 95 procent […]

Skolverket vill ha med Landskronaskolor i ett utvecklingsprojekt

Skolverket har erbjudit Dammhagskolan, Seminarieskolan och Asmundtorps skola att delta i ett treårigt projekt som förhoppningsvis ska leda till höjda kunskapsresultat, förbättrad likvärdighet och ökad måluppfyllelse. Dammhagskolan arbetar redan idag framgångsrikt med integration, likvärdighet, inkludering och språk. Som vi tidigare berättar föreläser rektor Lena Andersson runt om i Sverige om skolans aktiva arbete för kunskap, […]

Skolverket om betygsförsöket på Pilängskolan

För få skolor ingår i försöksverksamheten om betyg i årskurs 4 vilket medför att det inte blir möjligt att mäta betygens effekt på elevernas kunskapsutveckling anser Skolverket. Ändå genomförs försöket, bland annat i Landskrona. Endast 17 skolor i landet har hoppat på försöket med betyg från årskurs 4. Samtliga skolor som ansökt har beviljats deltagande. […]