Skiftesvägen kan bli konceptboende

Ärendet var uppe på omsorgsnämndens möte förra veckan. Den aktuella punkten gällde att nämnden vill ha ett så kallat konceptboenden på Skiftesvägen. Omsorgsförvaltninens chef Håkan Strömberg förklarar.– Idag använder vi oss redan av metoden Silviacertifiering på nästintill alla demensboenden i staden. Med den här upphandlingen vill vi bredda utbudet på våra boenden, allt för att […]

Kommunen förlänger med Attendo men svarar inte på frågor

Det nuvarande avtalet mellan Landskrona stad och Attendo gällande driften av äldreboendet på Skiftesvägen löper ut den 15 juni 2021. Men redan nu står det klart att kommunen, trots alla anmälningar och kritik, väljer att förlänga avtalet till 2023. Landskrona Direkt har frågat såväl ansvariga tjänstemän som politiker om varför man väljer att förlänga avtalet. […]

Anhöriga kritiska mot Attendo på Skiftesvägen

Landskrona Direkt har tidigare skrivit om att fyra boende smittats av MRSA, den så kallade sjukhussjukan, på Attendos äldreboende på Skiftesvägen tidigare i år. Skulden lades på personalen som tar hand om de äldre. Personalen belades enligt dom själv men munkavle. Nu kommer även kritiken från anhöriga. Landskrona Direkt har talat med två av dessa […]

Chef uppmanade anställda att inte tala med media

Det råder upprörda känslor på Attendos äldreboende på Skiftesvägen. Inte minst efter att Landskrona Direkt skrivit om att fyra boende drabbats av MRSA. Skulden lades på brister i den basala hygienen. Ett flertal anställda har hört av sig till tidningen efter att Lena Hallander talat ut. Detta till trots att Skiftesvägens verksamhetschef Angelique Nåvall Palm […]

Attendo och Norlandia tar över äldreboenden

Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer och förvaltningschef Christin Jonsson berättade för pressen om vilket förslag till beslut man nu går vidare och presenterar för nämnden.

I maj 2016 beslutade omsorgsnämnden i Landskrona att äldreboendena Kassakroken och Skiftesvägen skulle läggas ut på entreprenad. Och nu är det klart att det blir Norlandia Care AB som tar över driften av Kassakrokens äldreboende och Attendo Sverige AB tar över driften av Skiftesvägens äldreboende. Övertagandet sker från den 1 november 2017. 120 anställda berörs […]

Klart med privatisering av äldreboenden

Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer och förvaltningschef Christin Jonsson berättade för pressen om vilket förslag till beslut man nu går vidare och presenterar för nämnden.

På onsdagen togs det slutliga beslutet i omsorgsnämnden om att Skiftesvägen och Kassakroken ska privatiseras. Precis som väntat stöttade Sverigedemokraterna Treklöverns förslag och därmed spelade det ingen roll att Socialdemokraterna begärde votering då denna slutade 8-5 för bifall av förslaget. Att det blir just Kassakroken och Skiftesvägen som upphandlas beror på att de privata och […]

Skiftesvägen och Kassakroken ska privatiseras

Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer och förvaltningschef Christin Jonsson berättade för pressen om vilket förslag till beslut man nu går vidare och presenterar för nämnden.

I fredags skrev vi att några av stadens nio kommunala äldreboenden skulle privatiseras och idag kom besked. Vården på äldreboendena på Skiftesvägen och Kassakroken ska handlas upp och drivas i privat regi. Den styrande treklövern hoppas även att de nya aktörerna även kommer att ägna sig åt hemvård. Den 18 maj tas det slutliga beslutet […]