Tre pedagoger belönas ur Tomas Johanssons minnesfond

För sitt skolutvecklingsarbete uppmärksammas och belönas i år tre pedagoger för sitt arbete med att utveckla undervisningen. Av 96 inkomna nomineringar föll valet på Annika Nordahl, Ann-Christine Mouantri och Johanna Jonegård på Sjöstadsskolan i Stockholm. I motiveringen för utmärkelsen står bland annat att ”De är ledande i utvecklingen av ett vetenskapligt arbetssätt på Sjöstadsskolan. Deras […]

Ett gott exempel när det gäller skolutveckling

Landskrona lyfts fram som ett gott exempel när det gäller skolutveckling i en rapport från SKL.

Nyligen släppte SKL, Sveriges kommuner och landsting en rapport gällande skolutveckling. I den lyfts Landskrona stad fram som ett gott exempel. Huvudmännens expertråd är de som står bakom rapporten med 30 rekommendationer där Landskrona är en av de kommuner som lyfts fram.– Detta betyder främst att vi får erkännande för vårt systematiska och uthålliga skolutvecklingsarbete. […]