(S)kattelärdomar från USA

Vad lärde du dig av resan? – Det var en delegationsresa med delar av riksdagens skatteutskott för att besöka myndigheter, företag och politiker för att diskutera skattefrågor. Det kan verka lite torrt men just skatter och dess utformning är viktiga för att stärka produktivitet och tillväxt liksom finansiera gemensamma åtaganden som sjukvård, utbildning, äldreomsorg med […]

Höjda kommunalskatter senaste åren – Landskrona följer rikstrenden

I dag publicerar SCB statistik över 2021 års kommunalskatter runt om i landet. I snitt minskar skatten något, men på fem års sikt har hälften av alla kommuner fått högre skatter. Även Landskrona har höjt skatten under denna period men detta enkom för att regionen höjde skatten med 49 öre till år 2019. Kommunernas skattesatser […]

Varför betalar vi skatt?

Den s.k. Paradisläckan leder förhoppningsvis vidare i en debatt som inte bara handlar om vilka enskilda rika människor som inte gör rätt för sig eller som är motsträviga till att göra det. Den debatt som behövs är istället en debatt om varför vi har och behöver skatter. Inte minst de borgerliga partierna och deras blogg-, […]