Nu rör sig fler vargar i Skåne

– Jag var ute i reviret för att kolla både tips och viltkameror. 50-60 meter bort skymtade jag något som rörde sig, berättar David Börjesson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Skåne. – Det var först när ett vuxet djur visade sig som jag förstod att det var varg. Jag såg en vuxen varg och uppfattade tre valpar. […]

Testa dig efter utlandsresa

Även om smittspridningen i Skåne är fortsatt låg, syns nu en svag tendens till ökning av antalet positiva fall. Samtidigt har nu 70 procent av alla skåningar fått minst en dos vaccin. – Ökningen ses särskilt i de yngre åldersgrupperna, 10 – 29 år. Andelen positiva prover i egenprovtagningen ökar också. Vi följer noggrant utvecklingen, säger […]

Låt oss rusta våra barn för livet

I dagarna får alla föräldrar i Skåne som har en nioåring hemma en livsviktig present. 16 482 böcker landar inom kort i brevlådorna runt om i länet. Boken Livsviktiga snack ges ut av den ideella organisationen Suicide Zero och i den finns det tips och råd om hur du som förälder kan stötta ditt barn att berätta om […]

Landskronakvinnor på ledande poster inom Skånemoderaterna

Moderaterna i Skåne valde på lördagens förbundsstämma ny och utökad styrelse samt styrelse för Moderata kvinnor. Vi noterar att det i  presidierna nu sitter två kvinnliga Landskronamoderater. I enlighet med valberedningens förslag valdes på förbundsstämma inom Moderaterna i Skåne Venbon Carina Zachau till förbundsstyrelsens första vice förbundsordförande. – Carina har stort förtroende bland väljare i […]

Resandenivån har backat 15 år

Skånetrafikens resultat för årets första kvartal är 107 miljoner kronor lägre än budgeterat. – I och med pandemin är vi nu tillbaka på de resandenivåer som vi hade 2005 och 2006. Det visar att resenärerna respekterar Folkhälsomyndighetens riktlinjer. De tar ett stort ansvar och reser bara när de behöver. Samtidigt måste vi planera för den […]

Smittspridningen ökar igen i Skåne

Smittspridningen i Skåne har ökat med 20 procent den senaste veckan. Det är nu av största vikt att alla skåningar följer rekommendationerna för att förhindra att fler människor blir svårt sjuka och avlider. – För att begränsa denna smittspridning krävs att vi fortsatt strikt håller oss till de restriktioner som gäller och undviker nya nära […]

Smittspridningen i Landskrona fortsatt hög

Smittspridningen är fortsatt uppe på rekordnivåer i Landskrona och Skåne som helhet. Vid fredagens möte mellan kommunledning och förvaltningschefer poängterades vikten av att Landskrona stad som arbetsgivare informerar om varför det är viktigt att vaccinera sig och går ut med ett samlat budskap till medarbetare och allmänhet. Läget i Skåne Smittspridningen i Skåne har varit […]

Ceremoni för skånska vardagshjältar skjuts upp

Marcus Hansson och Jonny Karlsson från Cityidrott är i Visby och förkovrar sig.

I dagarna skulle 13 skånska vardagshjältar var av två från Landskrona uppmärksammats vid en ceremoni med landshövding Anneli Hulthén på Residenset i Malmö. Så blir det inte. Ceremonin skjuts upp på grund av pandemin. Vi noterar att Marcus Hansson och Jonny Karlsson från Cityidrott få avvakta med sin middag hos landshövdingen. – Vi får vänta […]

Här hittar du de skärpta råden som gäller i Skåne

De senaste dagarna har något färre fall av covid-19 rapporterats i Skåne. Men Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, varnar för att dra några slutsatser av enstaka dagars rapporter. – Vi har en pågående samhällssmittspridning och det har ännu inte vänt. Det är en allvarlig situation som vi är väldigt oroade för, säger hon. Det […]

2026 passerar Landskrona 50 000 invånare

Den kommande tioårsperioden fortsätter befolkningen i Skåne att öka i snabb takt. Framför allt blir de allra äldsta och de yngre fler. 2030 beräknas folkmängden passera 1,5 miljoner, enligt Region Skånes nya befolkningsprognos. Samtidigt pekar det då mot att vi är i runda svängar 54 000 Landskronabor. Landskrona fortsätter att växa och befolkningen har nu […]