Psykisk hälsa i fokus

– Psykisk ohälsa kan ibland kännas hopplöst men tillsammans kan vi göra det hoppfullt, därför har vi i år en stor mångfald av arrangemang under Skåneveckan för psykisk hälsa. En vecka där vi kan mötas, samtala, lyssna och lära, säger Katarina Hartman, chef för förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Region Skåne. Årets program innehåller […]

Ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa

I år fyller Skåneveckan för psykisk hälsa tio år. Med 120 arrangemang på 20 olika orter över hela Skåne blir årets program det mest omfattande hittills. Skåneveckan för psykisk hälsa arrangeras varje år av Region Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan. Syftet är att öka kunskapen och främja öppenheten om psykiska ohälsa. Årets program innehåller föreläsningar, frukostseminarier, […]