Klart med ny chef på lasarettet

Thomas Persson, så heter den nya sjukhuschefen på Landskrona Lasarett. Hans uppgift blir att fokusera på samarbete både inom det egna sjukhuset och mellan sjukhusen i Skåne. Regiondirektör Alf Jönsson fattade i december beslut om att tillsätta sex sjukhuschefer för lika många sjukhus i regionen. Förvaltningscheferna i Skånevård Sund respektive Kryh har ansvarat för rekryteringen […]

Lasarettet kan få en sjukhuschef igen

Regionstyrelsens ordförande, socialdemokraten Henrik Fritzon har gett regiondirektör Alf Jönsson i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisationsmodell med sjukhuschefer. Förslaget berör Trelleborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad, Hässleholms sjukhus, Helsingborg lasarett, Ystad lasarett och Landskrona lasarett. 2013 avskaffades sjukhuschefer på Region Skånes sjukhus. Styrningen centraliserades och tre nya förvaltningar bildades; SUS, SUND och […]