Noll inhyrda sjuksköterskor under februari

Målsättningen är att hälso- och sjukvården i Region Skåne ska utföras av egna medarbetare istället för av inhyrd personal. Det ökar kvaliteten för invånarna, ökar patientsäkerheten, kontinuiteten och skapar förutsättningar för en bättre arbetssituation för medarbetarna. Dessutom sänker det kostnaderna för regionen. – Det här är ett kvitto på att det går att genomföra ett […]

Region Skåne går vidare med hyrstopp

Sedan oktober har Region Skåne stoppat inhyrning av sjuksköterskor dagtid och den 15 januari gäller det även kvällar, nätter och helger.  – Genom att lägga mindre resurser på inhyrd bemanning kan Region Skåne satsa mer på våra egna medarbetare, till exempel genom de förstärkta OB-ersättningar som infördes den 1 januari. Sammanhållningen och arbetsmiljön blir också bättre […]