Krafttag tas mot problem på Seminarieskolan

Det har varit turbulent på Seminarieskolan en längre tid. Detta har uppmärksammats av såväl lokal media som Skolinspektionen som riktat skarp kritik. Därför tar nu utbildningsförvaltningen till krafttag för att komma till rätta med problemen. Det är framför allt tre områden som Skolinspektionen anser måste rättas till. Det gäller stöd för elever med speciella behov, […]

Go IES go!

I veckan kom det sista definitiva klartecknet från Skolinspektionen till Internationella Engelska Skolan att köra ingång skolverksamhet i Landskrona till hösten. Internationella Engelska Skolan i Sverige AB godkändes redan den 25 juni 2015  för att driva fristående förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid Internationella Engelska Skolan Landskrona i Borstahusen. Skolinspektionen har under våren 2017 […]

Gymnasiefriskola kan bli verklighet

Uppdaterad 20.00 Landskronas första fristående gymnasieskola på flera år kan snart bli verklighet. Det är Outstanding Education AB som skickat in en ansökan till Skolinspektionen. Skolans namn kommer att bli LA Highschool of Sports om tillstånd medges. Utbildningsnämnden kommer på onsdagens möte att titta på det remissvar som utbildningsförvaltningen författat. Där står att läsa att […]

Dammhagskolan når upp till kvalitetskraven

Dammhagskolan.

Skolinspektionen är mycket nöjd med Dammhagskolan efter utförd kvalitetsgranskning. Granskningen av skolans arbete med extra anpassningar visar att lärare och annan skolpersonal på Dammhagskolan i mycket hög grad har ett ändamålsenligt arbete kring eleven, för att tidigt uppmärksamma och identifiera elevens behov av extra anpassningar. Under tre dagar i mars besökte Skolinspektionen Dammhagskolan då de […]