Så får du sommarbiljetten till reducerat pris

Från och med måndagen den 20 maj börjar Skånetrafiken sälja årets sommarbiljett. Resenärerna reser obegränsat med Skånetrafikens bussar och tåg inom Skåne från den 15 juni till den 15 augusti till ett reducerat pris på 595 kronor. Efter den 30 juni återgår priset till ordinarie 829 kronor.– Det är nu 25:e året i rad som […]

Gratis digitala kurser om natur och biologisk mångfald

– Det känns bra att Skåne nu blir en del av naturkunnig.se. Genom att ge deltagarna grundläggande kunskaper om den svenska naturen vill vi skapa ett intresse och engagemang. Det i sin tur kan leda till att de väljer att bli så kallade naturobservatörer och börja rapportera arter och andra observationer, säger Gabrielle Rosquist, koordinator […]

Snitt: Män tjänar 2,8 miljoner mer än kvinnor

Igår skrev Hamdi Goxhuli, ordförande för fackförbundet Visions Landskronaavdelning en debattartikel i ämnet.  Idag följer rent av Länsstyrelsen Skåne på och konstaterar att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökar i Skåne. Skillnaden i medianinkomst mellan kvinnor och män har ökat med 6000 kr sedan förra mätningen 2020. Det skiljer nu 69 000 kr om året […]

Obos satsar i Annelöv

Den norsksvenska bostadsutvecklaren Obos har nyligen förvärvat cirka 25 tomter i Annelöv.  Här har man planer på att bygga friliggande styckehus från Obos egna varumärken SmålandsVillan och Myresjöhus. – Det här är ett led i vår fortsatta expansion i Skåne. Annelöv ligger bra till med närhet till tågstation, service och arbetsplatser, säger Frank Sonander, affärsutvecklare […]

Nya tidtabeller och förlängd stadsbusslinje

Från och med söndag händer det mycket i den skånska kollektivtrafiken. Bland annat skapar det nya förloppet mellan Malmö och Lund nya resmöjligheter liksom det nya dubbelspåret mellan Helsingborg Maria och Ängelholm. I busstrafiken sker också många ändringar, alltifrån minutjusteringar till större förändringar. Linje1På det lokala planet i Landskrona förlängs linje 1 i stadsbusstrafiken. Som […]

Organbrist trots donationsvilja

Skånes universitetssjukhus är ett av två svenska sjukhus som genomför hjärttransplantationer. Hittills i år har 57 procent av alla transplantationer av hjärtan i landet genomförts på transplantations- och hjärtavdelningen i Lund. I landet som helhet väntar just nu 27 personer på att få ett nytt hjärta och enligt Region Skåne står idag 14 personer på listan […]

Skånsk satsning på en gränslös attraktiv region

– Detta är ett viktigt arbete för att Skåne ska kunna mäta sig med andra länder, regioner och städer i konkurrensen om att attrahera utländska företag, investeringar och kompetens. Vi behöver kraftsamla för att tillsammans öka Skånes synlighet. Investeringsfrämjande och internationell synlighet är en del av vårt regionala utvecklingsuppdrag för att skapa hållbar tillväxt, säger […]

Nu ska mer el produceras på hemmaplan

Elprisområdet SE4, där Skåne ingår, pekas ut som det område i Europa med minst installerad elproduktionskapacitet i förhållande till användning. Region Skåne är ordförande i Skånes effektkommission som nu presenterar en färdplan för hur elförsörjningen ska öka markant fram till 2030. Färdplanen visar vad som kommer att krävas om Skåne ska kunna bli självförsörjande på […]

Byggandet i Landskrona har bromsat in – utmaningar väntar för äldres boende

Det är tydligt nu, byggandet har bromsat in och hushållens köpkraft har minskat. Hushåll med redan låga inkomster kan få ännu svårare att klara boendekostnaderna, enligt de analyser som gjorts vid Länsstyrelsen. – Bostadsmarknaden i länet är inte jämlik. I praktiken innebär det att alla inte har en trygg boendesituation eller förutsättningar att kunna ha […]

Fördelningen av nyanlända

Vid beslut om kommuntal har Länsstyrelsen Skåne använt den statistiska fördelningsmodell som ligger till grund för regeringens beslut om länstal. Där tas hänsyn till kommunernas: Befolkningsstorlek och befolkningsprognos Arbetsmarknadsförutsättningar Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar) Nyanländas självbosättning Länsstyrelsen har beslutat att fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i Landskrona till sju personer. […]